Meddelser

Meddelelse 2023/4

Konfirmationsforberedelse i Vallekilde-Hørve 2023/2024

Denne meddelelse supplerer Meddelelse 2023/3 [opslået 9/6 2023]:

I år er der så mange unge tilmeldt til konfirmandundervisning 2023/2024, at der bliver oprettet 2 hold.

Vi er blevet gjort opmærksom på, at undervisningsdagen torsdag er en dårlig dag (valgfag) for eleverne på Vallekilde-Hørve Friskole. Det er derfor besluttet, at eleverne på friskolen undervises på tirsdage (med start 29. august 2023) i uge 35 i Vallekilde Præstegård fra kl. 14:15-15:45.

På udflugter og de 2 dage mel heldagsundervisning – tirsdag den 23. januar og torsdag den 29. februar 2024 vil de to hold blive undervist sammen.

Menighedsrådsformand Inge-Lise Christensen kan kontaktes for yderligere spørgsmål på tlf. 20 43 91 54.

[Opslået 30/6 2023]

 

Meddelelse 2023/3

Skal du konfirmeres i Vallekilde eller Hørve Kirke i 2024?

Så kan du og dine forældre møde op søndag den 18. juni 2023 kl. 14.00 til Gudstjeneste og konfirmand-indskrivning i Hørve Kirke.

Hvis I er forhindrede eller har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte sognepræst Ann Skov Sørensen, som står for konfirmandundervisning og konfirmationer i Vallekilde-Hørve 2023-2024. Ann Skov Sørensen kan kontaktes på mobil 26 13 59 39 eller mail: ANSS@KM.DK

I efteråret 2023 finder undervisningen hovedsageligt sted torsdag eftermiddag fra kl. 14.15-15.45, og vi begynder torsdag den 31. august. I foråret 2024 har vi to hele dages undervisning: tirsdag den 23. januar og torsdag den 29. februar.

Selve konfirmationerne finder sted i Vallekilde Kirke den 7. april 2024 eller den 14. april 2024 i Hørve Kirke.

Skal – skal ikke? Skal man være helt sikker og tro på en bestemt måde, før man kan sige ja til at blive konfirmeret?

At gå til præst. For at blive konfirmeret skal du være døbt med den kristne dåb, gået til præst og være fortrolig med den kristne børnelærdom og gudstjenesten.

Hvad betyder konfirmation? Populære konfirmandord, fest og familie og den gode tale. Alt dette og meget mere kan du læse mere om på Konfirmation i Folkekirken.dk

Håber at se dig og dine forældre søndag den 18. juni kl. 14.00 til gudstjeneste og konfirmandindskrivning i Hørve Kirke. Husk af medbringe dåbsattest eller kopi af dåbsattest.

Med venlig hilsen
Ann Elisabeth Skov Sørensen

 

[Opslået 9/6 2023]

Meddelelser 2/2023

Sognekirkerne tilbyder elever, der går i 3. klasse, at komme til ”minikonfirmand-undervisning”.
Det foregår i ugerne 8-9-10-11-12 og 13 fra kl. 14.30-16.00.

Vi slutter 2- påskedag med en festlig gudstjeneste hvor minikonfirmanderne medvirker kl. 10.30 i Vallekilde Kirke.
Vi skal synge, danse, gå på opdagelse, og være kreative, høre små historier og hygge os med saft, frugt og boller.

Det foregår i Vallekilde Præstegård, Vallekildevej 152 (brug indkørslen ved Bjergsøvej). Der er mulighed for, at vi henter børnene ved SFO i Hørve skole kl. 14.00 og Friskolen kl. 14.15. Forældre må selv afhente børnene efter undervisningen.

Tilmelding til minikonfirmand-lærer Daniel (Abildgaard) på tlf. 30 28 80 29 eller mail: dja220981@gmail.com, eller til ”kirketante” Inge-Lise (Christensen) på tlf. 20 43 91 54 eller mail: ingehe@privat.dk

Vi vil gerne have barnets navn, et forældre telefonnummer, som vi eventuelt kan kontakte, samt om vi skal hente jeres barn i SFO eller I selv bringer dem til Præstegården (og hvis der er specielle hensyn vi skal være opmærksom, fx allergi eller andet).

Vi glæder os til at ser jer!

Mange Hilsener

Underviser Daniel Abildgaard samt ”kirketante og kirkeonkel” Inge-Lise Christensen og Hans-Jørgen Møllegaard

[Opslået 01/02/2023]

Meddelelser 1/2023

Kære konfirmander og forældre,

Godt Nytår!

I januar 2023 er der mange datoer vi skal huske:

Tirsdag den 17. januar er der Konfirmand- og forældreaften i Hørve kirke kl.19,00, hvor Tom Hansen fra Café Exit på Vesterbro I København kommer og fortæller om sig selv. Han kalder foredraget ”Fordomsbryder” – et foredrag om forbrydelsen, fortrydelsen og forandringen. Han svarer på spørgsmål under vejs.

Over en kop kaffe efter foredraget kan forældre og konfirmander få info om de spørgsmål, der må være omkring konfirmationerne.

Torsdag den 26. januar er der konfirmandundervisning hele dagen. Vi mødes kl. 8.30 i præstegården.  Husk madpakke til frokost. Dagen slutter kl. 14.30.

Sammen med Kristian skal I gennemgå det materiale, der skal bruges den 31. januar i Roskilde Domkirke.

Tirsdag den 31. januar tager i til Konfirmandtræf i Roskilde Domkirke. Vi kører fra Hørve kirke kl. 17.45 og er hjemme kl. ca. 22.00. 

NB: Deltagelse i de nævnte tre aktiviteter er en obligatorisk del af konfirmandundervisningen, så vi forventer at se jer alle.

Mange hilsener
Sognepræst Jens Kirk
Konfirmandlærer Kristian Brynningsen
Hans-Jørgen Møllegaard og Inge-Lise Christensen, menighedsrådet 

[Opslået 2/1 2023]

Meddelelse 2/2022

Kære konfirmand og konfirmandforældre,

Vi er så heldige at her i den kommende tid er Kristian Brynningsen praktikant i Odsherred provsti (han er selv konfirmeret i Vallekilde kirke og har gået til forberedelse i Vallekilde præstegård).

Konfirmandundervisningen vil foregå fra torsdag den 15. september 2022, hvor vi mødes med konfirmanderne i præstegården og skal hilse på vores nye konfirmandlærer, Kristian Brynningsen, der er teologisk student fra Københavns Universitet. Han har trådt sine barnesko i Vallekilde og har gået på Hørve skole.

Elever fra Asnæs og Fårevejle vil blive hentet fra skole til præstegården.

Undervisningen foregår i Vallekilde konfirmandstue torsdage kl. 14.10 – 15.50.

  • Undervisningen begynder torsdag den 15. september 2022.
  • I efteråret 2022 undervises konfirmanderne ugentligt – undtagen i uge 42 – og I får juleferie midt i december.
  • I foråret 2023 undervises konfirmanderne to hele dage fra kl. 8.30 – 14.30 (eller hvordan man aftaler det) – den 24. januar og den 2. marts. (Dette er aftalt med skolerne)
  • Typisk er der en udflugt – og evt. konfirmandtræf i Roskilde Domkirken (en af følgende dage: 31. januar – 2. februar 2023).
  • Ugentlig undervisning (til generalprøve bl.a.): i uge 15 og 16 kl. 14.10 – 15.50.

Søndag den 18. september indbyder vi konfirmander og konfirmandforældre til at deltage i Høstgudstjenesten i Vallekilde kirke kl. 10.30. Efterfølgende er man velkommen til at deltage i kirkefrokost (frivilligt) og høre salmedigter og mangeårigt præst i København, Hans Anker Jørgensen, fortælle om sine salmer. Han er også opvokset i Vallekilde og har gået på Hørve skole.

Håber at se mange af jer søndag den 18.september 2022.

Med venlig hilsen Jens Kirk, sognepræst i Vallekilde-Hørve 

[Opslået 9/9 2022]

 

 

 

Meddelelse 1/2022 – Opslag af stilling som kirkesanger

Kirkesanger søges

Vallekilde-Hørve sogn søger en kirkesanger, der kan være med til at forskønne gudstjenester og kirkelige handlinger mv. i vore to kirker.

Stillingen indebærer tjenester i såvel Vallekilde som Hørve kirker, plejehjemsgudstjenester og medvirken ved kirkelige handlinger samt ved diverse musikalske arrangementer i kirker og sognegård.

Vi forudsætter, at du har et godt kendskab til Den Danske Salmebog. Vi ser gerne at du har kendskab til gudstjenestens gang og også kan synge fra højskolesangbogen og andre samlinger.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores organist Daniel Abildgaard og kirkernes personale i øvrigt; det forventes, at du – udover som kirkesanger – indgår aktivt i afviklingen af gudstjenester og kirkelige handling mv. i henhold til den funktionsbeskrivelse, der er udarbejdet for stillingen.

Stillingen er beregnet med et ugentligt timetal på 8, svarende til 8/37 af en fuldtidsstilling.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Løninterval 255-579 – 373.538 kr. pr. 31/3 2012. Fikspunktet er 262.132 kr. hvilket svarer til en månedsløn på 5.205,85 kr. pr. 1/2 2021. Dertil kommer et årligt OK-tillæg på 850 kr., det er kvoteret i forhold til timetallet. Der er et rådighedstillæg på 19.700 kr. (31/3 2012), det kvoteres ligeledes i forhold til timetallet. Der indbetales 18% til pension.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Daniel Abildgaard på tlf. 30 28 80 29 eller menighedsrådets formand, Inge-Lise Christensen på tlf. 59 65 43 70 / mobil 20 43 91 54, hvor der også kan aftales sangprøve.

Ansøgning stiles til Vallekilde-Hørve Menighedsråd og indsendes bilagt eventuelle referencer mv. pr. mail til 7255fortrolig@sogn.dk og skal være os i hænde senest den 2. maj 2022.

 

Kirkesanger (funktionsbeskrivelse)

Generelt

Som kirkesanger i Vallekilde-Hørve sogn er man – sammen med organisten – alene om at forskønne gudstjenester og kirkelige handlinger mv. med sang i vore to kirker.

Stillingen indebærer tjenester i såvel Vallekilde som Hørve kirker, plejehjemsgudstjenester på Plejecenter Bakkegården i Hørve og medvirken ved kirkelige handlinger samt ved diverse musikalske arrangementer i præstegården eller andetsteds, hvor det er menighedsrådet, der er arrangør.

Det forudsættes, at kirkesangeren har et godt kendskab til Den Danske Salmebog med diverse tillæg (herunder 100 Salmer, Kirkesangbogen) og Højskolesangbogen med tilhørende melodibøger.

Du skal arbejde tæt sammen med vores organist Daniel Abildgaard.

Stillingen er (for tiden) beregnet til et ugentligt timetal på 8, svarende til 8/37 af en fuldtidsstilling.

Funktioner

Kirkesangeren sørger i samarbejde med den tjenstgørende graver for, at alterlysene og evt. andre stager er tændt ved gudstjenestens begyndelse.

Kirkesangeren sørger for at modtage kirkegængerne og uddele salmebøger/sang blade inden gudstjenesten til menigheden.

Kirkesangeren forestår ind- og udgangsbøn i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Kirkesangeren sørger under prædikenen for – når der er små og mindre børn til stede – at udlevere ”kasser med småbøger og tegnegrej” til børnene, såfremt det må skønnes nødvendigt.

Kirkesangeren sørger efter gudstjenesten for at efterlade sang blade og salmebøger indsamles og anbringes på de dertil indrettede steder.

Kirkesangeren optæller dagens kollekt og indfører beløbet i indsamlingsprotokollen, der tillige underskrives af præsten, ligesom kirkesangeren indfører antallet af kirkegængere i protokollen over antal kirkegængere.

Vallekilde-Hørve menighedsråd
24.marts 2022

[Opslået 25/3 2022]

 

 

 

 

Meddelelse 5/2021 – Ny sæson med babysalmesang i Hørve Kirke

Babysalmesang

Vi starter en ny sæson med babysalmesang tirsdag den 28. september 2021 kl. 10.00 i Hørve Kirke og 7 tirsdage frem med undtagelse af uge 42 (efterårsferie).

Vi mødes i Hørve Kirke følgende tirsdage: 28. september, 5., 12. og 26. oktober, 2., 9. og 11. november 2021. Og vi slutter af med en kravlegudstjeneste lørdag den 20. november kl. 11.00 i Hørve Kirke.

Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og sansestimulerende musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Vi mødes fra kl. 10.00 til ca. 11.30.

Alle forældre med børn i alderen 0-12 måneder er velkomne. Vi synger i cirka 45 minutter, hvorefter der er kaffe/the og frugt.

Underviser er musiklærer, kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen. Tilmelding sker til Gitte enten på mail gitte.k.nielsen@outlook.dk eller tlf. 2370 18 86.

Ved den afsluttende kravlegudstjeneste er fædre, mødre, bedsteforældre og søskende meget gerne komme og opleve noget af det vi har lavet til babysalmesangen.

[Opslået 24/7 2021]

Meddelelse 4/2021 – Opstart af konfirmationsundervisning 2021

Opstart på konfirmandundervisningen 2021

Her er 5 vigtige datoer til konfirmandernes kalender i efteråret 2021, nemlig 14., 21. og 29. september, 9. oktober, 4. og 28. november 2021. Alle dagene er en obligatorisk del af konfirmandforløbet!

Konfirmandforberedelsen starter tirsdag den 14. september 2021. Alle konfirmander undervises i efteråret tirsdag eftermiddag fra kl. 14.20 til 15.50 – med undtagelse af uge 42, hvor der er efterårsferie – i Vallekilde Præstegårds konfirmandstue (Vallekildevej 152) samt i kirken.

Konfirmander fra Sydskolen (afdeling Fårevejle og Asnæs) hentes fra skole af Vig Taxa og kører til præstegården. Konfirmanderne sørger selv for hjemtransport.

[Opslået 24/7 2021]

 

Meddelelse 3/2021 – Indskrivning til konfirmation og konfirmationsforberedelse i Vallekilde-Hørve for konfirmander bosiddende i Vallekilde-Hørve Sogn

Velkommen til indskrivning 20. juni kl. 10.30

Indskrivning til konfirmation 2022 i Vallekilde eller Hørve kirke sker i forbindelse med deltagelse i en anderledes familiegudstjeneste i Hørve kirke søndag den 20. juni kl.10.30 med efterfølgende indskrivning i tårnrummet.

Ved gudstjenesten får vi besøg af ’Bibelen Live’, hvor skuespiller Klaus Lauersen reciterer fra Bjergprædikenen i Det nye Testamente. Bagefter er der orientering og indskrivning.                                        

HUSK at medbringe kopi af dåbs- eller navneattest!

Konfirmander ledsages af mindst en forælder. Tag gerne søskende med. I er velkommen J

Konfirmationssøndage 2022: 1. maj i Vallekilde kirke og 8. maj i Hørve kirke.

  1. undervisningsgang i september annonceres på kirkens hjemmeside i august. www.vallekildehoervekirker.dk

Med venlig hilsen

Sognepræsterne Karin Wandall og Jens Kirk
Vallekilde-Hørve sognekirker
tlf. 60599512 (Karin) og tlf.24598285 (Jens)
Mail Karin: kkw@km.dk

[Opslået 28/5 2021]

Meddelelse 2/2021 – Kirkesanger søges til sognekirkerne i Vallekilde og Hørve

Kirkesanger søges til sognekirkerne i Vallekilde og Hørve

Vallekilde-Hørve sogns menighedsråd søger en kirkesanger, der kan være med til at forskønne gudstjenester og kirkelige handlinger mv. ved at understøtte salmesangen i vore to kirker.

Stillingen indebærer tjenester i såvel Vallekilde som Hørve kirker, plejehjemsgudstjenester og medvirken ved kirkelige handlinger samt ved diverse musikalske arrangementer i kirker og
sognegård.

Vi forudsætter, at du kan noder og har et godt kendskab til Den Danske Salmebog. Vi ser gerne at du har kendskab til gudstjenestens gang og også kan synge fra højskolesangbogen og andre samlinger.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores organist Daniel Abildgaard.

Stillingen er beregnet med et ugentligt timetal på 8, svarende til 8/37 af en fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Løninterval 255.579 – 373.538 kr. pr. 31/3 2012. Fikspunktet er 262.132 kr. hvilket svarer til en månedsløn på 5.205,85 kr. pr. 1/2 2021. Dertil kommer et årligt OK-tillæg på 850 kr., det er kvoteret i forhold til timetallet. Der er et rådighedstillæg på årligt 19.700 kr. (31/3 2012) der ligeledes kvoteres i forhold til timetallet. Der indbetales 18% til pension.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Daniel Abildgaard på tlf. 30 28 80 29 eller menighedsrådets formand, Inge-Lise Christensen på tlf. 59 65 43 70 / mobil 20
43 91 54.

Ansøgning stiles til Vallekilde-Hørve Menighedsråd og indsendes bilagt eventuelle referencer mv. pr. mail til 7255fortrolig@sogn.dk og skal være os i hænde senest den 26. marts 2021.

[Opslået 1/3 2021]