Meddelelse 4/2019 – Opslag af stilling som gravermedhjælper

Gravermedhjælper ved Vallekilde-Hørve sogns kirkegårde

En stilling som gravermedhjælper ved Vallekilde-Hørve sognes kirkegårde er ledig pr. 1. april 2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Stillingen er tidsbegrænset med ophør den 31. december 2019.

Vi forventer, at du har kendskab til arbejdet på en kirkegård, at du er stabil, venlig og imødekommende over for kirkegårdens besøgende, og at du kan deltage i kirkelige handlinger.

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø og gode kolleger, der udgør et team.

Ansættelse sker ved Vallekilde-Hørve sognes Menighedsråd og ved tjeneste ved sognets tre kirkegårde, beliggende i Hørve og Vallekilde.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse uden for Hovedstaden på kr. 248.251,88 (trin 1) og kr. 255.183,20 (trin 2). Den årlige løn for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse uden for Hovedstaden udgør kr. 285.025,60 (trin 1) og kr. 293.559,80 (trin 2). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkeværge Frank Jensen på telefonnummer 59 65 60 82 og mail 7255@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Vallekilde-Hørve Menighedsråd v/ Ingelise-Christensen, Snebærvej 5, 4540 Fårevejle eller på mail 7255fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. marts 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at ske snarest efter ansøgningsfristens udløb. Menighedsrådet gør opmærksom på, at der vil blive indhentet referencer.

Vallekilde-Hørve Menighedsråd, 28. februar 2019