Så er Hein Heinsens dør med inspiration fra Luthers Tese 62 på plads i Hørve Kirke

 

Den ny kirkedør med bronze-relieffer af billedhuggeren, professor Hein Heinsen er nu på plads i Hørve Kirke: “Kirkens sande skat er det hellige evangelium om Guds herlighed og nåde” står på dansk på venstre fløjdør og på latin på den højre. Under disse er “Ordet” gengivet på flere sprog: digitalt, græsk, japansk, tysk m.fl.

Snedkermester Leif Jacobsen, Fårevejle, har fremstillet den dobbelte egetræsdør, som reliefferne er monteret på, og murerarbejdet er varetaget af Leif Pedersen. Arkitekt Stig Løcke, Skippinge, har udfærdiget tegninger til døren og været rådgiver undervejs.

Vallekilde-Hørve Menighedsråd far modtaget generøs støtte fra” A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal”, Aage og Johanne Louis-Hansen Fond” og “Augustinus Fonden”.

På søndag den 15/9 2019 kl. 14:00 indvies den ny kirkedør ved en høst- og festgudstjeneste i Hørve Kirke, hvor biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde, vil prædike. Salmedigteren Hans Anker Jørgensen har skrevet en salme i dagens anledning (det er optrykt i det seneste nummer af kirkebladet – så I kan nå at øve jer inden på søndag!). Efter gudstjeneste er der reception på plænen foran kirken.