I disse “corona”-tider,

hvor vi ikke kan komme i kirke, hverken til gudstjeneste eller “blot bede en kort bøn og en stund til eftertanke”, lægger vi indtil videre søndagenes tekster på hjemmesiden. Du kan finde teksterne fra sidste søndag (22/3 – Midfaste), og den kommende søndag (29/3 – Mariæ bebudelses Dag) ved at klikke på kalenderen (Begivenheder) lige til højre for denne tekst.

Og huske, at du kan følge os på Facebook: Vallekilde og Hørve Kirker.