Børn og Kirke

I Vallekilde-Hørve sogne vil vi gerne medvirke til, at børn og unge får en positiv tilgang til kristendom, gudstjeneste og kirke.

Du finder aktuelle informationer om konfirmander, minikonfirmander, babysalmesang mv. under rullemenuen ”Aktiviteter” → ”Meddelelser”.

Særligt for børn

 • Hvad sker der mon i kirken?
 • Hvorfor får man vand i håret?
 • Hvem har alle de små haver uden for kirken?
 • Hvem er Gud?
 • Hvem er det, der hænger på korset?

Gode spørgsmål! Vi kan sikkert hjælpe dig med at finde svar på nogle af dem. Kig ind. Vallekilde og Hørve Kirke har aktiviteter og arrangementer også for dig, som er barn eller ung.

 • Vi synger, leger og hører historier fra Bibelen.
 • Fra du er helt lille, kan du sammen med en voksen komme her og lyttet til musik og sang.
 • Når du bliver større, kan du blive minikonfirmand (3. klasse) og konfirmand (7. klasse).
 • Flere gange om året har vi spaghettigudstjenester med mad eller børne- og familiegudstjeneste.
 • Og der er kravle-gudstjeneste for de mindste.
 • Ved juletid er der gudstjeneste som juleafslutning for vuggestue-, børnehave- og skolebørn.

Find noget for dig ved at kigge i vores kalender på hjemmesiden eller ring/skriv til os.

Med venlig hilsen

Sognepræsterne / Jens og Karin

 

Konfirmander

Hovedhjørnestenen i dette arbejde er at forberede de unge til konfirmation. Det sker ved et undervisningsforløb i efterårs- og forårsmånederne for konfirmationen. Formålet med undervisningen er at give de unge en forståelse for/indsigt i, hvad kristendommen er og betyder for det enkelte menneske. Vi vil også gerne fortælle om det kristne fællesskab, og hvorfor vi går i kirke. Det er også i dette undervisningsforløb, at de unge besøger vore to kirker og får indblik i, hvad en gudstjeneste er.

Konfirmationerne finder sted om foråret i begge vore kirker. Se nærmere om datoerne under menuen Livets gang.

Inden sommerferien holdes konfirmandindskrivning. Se nærmere om tid og sted på hjemmesidens kalender. Indskrivning kan også ske ved henvendelse til sognepræst Jens Kirk.

 

Minikonfirmander

Et af folkekirkens nyere tiltag er undervisning af minikonfirmander, dvs. børn i 3. klasse.

Undervisningen, der forgår efter skoletid over 8 eftermiddage i Hørve Kirkes tårnrum, handler dels om at fortælle om Jesus og apostlene, om Fadervor og Trosbekendelsen, og i øvrigt give børnene en fornemmelse af, hvad det er, der foregår inde i det ”mærkelige hus” med tårn. Der læres også nogle sange og laves forskellige ting, der udfordrer børnenes kreativitet.

Forløbet sluttes af med, at børnene medvirker ved en særlig børnegudstjeneste og bagefter får diplomer og spiser sammen med deres forældre og pårørende i præstegården.

Undervisningen finder sted i foråret og afsluttes gerne inden Påske.

Tilmelding til minikonfirmand kan ske til sognepræst Karin Wandall.

 

Babysalmesang

Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse samen med dit barn.

Alle forældre med børn i alderen 0-12 måneder er velkomne.

Vi synger sammen i ca. 45 minutter, hvorefter der er hyggeligt samvær med kaffe/the og frugt. Underviser er musiklærer, kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen.

Tilmelding sker hos kirkesekretær Anne-Grethe Jensen, der træffes på telefon 59 64 01 39 onsdag og fredag fra kl. 10.30-14.30 eller på mail: agje@km.dk

 

Spaghetti- og børnegudstjenester/familiegudstjenester

I årets løb arrangere særlige gudstjenester tilrettelagt for børn. Spaghettigudstjenester lægges gerne sidst på en hverdagseftermiddag, og der spises sammen efter gudstjenesten.

Familiegudstjenester indgår i den almindelige ”gudstjenesteplan” for søndage, eller lægges som børnegudstjenester på andre tidspunkter, fx lørdag formiddag. Som noget nyt vil vi også holde kravle-gudstjenester for de allermindste, første gang i efteråret 2017.

Disse særlige gudstjenester annonceres naturligvis her på kirkernes hjemmeside.

 

Andre arrangementer

Der er af og til mulighed for at give børn og unge en særlig oplevelse med kirkeligt udgangspunkt. Disse arrangementer afvikles i kirkerne eller præstegårdssalen, og at åbne for alle.

Disse arrangementer fremgår også af kalenderen på kirkernes hjemmeside, www.vallekildehoervekirker.dk