Så er der igen baby-salmesang i Hørve Kirke

Så er der igen baby-salmesang i Hørve Kirke!

Vi starter tirsdag den 15. september 2020 fra kl. 10:00-ca. 11:30.  Deltagelse er gratis.

Tilmelding sker til leder af babysalmesang Gitte K. Nielsen på telefon 23 70 18 86 eller mail: gitte.k.nielsen@outlook.dk (også gerne ved afbud) eller hos kirkesekretær Anne Grethe Jensen, der træffes på telefon 59 64 01 39 onsdag og fredag fra kl. 10:30-14:30 eller på mail: agje@km.dk

Babysalmesang er et forløb, der strækker sig over følgende 8 tirsdage: 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 20/10, 27/10, 3/11 og 10/11 2020 (efterårsferie i uge 42).

Lørdag den 26. september kl. 11:00 er babysalmesangere velkommen til babymusik- og kravlegudstjeneste i Hørve kirke, hvor større søskende og familie også kan være med og opleve noget af det, vil laver til babysalmesang.

Kirkens aktiviteter overholder de pålagte aktuelle corona-afstandsregler – pt. på 2 meter imellem deltagere/familiegrupper, når der synges.

Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Det er en stemningsfuld vekslen mellem salmesang. remser, dansk og bevægelse. Selvom babyerne selvfølgelig ikke kan synge med, bliver deres musikalitet og sanser stimuleret gennem melodier, rytmer og klange. Samtidig er musikken en god måde at skabe kontakt mellem børn og forældre, både følelsesmæssigt og musikalsk.

Skal jeg kunne synge? Nej! Dit barn elsker at lytte til lige præcis DIN stemme, så derfor er det ikke så vigtigt, om du kan synge eller om du kender salmerne – dit barn vil elske at lytte til DIG! Vi synger ofte kun første vers af en sang eller salme, og vi synger verset flere gange, så man lærer hurtigt sange og salmer at kende.

Hvem kan deltage? Forældre med børn i alderen 0-12 måneder. Man behøver ikke være bosiddende i Hørve eller Vallekilde sogne, alle er velkomne! Bedsteforældre er også velkommen til at opleve med. Medbring selv et tæppe.

Mødregruppe nr. 2? Måske. For når vi er færdige med selve sang- og rytmik-delen, er der tid til at hygge, give babyerne mad og få lidt at drikke og lidt frugt, sammen med de andre forældre. Vi overholder kirkens corona-regler for afstand og rengøring. Det skal være trygt at komme i kirken.