Gudstjenesterne genoptaget fra søndag den 10. januar 2021

På grund af covid-19-situatioen er der fortsat restriktioner for afholdelse af gudstjenester.

Afstandskravet mellem kirkegængere – med mindre de hører til samme husstand – er øget til 7 1/2 kvadratmeter, og det får betydning for, hvor mange der kan deltage i gudstjenesterne i den kommende periode. I Hørve Kirke er antallet nu reduceret til 30 personer og i Vallekilde Kirke til 18 personer. Gudstjenesterne må maksimalt vare 30 minutter, og får derfor et kortere forløb og en kortere form end den vanlige højmesse. Salmesang sker kun ved kirkesanger, men man må gerne nynne med.

Det tilstræbes, at der 1 gang om måneden holdes nadvergudstjeneste.

Husk at bruge mundbind ved ind- og udgang samt altergang, samt at spritte hænder ved den opstillede dispenser i våbenhusene.

Præster og menighedsråd