Ansøgninger om julehjælp 2019

Det varer ikke længe, før december “banker på”, og det er tid at forberede julehøjtiden. Nogle familier i Vallekilde-Hørve sogn er i en situation, hvor de kan have brug for en håndsrækning til at fejre jul.

Vallekilde-Hørve Sogns menighedsråd har mulighed for – i begrænset omfang – at yde hjælp til trængte familier. Sognets menighedspleje samarbejder med Røde Kors og Frelsens Hær i forbindelse med tildeling af julehjælp. Ansøgerlisterne sammenholdes for, at så mange som muligt kan modtage hjælp.

Julehjælpen består af en kurv med udvalgte madvarer til julemiddagen. Familier med hjemmeboende børn under 18 år har fortrinsret til julehjælpen.

Du kan finde ansøgningsskemaet her:  Ansøgning om julehjælp 2019

Ansøgningsskemaet skal indsendes til og være Vallekilde Præstegård, Vallekildevej 152, 4534 Hørve, i hænde senest mandag den 2. december 2019. Der gives ansøgerne besked om afgørelse for modtagelse af julehjælp pr. mail mandag den 16. december, og tildelte julekurve kan afhentes i præstegårdssalen søndag den 22. december 2019 mellem kl. 12.00 og 13.00.

Menighedsrådet