Røde Kors Hjælpenetværk

Odsherred Provsti har videresendt en opfordring fra Dansk Røde Kors om at udbrede kendskabet til Hjælpenetværket. Hjælpenetværket kan kontaktes, hvis man har behov for hjælp  – se teksten nedenfor:

Præster og Menighedsråd