Meddelser

Meddelelse 5/2021 – Ny sæson med babysalmesang i Hørve Kirke

Babysalmesang

Vi starter en ny sæson med babysalmesang tirsdag den 28. september 2021 kl. 10.00 i Hørve Kirke og 7 tirsdage frem med undtagelse af uge 42 (efterårsferie).

Vi mødes i Hørve Kirke følgende tirsdage: 28. september, 5., 12. og 26. oktober, 2., 9. og 11. november 2021. Og vi slutter af med en kravlegudstjeneste lørdag den 20. november kl. 11.00 i Hørve Kirke.

Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og sansestimulerende musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Vi mødes fra kl. 10.00 til ca. 11.30.

Alle forældre med børn i alderen 0-12 måneder er velkomne. Vi synger i cirka 45 minutter, hvorefter der er kaffe/the og frugt.

Underviser er musiklærer, kirke- og kulturmedarbejder Gitte K. Nielsen. Tilmelding sker til Gitte enten på mail gitte.k.nielsen@outlook.dk eller tlf. 2370 18 86.

Ved den afsluttende kravlegudstjeneste er fædre, mødre, bedsteforældre og søskende meget gerne komme og opleve noget af det vi har lavet til babysalmesangen.

[Opslået 24/7 2021]

Meddelelse 4/2021 – Opstart af konfirmationsundervisning 2021

Opstart på konfirmandundervisningen 2021

Her er 5 vigtige datoer til konfirmandernes kalender i efteråret 2021, nemlig 14., 21. og 29. september, 9. oktober, 4. og 28. november 2021. Alle dagene er en obligatorisk del af konfirmandforløbet!

Konfirmandforberedelsen starter tirsdag den 14. september 2021. Alle konfirmander undervises i efteråret tirsdag eftermiddag fra kl. 14.20 til 15.50 – med undtagelse af uge 42, hvor der er efterårsferie – i Vallekilde Præstegårds konfirmandstue (Vallekildevej 152) samt i kirken.

Konfirmander fra Sydskolen (afdeling Fårevejle og Asnæs) hentes fra skole af Vig Taxa og kører til præstegården. Konfirmanderne sørger selv for hjemtransport.

[Opslået 24/7 2021]

 

Meddelelse 3/2021 – Indskrivning til konfirmation og konfirmationsforberedelse i Vallekilde-Hørve for konfirmander bosiddende i Vallekilde-Hørve Sogn

Velkommen til indskrivning 20. juni kl. 10.30

Indskrivning til konfirmation 2022 i Vallekilde eller Hørve kirke sker i forbindelse med deltagelse i en anderledes familiegudstjeneste i Hørve kirke søndag den 20. juni kl.10.30 med efterfølgende indskrivning i tårnrummet.

Ved gudstjenesten får vi besøg af ’Bibelen Live’, hvor skuespiller Klaus Lauersen reciterer fra Bjergprædikenen i Det nye Testamente. Bagefter er der orientering og indskrivning.                                        

HUSK at medbringe kopi af dåbs- eller navneattest!

Konfirmander ledsages af mindst en forælder. Tag gerne søskende med. I er velkommen J

Konfirmationssøndage 2022: 1. maj i Vallekilde kirke og 8. maj i Hørve kirke.

  1. undervisningsgang i september annonceres på kirkens hjemmeside i august. www.vallekildehoervekirker.dk

Med venlig hilsen

Sognepræsterne Karin Wandall og Jens Kirk
Vallekilde-Hørve sognekirker
tlf. 60599512 (Karin) og tlf.24598285 (Jens)
Mail Karin: kkw@km.dk

[Opslået 28/5 2021]

Meddelelse 2/2021 – Kirkesanger søges til sognekirkerne i Vallekilde og Hørve

Kirkesanger søges til sognekirkerne i Vallekilde og Hørve

Vallekilde-Hørve sogns menighedsråd søger en kirkesanger, der kan være med til at forskønne gudstjenester og kirkelige handlinger mv. ved at understøtte salmesangen i vore to kirker.

Stillingen indebærer tjenester i såvel Vallekilde som Hørve kirker, plejehjemsgudstjenester og medvirken ved kirkelige handlinger samt ved diverse musikalske arrangementer i kirker og
sognegård.

Vi forudsætter, at du kan noder og har et godt kendskab til Den Danske Salmebog. Vi ser gerne at du har kendskab til gudstjenestens gang og også kan synge fra højskolesangbogen og andre samlinger.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores organist Daniel Abildgaard.

Stillingen er beregnet med et ugentligt timetal på 8, svarende til 8/37 af en fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Løninterval 255.579 – 373.538 kr. pr. 31/3 2012. Fikspunktet er 262.132 kr. hvilket svarer til en månedsløn på 5.205,85 kr. pr. 1/2 2021. Dertil kommer et årligt OK-tillæg på 850 kr., det er kvoteret i forhold til timetallet. Der er et rådighedstillæg på årligt 19.700 kr. (31/3 2012) der ligeledes kvoteres i forhold til timetallet. Der indbetales 18% til pension.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Daniel Abildgaard på tlf. 30 28 80 29 eller menighedsrådets formand, Inge-Lise Christensen på tlf. 59 65 43 70 / mobil 20
43 91 54.

Ansøgning stiles til Vallekilde-Hørve Menighedsråd og indsendes bilagt eventuelle referencer mv. pr. mail til 7255fortrolig@sogn.dk og skal være os i hænde senest den 26. marts 2021.

[Opslået 1/3 2021]

Meddelelse 1/2021

Forårets konfirmationer er flyttet

Efter aftale mellem forældre, konfirmander og sognepræsterne er forårets konfirmationer, der var fastlagt til april måned 2021 nu – på grund af covid-19 situationen – flyttet til efteråret 2021.

Konfirmationsgudstjenesterne holdes derfor i stedet i
Hørve Kirke søndag den 5. september 2021 og
Vallekilde Kirke søndag den 12. september 2021.

[Opslået 1/2 2021]

Meddelelse 8/2020 – Konfirmationsforberedelsen begynder 15. september

Kære nye konfirmander i Vallekilde-Hørve sognekirke (2020/2021) – og jeres familier,

Vi har fremrykket datoen for opstart af jeres konfirmationsforberedelse til tirsdag den 15. september 2020. Bemærk datoændring for opstart fra 22. september til 15. september 2020. Grunden til, at vi har fremrykket konfirmationsforberedelsen til at starte tirsdag den 15. september er, at Vallekilde-Hørve Friskole har lejrskole for elever fra 7. klasse. i uge 39, og at det derfor ikke er smart at begynde undervisningen i en uge, hvor flere af jer er væk.

Når konfirmationsforberedelsen begynder får I et print af undervisningsplan/ konfirmandkalender med info om temaer ved den ugentlige undervisning på tirsdage i efteråret 2020, info om udflugter, familiegudstjenester – og dage med heldagsundervisning (med skolefri) i foråret 2021.

Søndag den 27. september er der høstgudstjeneste kl. 10.30 i Vallekilde kirke, hvor konfirmanderne er med til at bære blomster og frugt ind i kirken. (På grund af covid-19 må vi max. være 30 personer i Vallekilde Kirke).

Se herunder, hvad der også står i kirkebladet (for august-november 2020, side 3) om konfirmander. Med hensyn til udflugten 24. oktober forlænger vi den muligvis med et besøg i Skovtårnet ved Haslev på hjemturen fra Fyn … måske, måske!

“Konfirmandopstart og udflugt til Fyn
Konfirmandopstart: 5 vigtige datoer til kalenderen i efteråret: 15. sept., 27. sept., 24. okt., 3. nov. og 29. nov. Alle dage er en obligatorisk del af konfirmandforløbet!

Undervisningsstart 15. september: Alle konfirmander undervises tirsdag eftermiddage fra kl. 14.20 til 15.50 (minus uge 39 og 42) i Vallekilde Præstegårds konfirmandstue (Vallekildevej 152) samt i kirken. Første gang er tirsdag den 15. september! (Konfirmander fra Sydskolen afd. Asnæs hentes fra skole af Vig taxa og køres til præstegården. I sørger selv for hjemtransport).

Konfirmanderne medvirker ved høstgudstjeneste 27. september i Vallekilde kirke kl. 10.30 (mødetid 10.15). Gudstjenesten starter med indgangsoptog ved konfirmander, der bærer frugt, grønt og blomster ind i kirken. Gudstjenesten er en festlig høstgudstjeneste, hvor vi holder auktion efter gudstjenesten af afgrøderne fra årets høst til fordel for provstiets indsamlingsprojekt ’Akuttelefonen’ i Myanmar. Efter gudstjenesten er alle inviteret til kirkekaffe og forfriskninger i konfirmandstuen. (Husk gerne lidt mønter denne dag til dit ”grønne indkøb”, der hjælper andre). Lad os sammen skabe en fest!

Konfirmand-udflugt til Fyn lørdag den 24. oktober. Denne lørdag tager vi med tur bus på heldagsudflugt til Fyn. Vi skal opleve en interaktiv rundvisning på Forsorgsmuseet i Svendborg og høre om nogle af de unge, der boede på fattiggården dengang. Hvem var de? Hvorfor var de endt på fattiggården? Hvordan blev deres fremtid? Vi spiser på restaurant på vejen hjem (kirken betaler). Afgang om morgenen fra P-plads ved Hørve kirke kl. 8:15 og hjemkomst ca. kl. 17.30.

Forældreaften med konfirmanderne til fortælling i Hørve kirke den 3. november kl. 19.00. En aften, hvor der sættes fokus på håb og lys i mørket. I foråret 2018 havde vi en koncert med Fangekoret i Hørve Kirke. I aften fortæller et medlem af ’Fangekoret’ om sit liv som indsat og fri: ’Fordomsbryder’ – et foredrag om forbrydelse, fortrydelse & forandring. Bagefter er der kaffe i tårnrummet og info om konfirmandforløbet. Det er gratis at deltage og alle er velkommen! OBS Forældre og konfirmander følges ad.

Konfirmand- og familiegudstjeneste i Hørve kirke 1. søndag i advent den 29. november kl. 10.30. Konfirmanderne medvirker med sang og læsninger. Gospelsangen ledes af Maud Kofod. Efter gudstjenesten går vi med fakler i optog og tænder juletræet ved stationen (en del af Jul i Hørve).

Konfirmandinfo lægges løbende på kirkens hjemmeside www.vallekildehoervekirker.dk – gå ind på hjemmesiden og meld dig som følger – og på kirkens Facebook side Vallekilde og Hørve Kirker – og gør det samme der.

Forårets undervisning ’21: Hele temadage med skolefri til konfirmationsforberedelse tirsdag 26. januar og torsdag 4. marts, samt undervisning tirsdag eftermiddag i uge 14 og 15 med generalprøve. Undervisere er sognepræsterne Karin Wandall, tlf. 60599512, kkw@km.dk og Jens Kirk tlf. 59656260, jkw@km.dk. Jens forestår selve konfirmationerne den søndag den 18. april 2021 i Hørve kirke og søndag den 25. april 2021 i Vallekilde kirke.

Top-50 – Hvorfor er det nu vi synger? Sogne-, konfirmand- og forældreaften torsdag den 11. marts 2021 kl. 19:00 i Vallekilde Præstegård
Det bliver en aften med fællessang og fortælling ved Per Krøis Kjærsgaard (forfatteren til ’Linedansersangen’).

Vi glæder os til at lære jer alle bedre at kende!

Med venlig hilsen
Karin Wandall og Jens Kirk, sognepræster
Vallekilde præstegård
Karins tlf. 60 59 95 12

[Opslået 26.08.2020]

 

 

 

 

 

 

Meddelelser 7/2020

Der er i år valg til folkekirkens menighedsråd, og derfor holdes der valgforsamling i Vallekilde-Hørve sogne tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00.

Du har som medlem af folkekirken, bosat i Vallekilde og Hørve sogne, mulighed for at opstille som kandidat og/eller suppleant til Vallekilde-Hørve sognes menighedsråd.

Der er også brug for dig, og du har som medlem af menighedsrådet indflydelse på, hvordan kirkens liv i form af gudstjenester, undervisning, koncerter, møder osv. skal gennemføres og tilrettelægges. Og meget mere.

Kom derfor til valgforsamlingen tirsdag den 15. september 2020 for at afgive din stemme på, hvem der skal sidde i det menighedsråd, der tiltræder 1. søndag i advent (29. november 2020).

Valgforsamlingen i Vallekilde-Hørve sogne holdes i Vallekilde Præstegårds mødelokale, Vallekildevej 152, Vallekilde, 4534 Hørve. (Der er indgang fra P-pladsen på Bjergesøvej).

For at have valgret til menighedsrådet skal man stå på valglisten over folkekirkens medlemmer i Vallekilde-Hørve sogne. Derfor skal man kunne fremvise legitimation, fx sundhedskort, pas eller kørekort, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 08/01/2020 om valg til menighedsråd, § 16.

Valgbestyrelsen

Meddelelser 6/2020 – Konfirmationer i Vallekilde-Hørve sogn er flyttet til september 2020

Konfirmationer i Vallekilde-Hørve sogn er flyttet til september 2020

Kære konfirmander og jeres familier,

Det er længe siden vi har været i kontakt med jer – og vi håber I alle har det godt.

Nu er kirkerne blevet åbnet igen for gudstjenester – I kan orientere jer på kirkernes hjemmeside www.vallekildehoervekirker.dk – og vi har også fået lov til at holde møde med jer konfirmander og forældre i kirkerne. Vi synes det vil være rigtig godt at mødes med jer i 2 hold til et forældre- og konfirmandmøde. Tak om I konfirmander hver tager en af jeres forældre med til fyraftensmødet.

Forældre og konfirmander mødes i Vallekilde kirke tirsdag den 16. juni kl. 17:00 og i Hørve kirke onsdag den 17. juni kl. 17:00 – alt efter hvilken kirke I skal konfirmeres i. På mødet vil vi gennemgå selve konfirmationen og de Corona-regler vi har i kirkerne. Og I kan stille spørgsmål.

Men vi vil dog allerede nu meget gerne inddrage jer i en vigtig beslutning/prioritering, som I alle gerne må melde tilbage på pr. mail senest 10. juni. Vi præster træffer så den endelige afgørelse efter flertallets ønske.

Corona-reglerne betyder, at vi max. må være 30 personer i Vallekilde kirke og max. 50 personer i Hørve kirke (eksklusive personale). Vi skal træffe afgørelse om I konfirmander helst vil A) konfirmeres flere sammen med få gæster med i kirke. Eller om I vil B) konfirmeres få sammen med flere gæster med i kirke. Send os en mail om I ønsker model A eller B. (Mailadresser se nederst i dette opslag).

Model A i Vallekilde 6. september 2020 (max. 30 personer):  I Vallekilde kirke konfirmeres I konfirmander i små hold på tre og I kan hver få 9 gæster med i kirken = max. 30 personer. Der kunne blive 4 forkortede konfirmationsgudstjenester den 6. september kl. 9:30, kl. 10:30, kl. 11:30 og kl. 12:30 (gudstjenester af ca. 35 minutters længde + plus tid til udgang og ”Corona ”-rengøring imellem hvert hold).
Model B i Vallekilde 6. september 2020 (max. 30 personer): I konfirmeres sammen i de hold og til de tider I allerede har. De 6 konfirmander kan så kl. 9:30 få 4 gæster med hver = max. 30 personer og de 7 konfirmander kan så kl. 11:00 få hver 3 gæster med.

Model A i Hørve 13. september 2020 (max. 50 personer): I Hørve Kirke konfirmeres 13 konfirmander sammen i det hold og til den tid I allerede har klokken 10:00 og kan få 2 til 3 gæster med hver i kirken.
Model B i Hørve 13. september 2020 (max. 50 personer): Alternativt kan vi lave tre forkortede gudstjenester (af ca. 35 minutters længde plus tid til udgang og ”Corona ”-rengøring mellem hvert hold) kl. 10:00, kl. 11:00 og kl. 12:00. I konfirmander inddeles så i små hold á 4, 4 og 5. Og I kan så få henholdsvis 11 gæster med (i hold med 4 konfirmander) og 9 gæster med (hold med 5 konfirmander).

Lad os høre jeres tilbagemelding per mail til kkw@km.dk.  Deadline for tilbagemelding er 10. juni – men meget gerne så tidligt som muligt, for vi vil gerne kunne udsende en plan til jer inden skoleferien for konfirmationerne i september. Inddelingen i hold vil foregå alfabetisk og efter de datoer og den kirke I allerede har valgt. Når vi har udsendt en foreløbig plan til jer per mail, bliver der mulighed for, at I selv kan bytte indbyrdes og give os besked. Den endelige plan lægges fast til Skt. Hans og mailes til jer den 25. juni 2020.

Generalprøve i Vallekilde kirke og i Hørve kirke bliver efter sommerferien kort tid inden selve konfirmationen, og er obligatorisk: Generalprøve i Vallekilde kirke holdes onsdag den 2. september kl. 16.00. Generalprøven i Hørve kirke onsdag den 9. september kl. 16.00.

I løbet af de næste par uger, kommer vi rundt til jeres hjem med en lille opmuntring til jer og et brev til jeres forældre. Måske ses vi til pinsegudstjeneste i Hørve kirke på søndag 31. maj kl. 10.30. Der bliver festlig musik på orgel, harmonika og violin. 2. pinsedag (mandag 1. juni) er der gudstjeneste i Vallekilde kirke kl. 10.30.
På gensyn.

Karin Wandall, Vallekilde Præstegård, mail: kkw@km.dk telefon 60 59 95 12
Jens Kirk, Vallekilde Præstegård, telefon 24 59 82 85

[Opslået 28.05.2020]

Meddelelse 5/2020

Vallekilde og Hørve kirke genåbner nu for gudstjenester på søn- og helligdage

Den første gudstjeneste finder sted i Hørve Kirke

Kristi Himmelfartsdag – kl. 09.00

Kommende gudstjenester er annonceret på her på hjemmesiden (se: Begivenheder), i kirkebladet og på opslag.

I den forbindelse gælder der følgende retningslinjer:

  • Da vi skal overholde et afstandskrav, er Vallekilde Kirke opmålt til maksimalt at måtte rumme 30 og Hørve Kirke maksimalt 53 personer på samme tid (udover kirkepersonalet). Vi anviser plads på kirkebænkene, og fordeler deltagerne med 2 meters mellemrum. Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som fx medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden på samme bænk.
  • Vi benytter ikke salmebøger, men derimod trykte salmeblade, der ligger på kirkebænkene.
  • Altergangen gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt, og foregår efter nærmere instruks fra præsten.
  • Kirkens toiletbygning er kun åben i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Præster og menighedsråd

[Opslået 20.05.2020]

Meddelelse 4/2020

Arbejdet på Vallekilde-Hørve sognes kirkegårde i Corona-tider

Menighedsrådet er orienteret om, at nogle af kirkegårdenes besøgende har beklaget sig over, at vinterens grandækning endnu ikke er fjernet og forårsblomster endnu ikke er udplantet på nogle gravsteder.

På baggrund af sundhedsmyndighedernes beslutning om at hjemsende offentligt ansatte den 11. marts 2020 har der i en periode på ca. 14 dage været meget begrænset personalemæssig aktivitet på kirkegårdene i forbindelse med begravelser og bisættelse.

Det har naturligvis medført forsinkelser af det arbejde, som vores gravere skulle have udført på kirkegårdene.

Da graverpersonalet i slutningen af marts måned nu igen er ude på kirkegårdene, er det sædvanlige forårsarbejde mv. kommet i gang igen.

Vi beder derfor besøgende om at have forståelse for at arbejdet i nogle tilfælde kan være blevet forsinket, ligesom vi beder om, at man respekterer sundhedsmyndighedernes opslag omkring kontakt med kirkegårdspersonalet.

Vallekilde-Hørve sognes Menighedsråd

[Opslået 07.04.2020]