Meddelser

Meddelelse 3/2019

Kære elever i 3. klasse, der bor i Vallekilde-Hørve sogne,

I er nu blevet så store, at I kan “gå til” Minikonfirmand …

Med ørerne lytter vi til fortællinger om Jesus og hans venner. Med munden synger vi og lærer Fadervor. Med øjnene ser vi på det, vi vil skabe med vores hænder. Det kan være tegninger og ting i ler eller karton. Vi skal også lave overraskelser at tage med hjem. Og så skal vi medvirke i børne-gudstjenesten. Husk, at I ikke behøver at være døbt for at være med!

I inviteres til at være minikonfirmand i Hørve Kirke fra onsdag 27/2 og indtil påskeferien med afslutning mandag 27/2 (2. påskedag), dvs. følgende datoer: onsdag 27/2,  søndag 3/3, onsdag 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4 og mandag 22/4 (2. påskedag). Vi mødes første gang onsdag den 27/2 2019Søndag den 3/3 er der fastelavns-børnegudstjeneste i Vallekilde Kirke kl. 13:30. Kom gerne udklædt – eller som du er!

Den 22/4 slutter vi påskeugen og konfirmandforløbet med en familie-gudstjeneste i Vallekilde Kirke kl. 10:30, hvor minikonfirmanderne medvirker. Bagefter er der fællesspisning i Præstegården og påskeleg med æg på kirkebakken.

I bliver hentet fra skole/SFO’en (Vallekilde-Hørve Friskole kl. 13:45 og Vallekilde-Hørve skole kl. 14:15) og vi går sammen ned til Hørve Kirke, hvor vi begynder kl. 14:30. Når vi slutter kl. 16:00 bliver I hentet i Kirken (eller I går selv tilbage til SFO eller hjem).

Tilmelding til Karin Wandall (tlf. 60 59 95 12) eller Anne Nielsen (tlf. 28 85 92 27) hurtigst muligt. Ring/sms eller e-mail til Karin: kkw@km.dk – oplys barnets navn, skole/klasse, forældres navn og kontakt-telefon og e-mail.

Vi glæder os meget til at se jer!

Karin Wandall – minikonfirmandlærer og sognepræst
Anne Nielsen – minikonfirmandlærer

Inge-Lise Christensen og Hans-Jørgen Møllegaard – frivillige fra menighedsrådet

[Opslået 22.02.2019]

Meddelelse 2/2019

Tirsdag den 5/2 2019 tager Vallekilde-Hørves og Grevinges konfirmander til Roskilde Konfirmandtræf 2019 i Roskilde Domkirke.

Deltagelse i konfirmandtræffet indgår som en obligatorisk del af konfirmationsforberedelsen. I forhold til den tidligere meddelelse omkring konfirmationsforberedelsen 2018/2019 er tidspunktet  ændret fra om eftermiddagen til aften.

Konfirmanderne mødes på parkeringspladsen ved Hørve Kirke tirsdag den 5/2 2019 kl. 17.00. Bussen afgår kl. 17.20, og vi forventer at være tilbage i Hørve omkring kl. 22.00.

[Opslået 02.02.2019]

Meddelelser 1/2019

Tirsdag den 19/2 2019 starter en ny sæson med babysalmesang i Hørve Kirke.

Babysalmesang – hvad er det?  Det er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Det er en stemningsfuld vekslen mellem salmesang, remser, dansk og bevægelse. Selvom babyerne selvfølgelig ikke kan synge med, bliver deres musikalitet og sanser stimuleret gennem melodier, rytmer og klange. Samtidig er er musikken en god måde at skabe kontakt mellem børn og forældre – både følelsesmæssigt og musikalsk.

Skal jeg kunne synge?  Nej! Dit barn elsker at lytte til lige præcis din  stemme, så derfor er det ikke så vigtigt, om du kan synge eller om du kender salmerne, dit barn vil elske at lytte til dig!  Vi synger ofte kun første vers af en sang eller salme, og vi synger verset flere gange, så man lærer hurtigt sange og salmer at kende.

Hvem kan deltage?  Forældre med børn i alderen 0-12 måneder. Man behøver ikke at være bosiddende i Hørve eller Vallekilde sogne; alle er velkomne!

Mødregruppe nr. 2?  Måske. For når vi er færdige med selve sang og rytmedelen, er der tid til at hygge, give babyerne mad og få en kop kaffe eller te og lidt frugt, sammen med de andre forældre.

Praktiske oplysninger

Hvor: Hørve Kirke, Hørve Kirkevej 12C, 4534 Hørve
Hvad koster det? Det er gratis at deltage
Hvornår: tirsdage kl. 10.00-11.30; 45 minutter sang og dansk, derefter kaffe/the, frugt og hygge
Hvornår starter vi: Der er opstart tirsdag den 19/2 2019 kl. 10.00. Der er babysalmesang 19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4 og 9/4 2019.

Tilmelding sker hos kirkesekretær Anne-Grethe Jensen, der træffes på tlf. 59 64 01 39 onsdag og fredag fra kl. 10.30-14.30 eller på mail agje@km.dk

Download folder om babysalmesang her Babysalmesang folder forår 2019

[Opslået 02.02.2019]

 

 

 

 

 

Menighedsrådsmedlem Tom Trædmark Jensen er gået bort

Tirsdag den 8. januar 2019 modtog vi meddelelsen om, at Tom Trædmark Jensen, der som sognebåndsløser var indvalgt som medlem for Vallekilde sogn, samme morgen pludselig var afgået ved døden, kun 53 år gammel.


Tom har siddet i menighedsrådet i de seneste 6 år og bl.a. været ansvarlig for sognets kommunikation på Facebook. Vore tanker går til Toms efterladte hustru og børn.


Æret være hans minde.

Meddelelser 8/2018

Gå til “Krybbespil” – sjovt og flot!

Går du i 3. klasse eller opefter kan du være med på et teater-hold, der øver til årets krybbespil i Vallekilde Kirke.

Vi skal optræde ved en spaghettigudstjeneste onsdag den 28. november 2018 kl. 17.00 i Vallekilde Kirke. Her er jeres familie, venner og alle, der har lyst, indbudt til at opleve det flotteste og sjoveste krybbespil i byen! Bagefter slutter vi med fællesspisning i Vallekilde Præstegård.

Vi øver nogle onsdage i november i Hørve Kirke efter skoletid fra kl. 15.15 til 16.45. I hentes fra skole eller SFO og vi går sammen ned til Hørve Kirke. Vi øver onsdag 7/11, 14/11 og 21/11. Onsdag den 28/11 øver vi i Vallekilde Kirke kl. 15.15 inden opførelsen ved gudstjenesten. (Kirken arrangerer transport for krybbe-spillerne til Vallekilde Kirke).

Vi starter med en forfriskning hver gang. Ring eller skriv til Karin Wandall og hør nærmere, hvis du har spørgsmål. Det er gratis at gå til krybbespil.

Hvis du går i 3. klasse og har tidligt fri, vil det være godt at være i SFO til de store har fri! Vi henter og går sammen fra Vallekilde-Hørve Friskole og til skolen i Hørve og går videre til Hørve Kirke. OBS! Vi kan aftale nærmere om klokkeslæt for afhentning, når I tilmelder jer! (NB: Større elever er selvfølgelig velkommen til selv at aftale med forældre og os, hvis I ønsker at cykle).

Vi glæder os til at være sammen og have det sjovt sammen om krybbespil. Tilmelding gerne inden 31. oktober til Karin Wandall, Vallekildevej 152, 4534 Hørve), tlf. 6059 9512 eller e-mail: kkw@km.dk.

[Opslået 18.10.2018]

 

 

 

Meddelelser 7/2018

Babysalmesang efteråret 2018 er aflyst.

Menighedsråder har på sit møde den 11/10 2018 besluttet at aflyse den annoncerede babysalmesang i Hørve Kirke på grund af manglende deltagere.

På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til, om vi vil forsøge med en ny runde i foråret 2018.

Menighedsrådet

[Opslået 12.10.2018]

Meddelelser 6/2018

Babysalmesangen i Hørve Kirkes tårnrum fortsætter fra torsdag den 13. september 2018 fra kl. 10.00-11.30.

Der “synges” på følgende torsdage fra kl. 10.00-11.30: 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 1/11 og 8/11 2018.

Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Stemningsfuld vekslen mellem salmesang, remser, dans og bevægelse. Stimulering gennem melodier, rytmer og klange. Vi synger i ca. 45 minutter, og derefter er der hyggeligt samvær med kaffe, te og frugt.

Underviser er musiklærer Gitte K. Nielsen. Tilmelding kan ske til kirkekontoret (onsdag og fredage mellem kl. 10.30-14.30) på tlf. 59 64 01 39 eller til sekretær Anne Grethe Jensen på mail agje@km.dk. Du/I er også velkomne, hvis I bor i et nabosogn.

Det er gratis af være med.

[Opslået 06.09.2018]

Meddelelser 5/2018

Konfirmanderne tager lørdag den 29. september 2018 på en heldagsudflugt til København.

Konfirmanderne i Grevinge og Vallekilde-Hørve sogne deltager i den fælles tur til København. Det er en obligatorisk del af konfirmationsforberedelsen at deltage! Voksne på turen er præsterne Karin og Jens samt menighedsrådsmedlemmerne Inge-Lise og Hans-Jørgen (Vallekilde-Hørve) og Helle (Grevinge).

Medbring en lille turtaske med vandflaske og lidt frugt/kiks og en dejlig madpakke (ingen slik eller energidrikke) – og sørg for gode gå-sko og vandtæt overtøj (efter vejret – for vi skal gå en del rundt udendørs i byen).

Turbus afgår kl. 9.15 fra parkeringspladsen ved Hørve Kirke, og ca. kl. 9.35 fra parkeringspladsen foran Grevinge Kirke. Vi kører direkte til København.

Kl. 11.30-13.30 er der undervisning på Nationalmuseet: 50 minutter og rundtut. Vi deles op i 2 hold. Mens første gruppe får undervisning, spiser den anden gruppe sine medbragte madpakker i museets frokoststue og går derefter en tur rundt på museet sammen med lederne. Bagefter der det andet holds tur til undervisning. Vi skal bl.a. se eksempler fra museets middelaldersamling, der viser troens billeder, der fortæller om kristendommen i middelalderen. Hvilken rolle spillede kirkens billeder for middelalderens mennesker? Fra hvælvinger, farvestrålende malerier og gyldne altre fortaltes Bibelens historier til menigheden. Vi fortolker sammen Troens billeder og følger udviklingen fra den tidligste kristendom til Reformationen.

Kl. 13.30-15.30 gåtur til Vor Frelsers Kirke med en tur p i spiret. Fra Vor Frelsers Kirke på Christianshavn går vi over Nordatlantens Brygge og den nye bro til Nyhavn – og hvis vi når det et smut forbi Amalienborg.

Kl. 16.00-18.00 er der tid til frikvarterStrøget.

Kl. 18.00 er der afgang fra busholdepladsen ved Tivoli (overfor Rådhuset), hvor vi kører til Elverdamskroenhvor vi spiser buffet ca. kl. 18.45.

NB: Max-beløb for lommepenge på konfirmandturen er 50,00 kr. Konfirmandturen er er selvfølgelig alkohol/røgfri og med begrænset brug af mobiltelefoner!

[Opslået 06.09.2019]

Meddelelse 4/2018 – Babysalmesang fortsætter til september

Vi fortsætter succesen med babysalmesang!

Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Det er en stemningsfuld vekslen mellem salmesang, remser, dans og bevægelse. Selvom babyerne selvfølgelig ikke kan synge med, bliver deres musikalitet og sanser stimuleret gennem melodier, rytmer og klange. Samtidig er musikken en god måde at skabe kontakt mellem børn og forældre – både følelsesmæssigt og musikalsk:

Alle forældre med børn i alderen 0-12 måneder er velkomne. Vi synger ca. 45 minutter, hvorefter der er hyggeligt samvær med kaffe/the og frugt. Vi mødes nogle torsdage fra kl. 1000 til ca. 11.30 i Hørve Kirke.

Vi starter op igen torsdag den 13. september og slutter af torsdag den 8. november 2018. Der er således babysalmesang på følgende torsdag: 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 25/10 og 8/11 2018 fra kl. 10.00 til cirka 11.30. Herudover arrangeres en særlig kravlegudstjeneste i Hørve Kirke lørdag den 6/10 kl. 11.00.

Tilmelding sker ved henvendelse til kirkekontoret (onsdag og fredag mellem kl. 10.30 og 14.30) på telefon 59 64 01 39 eller mail til agje@km.dk

Hvis du må melde afbud til en babysalmesangs-formiddag bedes du ringe til Gitte K. Nielsen, tlf. 22 70 18 86.

Karin Wandall, præst i Vallekilde-Hørve
Gitte K. Nielsen, musiklærer og kirke- og kulturmedarbejder

[Revideret opslag 04.06.2018]

 

Meddelelse 3/2018 – Konfirmandindskrivning

Hvis du bor i Vallekilde-Hørve sogne og skal konfirmeres i foråret 2019, så kom til konfirmandindskrivning søndag den 17. juni 2018.

Vi starter med gudstjeneste kl. 14.00 i Vallekilde Kirke, hvor vi får besøg af “Teatertasken”, hvor skuespiller Karen Nielsen levendefør fortællingen om Babelstårnet. En ny måde at opleve Bibelen på! Bagefter er der indskrivning ved Sommerfesten i Præstegården (Vallekildevej 152), hvor der bydes på kaffebord og opvisning af Fårevejles folkedansere.

Kom med dine forældre – og tag gerne søskende og bedsteforældre med til en festlig eftermiddag. – Vi ses!

Husk at medbringe kopi af de(n) kommende konfirmand(er)s dåbs- eller navneattest!

PS: Konfirmationerne 2019 finder sted i Hørve Kirke den 5. maj og Vallekilde den 12. maj 2019.

[Opslået 02.06.2018]