Så er der kun 8 dage til indvielsen af Hørve Kirkes nye dør!

Billederne, der er taget 2. og 3. september 2019, viser lidt af processen omkring indsættelse af den nye dør til Hørve Kirke. På det ene billede ser man, hvordan mureren har skåret kampesten i murværket, da det har været et krav fra Nationalmuseet, at der ikke måtte udtages oprindelige sten og munkesten i forbindelse med projektet. Og ja, det sidste billede viser altså ikke døren!

Døren er nu isat torsdag den 5/9 men stadig dækket af plastik, fordi det omkringværende murværk skal kalkes flere gange inden indvielsen.

Husk at sætte kryds i kalenderen søndag den 15/9 2019 kl. 14:00 – hvor der er høst- og festgudstjeneste i Hørve Kirke med biskop Peter Fischer-Møller og indvielse af den ny kirkedør. Efter gudstjenesten er der reception på plænen foran kirken.

Fotos: Hans-Jørgen Møllegaard