Meddelelser 7/2019 – Konfirmationsundervisning vinter og forår 2019/2020

Vi har givet jer konfirmander tidlig juleferie, men vil gerne sige tak for sidst og på gensyn. Det var dejligt at være i Hørve kirke sammen med jer konfirmander og jeres familier til 1. søndag i advent. Uden jer var det ikke blevet så festligt. Tak for jeres medvirken. Der er mange, der har sagt til os, at de var glade for at høre jer synge og for det flotte fakkeloptog I gik med i til juletræstænding ved stationen.

I denne meddelelse – der også er udsendt som mail til jer og jeres forældre – finder du information om forårets undervisning. Generalprøverne til konfirmationerne annonceres på kirkens hjemmeside inden påske. Generalprøver afholdes efter påske en hverdags eftermiddag tæt på selve konfirmationen.

Forårets konfirmandundervisning består af temadage, konfirmandtræf, gospelworkshop med fyraftenskoncert, og med en ’Forældresangaften med konfirmanderne’:

21. januar og 27. februar har konfirmanderne fri fra skole til konfirmand-temadage.

Første temadag er tirsdag den 21. januar kl. 8.30 til 14.00 med besøg af ”Konfirmand Aktions” globale fortællere fra Zanzibar. Denne dag er fælles med konfirmander i Grevinge og foregår i Vallekilde Præstegårds konfirmandstue.

Konfirmandtræf: Tirsdag den 4. februar er der fælles aftentur til Konfirmandtræf kl. 17.30 til ca.22.00 med turbus fra parkeringspladsen ved Hørve kirke for konfirmander fra Vallekilde-Hørve og fra Grevinge kirke til Roskilde Domkirkes Konfirmandtræf 2020 (vi er til event i Domkirken fra 19 til 21).

Anden temadag er torsdag 27. februar kl. 11 -18. Program for dagen: Kl. 11.00–13.30 i Vallekilde Præstegård om Påsken. Dernæst med taxa til Grevinge kirke til gospelworkshop kl. 14.00- 16.30 sammen med konfirmanderne i Grevinge og gospelinstruktør Maud Kofod. Dernæst pause med lidt mad inden vi synger en fyraftens-koncert kl 17.00 i Grevinge Kirke for alle konfirmandfamilier og interesserede.

Torsdag den 12. marts kl. 19.00-21.00 ‘Forældresangaften med konfirmanderne’ i Vallekilde præstegård: Top 50 – Den danske sang – hvorfor er det nu vi synger? Det er en aften med Per Krøis Kjærsgaard, forstander på Osted Fri- og Efterskole.

Efter påske er der generalprøver til konfirmationerne (tiderne annonceres her på kirkernes hjemmeside).

For I konfirmander, der er godt i gang med kirkegangen – og I der er nået knap så langt med det (de 10 gange gudstjenestedeltagelse inden konfirmationen) – så er der masser af muligheder for at komme i kirke i juleferien:

Advents-, jule- og nytårsgudstjenester i Vallekilde-Hørve:
søndag den 15. december (3. søndag i advent) holdes en særlig gudstjeneste ’De ni Læsninger’ (uden prædiken) med sang og musik i Hørve kirke klokken 10.30
4. søndag i advent den 22. december. er der højmesse i Vallekilde kirke kl. 10.30
Juleaften 24. december er der gudstjeneste kl. 14.00 i Vallekilde kirke og kl. 15.30 i Hørve Kirke
Juledag den 25. december er der gudstjeneste i Hørve kirke kl. 10.30
2. juledag den 26. december er der gudstjeneste kl. 9.00 i Vallekilde kirke
Julesøndag den 29. december er der gudstjeneste kl. 9.00 i Hørve kirke
Nytårsdag 1. januar 2020 er der gudstjeneste kl. 16.00 i Vallekilde kirke

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt Nytår!

På gensyn Jens Kirk og Karin Kirk Wandall

PS: Også hilsen fra Inge-Lise Christensen og Hans-Jørgen Møllegaard fra menighedsrådet (frivillige ved konfirmandundervisningen)

[Opslået 13/12 2019]