Meddelser

Meddelelse 4/2018 – Babysalmesang fortsætter til september

Vi fortsætter succesen med babysalmesang!

Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Det er en stemningsfuld vekslen mellem salmesang, remser, dans og bevægelse. Selvom babyerne selvfølgelig ikke kan synge med, bliver deres musikalitet og sanser stimuleret gennem melodier, rytmer og klange. Samtidig er musikken en god måde at skabe kontakt mellem børn og forældre – både følelsesmæssigt og musikalsk:

Alle forældre med børn i alderen 0-12 måneder er velkomne. Vi synger ca. 45 minutter, hvorefter der er hyggeligt samvær med kaffe/the og frugt. Vi mødes nogle torsdage fra kl. 1000 til ca. 11.30 i Hørve Kirke.

Vi starter op igen torsdag den 13. september og slutter af torsdag den 8. november 2018. Der er således babysalmesang på følgende torsdag: 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 25/10 og 8/11 2018 fra kl. 10.00 til cirka 11.30. Herudover arrangeres en særlig kravlegudstjeneste i Hørve Kirke lørdag den 6/10 kl. 11.00.

Tilmelding sker ved henvendelse til kirkekontoret (onsdag og fredag mellem kl. 10.30 og 14.30) på telefon 59 64 01 39 eller mail til agje@km.dk

Hvis du må melde afbud til en babysalmesangs-formiddag bedes du ringe til Gitte K. Nielsen, tlf. 22 70 18 86.

Karin Wandall, præst i Vallekilde-Hørve
Gitte K. Nielsen, musiklærer og kirke- og kulturmedarbejder

[Revideret opslag 04.06.2018]

 

Meddelelse 3/2018 – Konfirmandindskrivning

Hvis du bor i Vallekilde-Hørve sogne og skal konfirmeres i foråret 2019, så kom til konfirmandindskrivning søndag den 17. juni 2018.

Vi starter med gudstjeneste kl. 14.00 i Vallekilde Kirke, hvor vi får besøg af “Teatertasken”, hvor skuespiller Karen Nielsen levendefør fortællingen om Babelstårnet. En ny måde at opleve Bibelen på! Bagefter er der indskrivning ved Sommerfesten i Præstegården (Vallekildevej 152), hvor der bydes på kaffebord og opvisning af Fårevejles folkedansere.

Kom med dine forældre – og tag gerne søskende og bedsteforældre med til en festlig eftermiddag. – Vi ses!

Husk at medbringe kopi af de(n) kommende konfirmand(er)s dåbs- eller navneattest!

PS: Konfirmationerne 2019 finder sted i Hørve Kirke den 5. maj og Vallekilde den 12. maj 2019.

[Opslået 02.06.2018]

 

 

Meddelelser 2/2018 – Bestilling af fælles konfirmandfoto

Kære konfirmander og konfirmandforældre,

I lighed med tidligere år vil det være muligt at bestille et fælles konfirmandfoto af konfirmanderne i henholdsvis Hørve og Vallekilde Kirker.

Udskriv blanketten og udfyld den. Blanketten afleveres sidste gang man kommer til undervisning.

Klik her for at downloade Blanketten

Bestilling af Fælles konfirmandfoto 2018 – 27.03.2018

Meddelelse 1/2018 – Konfirmandundervisning foråret 2018

Husk konfirmandtemadag nu på tirsdag den 23/1 2018 fra kl. 8.30-14.00 i konfirmandstuen, Vallekilde Præstegård, Vallekildevej 152, 4534 Hørve. Der er skolefri til denne undervisning, og det er obligatorisk at deltage!.

Nedenfor en oversigt med detaljer for hele forårets konfirmandundervisning 2018 i Vallekilde-Hørve (og Grevinge). Notér det, der gælder jer. Alt på listen er obligatorisk undervisning:

Tirsdag 23/1 2018 kl. 8.30-14.00: Fælles temadag med besøg fra Cambodja / Danmissions Konfirmandaktion i Vallekildes konfirmandstue. Vi skal møde Mr. Johnny fra Cambodja, hans tolk Martin samt gæsteunderviser Jakob Svendsen. Medbring madpakke til frokostpausen. Vi byder på kage og frugt om eftermiddagen. I pauserne sælger Konfirmandaktion små fine ting fra Cambodja til 20 kr. til støtte for kirkens unges projekt i Cambodja. Temaet er “Konfirmander er på vej i livet – også i Cambodja”, og vi skal møde en ung fra Cambodja og gå et stykke af vejen sammen.

Torsdag den 8/2 2018 kl. 17.20 – ca. 22.30 skal vi på en fælles Aftenudflugt til Roskilde Domkirkes Konfirmand Event 2018. Der er fælles bustur med afgang fra P-pladsen ved Hørve Kirke præcis kl. 17.20 og fra P-pladsen foran Grevinge Kirke kl. 17.40. Vi skal være parat ved Roskilde Domkirke kl. 18.45 til Konfirmandevent kl. 19.00-21.00 i domkirken.

Der er ikke aftensmad eller mulighed for at købe noget undervejs – spis hjemmefra. Medbring evt. selv frugt/vand til turen. Der bliver dog en lille forfriskning ved bussen. Husk, at mobiler ikke skal bruges i kirken, men må gerne medbringes i bussen. Vi er tilbage ved Grevinge Kirke ca. kl. 22.15 og kl. 22.35 ved Hørve Kirke. Konfirmanderne giver selv besked hjem, når vi nærmer os Odsherred.

Følgende voksne deltager på turen: Præsterne Karin (tlf. 60 59 95 12), Inge-Lise fra Vallekilde-Hørve Menighedsråd og Helle og Merete fra Grevinge Menighedsråd.

Torsdag den 1/3 2018 kl. 8.30-14.00: Fælles temadag om Påske for konfirmander fra Vallekilde-Hørve og Grevinge i Grevinge Kirke/konfirmandstue, Hovedgaden 2A, 4571 Grevinge (konfirmandstuen ligger i præstegården bag kirken. Husk madpakke til frokostpausen. Kirken giver lidt forfriskninger om eftermiddagen. Vi håber på forældre-samkørsel fra Vallekilde-Hørve til Grevinge tur/retur. Denne dag er skolefridag, og det er obligatorisk at deltage i konfirmandundervisningen!.

Voksne på dagen: Præsterne Jens og Karin (tlf. 60 59 95 12) og frivillige fra menighedsrådene i Vallekilde-Hørve og Grevinge.

Tirsdag den 3/4 2018 (lige efter Påskeferien) er der eftermiddagsundervisning kl. 14.20-15.50 for konfirmanderne fra Vallekilde-Hørve. I hentes af taxabus efter skole og køres til undervisning i konfirmandstuen i Vallekilde Præstegård.

Tirsdag den 10/4 2018 er der afslutning og generalprøver for konfirmander fra Vallekilde-Hørve fra kl. 14.20 i Vallekilde Præstegård. Bagefter går holdene til generalprøve i Vallekilde Kirke kl. 15.00 og til generalprøve i Hørve Kirke kl. 16.00.

Det er vigtigt at deltage i generalprøvenhvor skal jeg sidde, hvad skal jeg sige og hvad nu hvis …???. Der er fri efter generalprøven i Vallekilde Kirke kl. 16.00 og efter generalprøven i Hørve Kirke ca. kl. 16.30.

Jens Kirk, sognepræst i Vallekilde-Hørve, tlf. 59 65 62 60
Karin Wandall, sognepræst i Vallekilde-Hørve og konfirmandlærer i Grevinge, tlf. 60 59 95 12.

[Opslået 19/1 2018]

Meddelelser 10/2017 – Minikonfirmander forår 2018

Kære elever i 3. klasse, der bor i Vallekilde-Hørve sogn,

Du er nu blevet så stor, at du kan “gå til” minikonfirmander…

Du inviteres til at være minkonfirmand i Hørve Kirke 8 gange i perioden fra den 20. januar og indtil påskeferien i 2018 (lørdag 20/1, og onsdagene 31/1, 7/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3 og 21/3 2018).

Lørdag den 20. januar 2018 mødes vi første gang til en festlig børnegudstjeneste kl. 11 i Hørve Kirke, hvor I mini’er bærer lys ind i kirken. Den 21. marts slutter vi forløbet af med en spagettigudstjeneste i Vallekilde Kirke kl. 17, hvor I skal medvirke. (Den 21/3 bliver mini’erne i kirken lidt længere, og der er fællesspisning bagefter i præstegårdssalen).

I bliver hentet fra skole/SFO’en (VHF kl. 13.45 og VH-skole kl. 14.15), og vi går sammen ned til Hørve Kirke til kl. 14.30. Når vi slutter kl. 16.00, bliver I hentet i kirken – eller I går selv tilbage til SFO eller hjem.

Til minikonfirmand skal vi bruge vores ører, øjne og mund. Med hørerne lytter vi til fortællinger om Jesus og hans venner. Med munden synger vi og lærer Fadervor. Med øjnene ser vi på det, vi vil skabe med vores hænder. Det kan være tegninger og ting i ler eller karton. Vi skal også lave overraskelser at tage med hjem. Og så skal I medvirke i børne-gudstjenesten. Husk, at I ikke behøver at være døbt for at være med.

Tilmelding til Karin Wandall (tlf. 60 59 95 12) eller Anne Nielsen (tlf. 28 85 92 27), gerne inden den 5. januar 2018 ved at ringe / sms’e eller sende en mail til Karin: kkw@km.dk. Oplys altid: barnets navn, skole og klasse + forældres navn og kontakt tlf. og e-mail.

Vi glæder os meget til at se jer!

Karin Wandall, minikonfirmandlærer og sognepræst
Anne Nielsen, minikonfirmandlærer / frivillig
Inge-Lise Christensen og Hans-Jørgen Møllegaard, Vallekilde-Hørve Menighedsråd

[Opslået 8.11.2017]

Meddelelse 9/2017 – Babysalmesang vinter/forår 2018

Vi fortsætter succesen med babysalmesang!

Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Det er en stemningsfuld vekslen mellem salmesang, remser, dans og bevægelse. Selvom babyerne selvfølgelig ikke kan synge med, bliver deres musikalitet og sanser stimuleret gennem melodier, rytmer og klange. Samtidig er musikken en god måde at skabe kontakt mellem børn og forældre – både følelsesmæssigt og musikalsk.

Alle forældre med børn i alderen 0-12 måneder er velkomne. Vi synger ca. 45 minutter, hvorefter der er hyggeligt samvær med kaffe/the og frugt. Vi mødes nogle torsdag fra kl. 10.00 til ca. 11.30 i Hørve Kirke.

Vi starter op igen torsdag den 18. januar og slutter af torsdag den 12. april 2018. I forbindelse med babysalmesangen er der arrangeret en særlig kravlegudstjeneste i Hørve Kirke lørdag den 3. marts 2018 kl. 11.00 ved Karin Wandall og Gitte K. Nielsen.

Ved tilmelding/afbud bedes du ringe til Gitte K. Nielsen, tlf. 23 70 18 86.

Karin Wandall, præst i Vallekilde-Hørve
Gitte K. Nielsen, musiklærer og kirke- og kulturmedarbejder

[Opslået 8.11.2017]

Meddelelse 8/2017 – Konfirmandgudstjeneste 1. søndag i advent

Kære konfirmander og jeres familier,

Den 3. december – 1. søndag i advent – holder vi kl. 10.30 en festlig konfirmand-/familiegudstjeneste i Hørve Kirke, hvor I konfirmander medvirker.

Som optakt til advents- og juletiden vil vi gerne øve med jer konfirmander, så I kan synge nogle sange i et fælles konfirmandkor ved gudstjenesten den 3/12 2017 kl. 10.30-11.30 i Hørve Kirke (en tradition, som vi har haft i mange år på 1. søndag i advent).

Vi har truffet aftale med sanger og instruktør Pia Larsen, der vil komme og øve med jer konfirmander tre gange: tirsdag 14/11, 21/11 og 28/11 2017. Pia leder også konfirmandkoret på selve dagen ved konfirmand-/familiegudstjenesten. Pia tager lidt tidligere fra arbejde, men kan først være i Vallekilde Kirke kl. 15.30. Vi håber altså, at I alle vil være med til at blive lidt længere og øve i konfirmandkoret fra kl. 15.30-16.30 de tre tirsdage. (Normalt skulle I have fri kl. 15.50). Til gengæld vil vi gerne give jer noget tidligere fri på de konfirmand-temadage vi skal have sammen i foråret (undervisningsdage fra kl. 8 til 15), så det i stedet er 8.30-14.30 (temadagene fremgår allerede i jeres konfirmandkalender).

Umiddelbart efter gudstjenesten er der kirkekaffe/sodavand og pebernødder i kirkens tårnrum. Og ‘en konfirmandernes bod’ åbner samtidig i kirkens våbenhus.

Vi håber, at I konfirmander deltager i gudstjenesten som konfirmandkor, så er der også nogle andre opgaver, vi skal have fordelt imellem jer, som I skal være med til. Det er konfirmander, der denne dag læser indgangs- og udgangsbøn, bærer 4 store lys ind ved gudstjenestens start, læser bibellæsninger ved gudstjenesten, deler samebøger/sangark ud før gudstjenesten – og så skal vi også bruge nogle til at servere kirkekaffe/sodavand, og nogle til at stå i ‘konfirmandernes bod’.

I ‘konfirmandernes bod’ sælges Luciaengle, stjerner, lys og skrabelodder til fordel for Danmissions Fremtidsbørn. Danmission sender varerne til kirken, som vi vil sælge for dem. På den måde kan I konfirmander være med til at skabe en julegave for andre børn ude i verden, der har brug for jeres hjælp og håb til deres fremtid.

Kære konfirmandforældre: Jeres dreng/pige har fået seddel med hjem fra undervisningen i dag, 31/10 2017, og vi beder om, at far/mor sender en sms/mail til Karin (tlf. 60599512 / mail: kkw@km.dk] om det er OK for dig/din familie, at du er med i Vallekilde Kirke lidt længere tid på konfirmandkor-øvedagene (tirsdag den 14/11, 21/11 og 28/11 til kl. 16.30). Eller “slippen” på sedlen kan medbringes i underskrevet stand til næste undervisningsdag (tirsdag den 7/11 2017).

[Opslået 31/10 2017]

Meddelelse 7/2017 – Babysalmesang (nye datoer)

Der er babysalmesang i Hørve Kirkes tårnrum ved musiklærer Gitte K. Nielsen på følgende nye datoer:

Torsdag 26/10, 2/11, 9/11 og med afslutning (som hidtil) 23/11 2017.

Inge-Lise Christensen og Gitte K. Nielsen.

(Opslået 6/10 2017)

Meddelelse 6/2017 – Kirkemusikfestival 2017

Odsherred Kirkemusik Festival 2017 finder i år sted fra den 8/10 – 21/10.

Menighedsrådene og kirkemusikerne i Ods og Skippinge Provsti indbyder til en række kirkelige og musikalske oplevelser ud over det sædvanlige. I uge 41 og 42 afholdes gudstjenester, andagter og koncerter med en bred vifte af musikalske udtryk. Kirken og menighederne udfordres og gamle vaner rystes!

Søndag 8/10 kl. 10.00: Musikgudstjeneste i Rørvig Kirke, Rørvig Kirkevej 43, 4581 Rørvig.
Tirsdag 10/10 kl. 19.30: Gade-koncert i Fårevejle Kirke, Kirkevej 35, 4540 Fårevejle.
Onsdag 11/10 kl. 20.00: Koncertandagt med det grønlandske kor Aavaat i Højby Kirke, Bag Kirken 5, 4573 Højby.
Torsdag 12/10 kl. 19.00: Aftengudstjeneste på tværs af generationer i Grevinge Kirke, Hovedgaden 2A, 4571 Grevinge.
Torsdag den 12/10 kl. 19.30: Korkoncert i Egebjerg Kirke, Ved Kirken 8, Egebjerg, 4500 Nykøbing S.
Søndag den 15/10 kl. 10.30: Gospelgudstjeneste i Nykøbing Kirke, Hoæltets Plads, 4500 Nykøbing S.
Søndag den 15/10 kl. 19.00: Antonio Vivaldis Gloria i Hørve Kirke, Hørve Kirkevej 12, 4534 Hørve.
Torsdag den 19/10 kl. 19.30: Koncert med gregoriansk sang i Odden Kirke, Overbygade 2, 4583 Sjællands Odde.
Lørdag den 21/10 kl. 11.00-12.00: Gudstjeneste for de mindst med musik og rytme i Asnæs Kirke, Kirkevej 10, 4550 Asnæs.

Der er fri entre til alle arrangementer.

Se hele programmet på www.odsherredkirkemusik.dk

(Opslået 2/10 2017)

Meddelelse 5/2017 – Konfirmandtur til København

Konfirmander i Grevinge og Vallekilde-Hørve sognekirker tager på fælles tur til København. Det er en obligatorisk del af konfirmationsforberedelsen at deltage!. Følgende voksne deltager i turen: sognepræsterne Jens og Karin, Inge-Lise og Hans-Jørgen (Vallekilde-Hørve menighedsråd) samt Helle (Grevinge menighedsråd).

Medbring en lille turtaske med vandflaske og lidt frugt/kiks (ingen slik eller energidrikke) – og sørg for gode “gåsko” og vandtæt overtøj (efter vejret – vi skal gå en del rundt i byen). Turbussen afgår kl. 9.15 fra P-pladsen ved Hørve Kirke og ca. kl. 9.35 fra P-pladsen foran Grevinge Kirke, hvorefter vi kører direkte til København.

Fra kl. 11.30-13.30 er vi på Nationalmuseet, hvor vi skal se og høre om udstillingen Troens billeder – kristendom i middelalderen: Hvilken rolle spillede kirkens billeder for middelalderens mennesker? Fra hvælvinger, farvestrålende malerier og gyldne altre fortaltes Bibelens historier til menigheden. Vi fortolker sammen troens billeder og følger udviklingen fra den tidligste kristendom til Reformationen. Vi opdeles i to hold. Mens første hold får undervisning, spiser det andet hold “smør-selv-mad” i museets frokoststue og går en tur rundt på museet sammen med lederne. Herefter byttes “rollerne om”.

Efter Nationalmuset er der gåtur til Vor Frelser Kirke med en tur op i spiret og udsigt over byen. Fra kirken går vi over Nordatlantens Brygge og den nye bro til Nyhavn, Amalienborg og havnefronten. Mellem kl. 4 og 5 er der en tur på Strøget, og kl. 17.00 er der mulighed for at få en lille burger og sodavand på McDonalds på Kongens Nytorv (menighedsrådet betaler for 1 burger/sodvand per konfirmand; der er bestilt på forhånd).

Kl. 18.00 er der afgang med bussen hjem til Odsherred. Hjemkomst til Grevinge ca. kl. 19.15/19.30 og ca. kl. 19.30/19.45 ved P-pladsen ved Hørve Kirke.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

(Opslået 26/9 2017, revideret 27/9 2017)