Begravelse eller bisættelse

 

Dødsfald

Alle dødsfald – uanset om afdøde var medlem af folkekirken eller ej – skal anmeldes snarest muligt, og senest 2 hverdage efter dødsfaldet til kirkekontoret i afdødes bopælssogn. Dødsattesten udfærdiges af lægen.

Kontakt sognepræsten for at aftale dato og tidspunkt for den kirkelige handling og for en samtale. Sognepræsten fortæller om den kirkelige handling og hjælper de pårørende med at vælge salmer og musik.

Gravsted på kirkegården og pyntning af kirken ved begravelse/bisættelse aftales med graveren, der også kan orientere om betaling og vedligeholdelse af gravstedet.

Skulle afdøde ikke have ønsket gejstlig medvirken, skal dødsfaldet alligevel anmeldes til sognepræsten.