Meddelser

Meddelelse 5/2019

Babysalmesang i Hørve Kirke.

Babysalmesang – hvad er det?  Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Det er en stemningsfuld vekslen mellem salmesang, remser, dans og bevægelse. Selvom babyerne selvfølgelig ikke kan synge med, bliver deres musikalitet og sanser stimuleret gennem melodier, rytmer og klange. Samtidig er musikken en god måde af skabe kontakt mellem børn og forældre – både følelsesmæssigt og musikalsk.

Skal jeg kunne synge? Nej! Dit barn elsker at lytte tillige præcis DIN stemme, så derfor er det ikke så vigtigt, om du kan synge eller om du kender salmerne; dit barn vil elske at lytte til DIG! Vi synger ofte kun første vers af en sang eller salme, og vi synger verset flere gange, så man lærer hurtigt sange og salmer at kende.

Hvem kan deltage? Forældre med børn i alderen 0-12 måneder. Man behøver ikke være bosiddende i Hørve eller Vallekilde sogne – alle er velkomne!

Mødre-gruppe nr. 2? Måske. For når vi er færdige med selve sang- og rytmik-delen, er der tid til at hygge, give babyerne mad og få en kop kaffe eller te og lidt frugt sammen med de andre forældre.

Praktiske oplysninger: 

Sted: Hørve Kirke, Hørve Kirkevej 12 C, 4534 Hørve
Tid: Tirsdage kl. 10:00-ca. 11:30. 45 minutter sang og dansk, derefter kaffe/the, frugt og hygge
Pris: Gratis
Opstart: Tirsdag den 10. september 2019 kl. 10:00. Sidste gang er tirsdag den 5. november 2019
Øvrige oplysninger og tilmelding: Tilmelding eller spørgsmål til underviser Gitte K. Nielsen, tlf. 23 70 18 86, mail: gitte.k.nielsen@outlook.dk 

[Opslået 23/7 2019; revideret 23/7 2019]

 

 

 

Meddelelse 4/2019 – Opslag af stilling som gravermedhjælper

Gravermedhjælper ved Vallekilde-Hørve sogns kirkegårde

En stilling som gravermedhjælper ved Vallekilde-Hørve sognes kirkegårde er ledig pr. 1. april 2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Stillingen er tidsbegrænset med ophør den 31. december 2019.

Vi forventer, at du har kendskab til arbejdet på en kirkegård, at du er stabil, venlig og imødekommende over for kirkegårdens besøgende, og at du kan deltage i kirkelige handlinger.

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø og gode kolleger, der udgør et team.

Ansættelse sker ved Vallekilde-Hørve sognes Menighedsråd og ved tjeneste ved sognets tre kirkegårde, beliggende i Hørve og Vallekilde.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse uden for Hovedstaden på kr. 248.251,88 (trin 1) og kr. 255.183,20 (trin 2). Den årlige løn for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse uden for Hovedstaden udgør kr. 285.025,60 (trin 1) og kr. 293.559,80 (trin 2). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkeværge Frank Jensen på telefonnummer 59 65 60 82 og mail 7255@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Vallekilde-Hørve Menighedsråd v/ Ingelise-Christensen, Snebærvej 5, 4540 Fårevejle eller på mail 7255fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. marts 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at ske snarest efter ansøgningsfristens udløb. Menighedsrådet gør opmærksom på, at der vil blive indhentet referencer.

Vallekilde-Hørve Menighedsråd, 28. februar 2019

Meddelelse 3/2019

Kære elever i 3. klasse, der bor i Vallekilde-Hørve sogne,

I er nu blevet så store, at I kan “gå til” Minikonfirmand …

Med ørerne lytter vi til fortællinger om Jesus og hans venner. Med munden synger vi og lærer Fadervor. Med øjnene ser vi på det, vi vil skabe med vores hænder. Det kan være tegninger og ting i ler eller karton. Vi skal også lave overraskelser at tage med hjem. Og så skal vi medvirke i børne-gudstjenesten. Husk, at I ikke behøver at være døbt for at være med!

I inviteres til at være minikonfirmand i Hørve Kirke fra onsdag 27/2 og indtil påskeferien med afslutning mandag 27/2 (2. påskedag), dvs. følgende datoer: onsdag 27/2,  søndag 3/3, onsdag 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4 og mandag 22/4 (2. påskedag). Vi mødes første gang onsdag den 27/2 2019Søndag den 3/3 er der fastelavns-børnegudstjeneste i Vallekilde Kirke kl. 13:30. Kom gerne udklædt – eller som du er!

Den 22/4 slutter vi påskeugen og konfirmandforløbet med en familie-gudstjeneste i Vallekilde Kirke kl. 10:30, hvor minikonfirmanderne medvirker. Bagefter er der fællesspisning i Præstegården og påskeleg med æg på kirkebakken.

I bliver hentet fra skole/SFO’en (Vallekilde-Hørve Friskole kl. 13:45 og Vallekilde-Hørve skole kl. 14:15) og vi går sammen ned til Hørve Kirke, hvor vi begynder kl. 14:30. Når vi slutter kl. 16:00 bliver I hentet i Kirken (eller I går selv tilbage til SFO eller hjem).

Tilmelding til Karin Wandall (tlf. 60 59 95 12) eller Anne Nielsen (tlf. 28 85 92 27) hurtigst muligt. Ring/sms eller e-mail til Karin: kkw@km.dk – oplys barnets navn, skole/klasse, forældres navn og kontakt-telefon og e-mail.

Vi glæder os meget til at se jer!

Karin Wandall – minikonfirmandlærer og sognepræst
Anne Nielsen – minikonfirmandlærer

Inge-Lise Christensen og Hans-Jørgen Møllegaard – frivillige fra menighedsrådet

[Opslået 22.02.2019]

Meddelelse 2/2019

Tirsdag den 5/2 2019 tager Vallekilde-Hørves og Grevinges konfirmander til Roskilde Konfirmandtræf 2019 i Roskilde Domkirke.

Deltagelse i konfirmandtræffet indgår som en obligatorisk del af konfirmationsforberedelsen. I forhold til den tidligere meddelelse omkring konfirmationsforberedelsen 2018/2019 er tidspunktet  ændret fra om eftermiddagen til aften.

Konfirmanderne mødes på parkeringspladsen ved Hørve Kirke tirsdag den 5/2 2019 kl. 17.00. Bussen afgår kl. 17.20, og vi forventer at være tilbage i Hørve omkring kl. 22.00.

[Opslået 02.02.2019]

Meddelelser 1/2019

Tirsdag den 19/2 2019 starter en ny sæson med babysalmesang i Hørve Kirke.

Babysalmesang – hvad er det?  Det er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Det er en stemningsfuld vekslen mellem salmesang, remser, dansk og bevægelse. Selvom babyerne selvfølgelig ikke kan synge med, bliver deres musikalitet og sanser stimuleret gennem melodier, rytmer og klange. Samtidig er er musikken en god måde at skabe kontakt mellem børn og forældre – både følelsesmæssigt og musikalsk.

Skal jeg kunne synge?  Nej! Dit barn elsker at lytte til lige præcis din  stemme, så derfor er det ikke så vigtigt, om du kan synge eller om du kender salmerne, dit barn vil elske at lytte til dig!  Vi synger ofte kun første vers af en sang eller salme, og vi synger verset flere gange, så man lærer hurtigt sange og salmer at kende.

Hvem kan deltage?  Forældre med børn i alderen 0-12 måneder. Man behøver ikke at være bosiddende i Hørve eller Vallekilde sogne; alle er velkomne!

Mødregruppe nr. 2?  Måske. For når vi er færdige med selve sang og rytmedelen, er der tid til at hygge, give babyerne mad og få en kop kaffe eller te og lidt frugt, sammen med de andre forældre.

Praktiske oplysninger

Hvor: Hørve Kirke, Hørve Kirkevej 12C, 4534 Hørve
Hvad koster det? Det er gratis at deltage
Hvornår: tirsdage kl. 10.00-11.30; 45 minutter sang og dansk, derefter kaffe/the, frugt og hygge
Hvornår starter vi: Der er opstart tirsdag den 19/2 2019 kl. 10.00. Der er babysalmesang 19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4 og 9/4 2019.

Tilmelding sker hos kirkesekretær Anne-Grethe Jensen, der træffes på tlf. 59 64 01 39 onsdag og fredag fra kl. 10.30-14.30 eller på mail agje@km.dk

Download folder om babysalmesang her Babysalmesang folder forår 2019

[Opslået 02.02.2019]

 

 

 

 

 

Menighedsrådsmedlem Tom Trædmark Jensen er gået bort

Tirsdag den 8. januar 2019 modtog vi meddelelsen om, at Tom Trædmark Jensen, der som sognebåndsløser var indvalgt som medlem for Vallekilde sogn, samme morgen pludselig var afgået ved døden, kun 53 år gammel.


Tom har siddet i menighedsrådet i de seneste 6 år og bl.a. været ansvarlig for sognets kommunikation på Facebook. Vore tanker går til Toms efterladte hustru og børn.


Æret være hans minde.

Meddelelser 8/2018

Gå til “Krybbespil” – sjovt og flot!

Går du i 3. klasse eller opefter kan du være med på et teater-hold, der øver til årets krybbespil i Vallekilde Kirke.

Vi skal optræde ved en spaghettigudstjeneste onsdag den 28. november 2018 kl. 17.00 i Vallekilde Kirke. Her er jeres familie, venner og alle, der har lyst, indbudt til at opleve det flotteste og sjoveste krybbespil i byen! Bagefter slutter vi med fællesspisning i Vallekilde Præstegård.

Vi øver nogle onsdage i november i Hørve Kirke efter skoletid fra kl. 15.15 til 16.45. I hentes fra skole eller SFO og vi går sammen ned til Hørve Kirke. Vi øver onsdag 7/11, 14/11 og 21/11. Onsdag den 28/11 øver vi i Vallekilde Kirke kl. 15.15 inden opførelsen ved gudstjenesten. (Kirken arrangerer transport for krybbe-spillerne til Vallekilde Kirke).

Vi starter med en forfriskning hver gang. Ring eller skriv til Karin Wandall og hør nærmere, hvis du har spørgsmål. Det er gratis at gå til krybbespil.

Hvis du går i 3. klasse og har tidligt fri, vil det være godt at være i SFO til de store har fri! Vi henter og går sammen fra Vallekilde-Hørve Friskole og til skolen i Hørve og går videre til Hørve Kirke. OBS! Vi kan aftale nærmere om klokkeslæt for afhentning, når I tilmelder jer! (NB: Større elever er selvfølgelig velkommen til selv at aftale med forældre og os, hvis I ønsker at cykle).

Vi glæder os til at være sammen og have det sjovt sammen om krybbespil. Tilmelding gerne inden 31. oktober til Karin Wandall, Vallekildevej 152, 4534 Hørve), tlf. 6059 9512 eller e-mail: kkw@km.dk.

[Opslået 18.10.2018]

 

 

 

Meddelelser 7/2018

Babysalmesang efteråret 2018 er aflyst.

Menighedsråder har på sit møde den 11/10 2018 besluttet at aflyse den annoncerede babysalmesang i Hørve Kirke på grund af manglende deltagere.

På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til, om vi vil forsøge med en ny runde i foråret 2018.

Menighedsrådet

[Opslået 12.10.2018]

Meddelelser 6/2018

Babysalmesangen i Hørve Kirkes tårnrum fortsætter fra torsdag den 13. september 2018 fra kl. 10.00-11.30.

Der “synges” på følgende torsdage fra kl. 10.00-11.30: 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 1/11 og 8/11 2018.

Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Stemningsfuld vekslen mellem salmesang, remser, dans og bevægelse. Stimulering gennem melodier, rytmer og klange. Vi synger i ca. 45 minutter, og derefter er der hyggeligt samvær med kaffe, te og frugt.

Underviser er musiklærer Gitte K. Nielsen. Tilmelding kan ske til kirkekontoret (onsdag og fredage mellem kl. 10.30-14.30) på tlf. 59 64 01 39 eller til sekretær Anne Grethe Jensen på mail agje@km.dk. Du/I er også velkomne, hvis I bor i et nabosogn.

Det er gratis af være med.

[Opslået 06.09.2018]

Meddelelser 5/2018

Konfirmanderne tager lørdag den 29. september 2018 på en heldagsudflugt til København.

Konfirmanderne i Grevinge og Vallekilde-Hørve sogne deltager i den fælles tur til København. Det er en obligatorisk del af konfirmationsforberedelsen at deltage! Voksne på turen er præsterne Karin og Jens samt menighedsrådsmedlemmerne Inge-Lise og Hans-Jørgen (Vallekilde-Hørve) og Helle (Grevinge).

Medbring en lille turtaske med vandflaske og lidt frugt/kiks og en dejlig madpakke (ingen slik eller energidrikke) – og sørg for gode gå-sko og vandtæt overtøj (efter vejret – for vi skal gå en del rundt udendørs i byen).

Turbus afgår kl. 9.15 fra parkeringspladsen ved Hørve Kirke, og ca. kl. 9.35 fra parkeringspladsen foran Grevinge Kirke. Vi kører direkte til København.

Kl. 11.30-13.30 er der undervisning på Nationalmuseet: 50 minutter og rundtut. Vi deles op i 2 hold. Mens første gruppe får undervisning, spiser den anden gruppe sine medbragte madpakker i museets frokoststue og går derefter en tur rundt på museet sammen med lederne. Bagefter der det andet holds tur til undervisning. Vi skal bl.a. se eksempler fra museets middelaldersamling, der viser troens billeder, der fortæller om kristendommen i middelalderen. Hvilken rolle spillede kirkens billeder for middelalderens mennesker? Fra hvælvinger, farvestrålende malerier og gyldne altre fortaltes Bibelens historier til menigheden. Vi fortolker sammen Troens billeder og følger udviklingen fra den tidligste kristendom til Reformationen.

Kl. 13.30-15.30 gåtur til Vor Frelsers Kirke med en tur p i spiret. Fra Vor Frelsers Kirke på Christianshavn går vi over Nordatlantens Brygge og den nye bro til Nyhavn – og hvis vi når det et smut forbi Amalienborg.

Kl. 16.00-18.00 er der tid til frikvarterStrøget.

Kl. 18.00 er der afgang fra busholdepladsen ved Tivoli (overfor Rådhuset), hvor vi kører til Elverdamskroenhvor vi spiser buffet ca. kl. 18.45.

NB: Max-beløb for lommepenge på konfirmandturen er 50,00 kr. Konfirmandturen er er selvfølgelig alkohol/røgfri og med begrænset brug af mobiltelefoner!

[Opslået 06.09.2019]