Kirkeklokker ringer i “kor”


Kirkeklokkerne ringer hver dag morgen og aften overalt i Danmark, og derfor ringer de også “i kor” hver eftermiddag kl. 17:00. Brug denne påmindelse til eftertanke og en bøn for dem, der er syge og ensomme. Bøn er en god måde at samtale med Gud på.

Den Danske Salmebog (fra side 881) indeholder også en bønnebog. Som introduktion til bønnebogen kan du læse:

“Bønnen har mange udtryk. Den kan give sig til kende i tavsheden og stilheden, uden at bønnen derfor bliver indholdsløs. At bede kan også være at vente i frimodig tillid. Men før eller senere vil
talen melde sig og udtrykke sig i bøn. Det kan være i klagen, der sætter ord på et menneskes fortvivlelse, bekymring og sorg – et råb til Gud om hjælp. Eller det kan være udtryk for den
taknemmelighed, som udspringer af en overstrømmende glæde. Eller det kan være et menneskes bekendelse til Gud af egen afmagt og skyld, tillige med en bøn om tilgivelse og sind til at tilgive et
andet menneske.

Bønnen kan også være forbøn. I kærlighedens forbundethed med et andet menneske, kan vi ikke lade være at bede for dette menneske, at træde ind i dette menneskes sted over for Gud. I bønnen
for et andet menneske gør den bedende sig til ét med det menneske. At blive bønhørt er ikke at få sine ønsker opfyldt, men at hvile i den vished, at Gud hører vor bøn. For at bede er med hele sit liv og med alt, hvad det rummer af sorg og glæde, at forlade sig på Gud og stole på hans gode vilje, uanset hvordan det går. Den bedende afslutter bønnen med Amen. Det betyder: Lad det ske!”.

Aftenbøn for de lidende

“Våg du, Herre med dem, der våger eller græder i denne nat.
Beskærm dine syge, lad dine trætte finde hvile,
velsign dine døende, 
trøst dine lidende,
forbarm dig over dine bedrøvede,
og vær med dine glade.”

Jens Kirk og Karin Wandall, sognepræster i Vallekilde-Hørve sogne.

Har du brug for at tale med en præst, kan du ringe til Jens Kirk på tlf. 24 59 82 85 eller Karin Wandall på tlf. 60 59 95 12.