Vi fejrer Kyndelmisse i Vallekilde Kirke

 

På den anden dag i februar står der kyndelmisse i kalenderen. Ordet kyndelmisse er en fordanskning af det latinske missa candelarum, som betyder lysmesse. Kyndelmisse er altså en “lysfest”.

Kyndelmisse falder den 2. februar hvert år. Man kan ikke læse noget om kyndelmisse i Bibelen, men vi fejrer kyndelmisse på baggrund af en begivenhed i Bibelen. Det er fremstillingen af den nyfødte Jesus i templet. Når en kvinde havde født et barn, var hun, ifølge Moseloven, uren i 40 dage (3. Mosebog, kap. 12). I de 40 dage måtte hun ikke komme i det jødiske tempel, men når dagene var gået, kunne hun igen komme i templet og nu fremvise sit barn. Maria fremstillede altså Jesus i templet efter 40 dage, og derfor ligger kyndelmisse 40 dage efter jul.

I templet tager en gammel mand ved navn Simeon Jesus i sine arme. Simeon har af Helligånden fået at vide, at han ikke skal dø, før han har set Herrens salvede, altså Kristus. Nu, hvor han har set Jesus, bryder han ud i en takkesang til Gud. Han forstår nemlig, at Jesus ikke bare er et almindeligt barn, men Kristus. I sin lovsang kalder Simeon Jesus for ’et lys til åbenbaring for hedninger’. Så man fejrer altså også Jesus som lyset midt i mørket – og det bliver ikke meget mere konkret end i det mørke februar. I den katolske kirke indvier man derfor lysene til hele årets kirkebrug ved kyndelmisse.

Der ligger også et mere folkeligt element i kyndelmisse, nemlig at halvdelen af vinteren er gået. Man tænder derfor lys for at tænde håb og fejre, at foråret nærmer sig. Kyndelmisse var altså i gamle dage en ikke-kirkelig markering af vinterens midte.

Søndag den 2. februar  kl. 17:00 fejrer vi kyndelmisse ved en stemningsfuld gudstjeneste (ved Karin Wandall) med masser af lys og lygter i Vallekilde Kirke. Grevinge Gospelkor medvirker under ledelse af Maud Kofod.

Efter gudstjenesten er alle indbudt til samvær og suppe i Præstegårdens mødesal, og vi er sikre på, at vores organist Daniel Abildgaard vil spille lidt på sognets nyindkøbt flygel i præstegårdssalen.

Alle er velkomne til såvel gudstjenesten i kirken som den efterfølgende suppe i præstegårdssalen.

Præster og kirkefolk