Meddelser

Meddelelser 6/2020 – Konfirmationer i Vallekilde-Hørve sogn er flyttet til september 2020

Konfirmationer i Vallekilde-Hørve sogn er flyttet til september 2020

Kære konfirmander og jeres familier,

Det er længe siden vi har været i kontakt med jer – og vi håber I alle har det godt.

Nu er kirkerne blevet åbnet igen for gudstjenester – I kan orientere jer på kirkernes hjemmeside www.vallekildehoervekirker.dk – og vi har også fået lov til at holde møde med jer konfirmander og forældre i kirkerne. Vi synes det vil være rigtig godt at mødes med jer i 2 hold til et forældre- og konfirmandmøde. Tak om I konfirmander hver tager en af jeres forældre med til fyraftensmødet.

Forældre og konfirmander mødes i Vallekilde kirke tirsdag den 16. juni kl. 17:00 og i Hørve kirke onsdag den 17. juni kl. 17:00 – alt efter hvilken kirke I skal konfirmeres i. På mødet vil vi gennemgå selve konfirmationen og de Corona-regler vi har i kirkerne. Og I kan stille spørgsmål.

Men vi vil dog allerede nu meget gerne inddrage jer i en vigtig beslutning/prioritering, som I alle gerne må melde tilbage på pr. mail senest 10. juni. Vi præster træffer så den endelige afgørelse efter flertallets ønske.

Corona-reglerne betyder, at vi max. må være 30 personer i Vallekilde kirke og max. 50 personer i Hørve kirke (eksklusive personale). Vi skal træffe afgørelse om I konfirmander helst vil A) konfirmeres flere sammen med få gæster med i kirke. Eller om I vil B) konfirmeres få sammen med flere gæster med i kirke. Send os en mail om I ønsker model A eller B. (Mailadresser se nederst i dette opslag).

Model A i Vallekilde 6. september 2020 (max. 30 personer):  I Vallekilde kirke konfirmeres I konfirmander i små hold på tre og I kan hver få 9 gæster med i kirken = max. 30 personer. Der kunne blive 4 forkortede konfirmationsgudstjenester den 6. september kl. 9:30, kl. 10:30, kl. 11:30 og kl. 12:30 (gudstjenester af ca. 35 minutters længde + plus tid til udgang og ”Corona ”-rengøring imellem hvert hold).
Model B i Vallekilde 6. september 2020 (max. 30 personer): I konfirmeres sammen i de hold og til de tider I allerede har. De 6 konfirmander kan så kl. 9:30 få 4 gæster med hver = max. 30 personer og de 7 konfirmander kan så kl. 11:00 få hver 3 gæster med.

Model A i Hørve 13. september 2020 (max. 50 personer): I Hørve Kirke konfirmeres 13 konfirmander sammen i det hold og til den tid I allerede har klokken 10:00 og kan få 2 til 3 gæster med hver i kirken.
Model B i Hørve 13. september 2020 (max. 50 personer): Alternativt kan vi lave tre forkortede gudstjenester (af ca. 35 minutters længde plus tid til udgang og ”Corona ”-rengøring mellem hvert hold) kl. 10:00, kl. 11:00 og kl. 12:00. I konfirmander inddeles så i små hold á 4, 4 og 5. Og I kan så få henholdsvis 11 gæster med (i hold med 4 konfirmander) og 9 gæster med (hold med 5 konfirmander).

Lad os høre jeres tilbagemelding per mail til kkw@km.dk.  Deadline for tilbagemelding er 10. juni – men meget gerne så tidligt som muligt, for vi vil gerne kunne udsende en plan til jer inden skoleferien for konfirmationerne i september. Inddelingen i hold vil foregå alfabetisk og efter de datoer og den kirke I allerede har valgt. Når vi har udsendt en foreløbig plan til jer per mail, bliver der mulighed for, at I selv kan bytte indbyrdes og give os besked. Den endelige plan lægges fast til Skt. Hans og mailes til jer den 25. juni 2020.

Generalprøve i Vallekilde kirke og i Hørve kirke bliver efter sommerferien kort tid inden selve konfirmationen, og er obligatorisk: Generalprøve i Vallekilde kirke holdes onsdag den 2. september kl. 16.00. Generalprøven i Hørve kirke onsdag den 9. september kl. 16.00.

I løbet af de næste par uger, kommer vi rundt til jeres hjem med en lille opmuntring til jer og et brev til jeres forældre. Måske ses vi til pinsegudstjeneste i Hørve kirke på søndag 31. maj kl. 10.30. Der bliver festlig musik på orgel, harmonika og violin. 2. pinsedag (mandag 1. juni) er der gudstjeneste i Vallekilde kirke kl. 10.30.
På gensyn.

Karin Wandall, Vallekilde Præstegård, mail: kkw@km.dk telefon 60 59 95 12
Jens Kirk, Vallekilde Præstegård, telefon 24 59 82 85

[Opslået 28.05.2020]

Meddelelse 5/2020

Vallekilde og Hørve kirke genåbner nu for gudstjenester på søn- og helligdage

Den første gudstjeneste finder sted i Hørve Kirke

Kristi Himmelfartsdag – kl. 09.00

Kommende gudstjenester er annonceret på her på hjemmesiden (se: Begivenheder), i kirkebladet og på opslag.

I den forbindelse gælder der følgende retningslinjer:

  • Da vi skal overholde et afstandskrav, er Vallekilde Kirke opmålt til maksimalt at måtte rumme 30 og Hørve Kirke maksimalt 53 personer på samme tid (udover kirkepersonalet). Vi anviser plads på kirkebænkene, og fordeler deltagerne med 2 meters mellemrum. Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som fx medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden på samme bænk.
  • Vi benytter ikke salmebøger, men derimod trykte salmeblade, der ligger på kirkebænkene.
  • Altergangen gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt, og foregår efter nærmere instruks fra præsten.
  • Kirkens toiletbygning er kun åben i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Præster og menighedsråd

[Opslået 20.05.2020]

Meddelelse 4/2020

Arbejdet på Vallekilde-Hørve sognes kirkegårde i Corona-tider

Menighedsrådet er orienteret om, at nogle af kirkegårdenes besøgende har beklaget sig over, at vinterens grandækning endnu ikke er fjernet og forårsblomster endnu ikke er udplantet på nogle gravsteder.

På baggrund af sundhedsmyndighedernes beslutning om at hjemsende offentligt ansatte den 11. marts 2020 har der i en periode på ca. 14 dage været meget begrænset personalemæssig aktivitet på kirkegårdene i forbindelse med begravelser og bisættelse.

Det har naturligvis medført forsinkelser af det arbejde, som vores gravere skulle have udført på kirkegårdene.

Da graverpersonalet i slutningen af marts måned nu igen er ude på kirkegårdene, er det sædvanlige forårsarbejde mv. kommet i gang igen.

Vi beder derfor besøgende om at have forståelse for at arbejdet i nogle tilfælde kan være blevet forsinket, ligesom vi beder om, at man respekterer sundhedsmyndighedernes opslag omkring kontakt med kirkegårdspersonalet.

Vallekilde-Hørve sognes Menighedsråd

[Opslået 07.04.2020]

Meddelelse 3/2020

Corona-virus
Myndighederne arbejder målrettet på at forsinke den markant voksende smittespredning af COVID-19 i Danmark og afbøde konsekvenserne heraf.

Gudstjenesterne i folkekirkens kirker er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det betyder, at alle gudstjenester er aflyst foreløbig.
Det samme gælder undervisning af konfirmander og minikonfirmander, menighedsrådsaktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.
Information vedrørende påsken bringes på kirkens hjemmeside op til påske.

Kirkelige handlinger:
Ved dåb og bryllup må der højst deltage 10 personer inklusive præst og kirkebetjening. Dåbsforældre og brudepar kan få handlingen udsat, hvilket er vores og Kirkeministeriets anbefaling.
Ved begravelse/bisættelse tilstræber vi retningslinjerne for dåb og bryllupper vedrørende antal deltagere i kirken, altså kun de allernærmeste. Det er vigtigt, at vi følger de anbefalede retningslinjer for forsamlinger for at forhindre smittespredning.

Vedrørende konfirmationerne: Vores konfirmationer er udskudt til september. Den 6.september i Vallekilde kl. 9.30 og kl. 11. Den 13.september i Hørve kl. 10.

Der er forståelig bekymring og usikkerhed overalt i denne svære tid. Selv om vi ikke må være tæt på hinanden, må vi holde sammen. Man er altid velkommen til at kontakte præsterne i Vallekilde-Hørve, pr. mail, eller telefon (er vi ikke ved telefonen, kan der lægges besked).
Her kommer en god henvisning til Bibelselskabets hjemmeside, hvor man både kan finde søndagens tekster, samt ord til trøst og mod: https://www.bibelselskabet.dk/

Karin Wandall og Jens Kirk, Vallekilde Præstegård

[Opslået 21/3 2020]

Meddelelse 2/2020

Pressemeddelelse fra Odsherred Provsti i anledning af corona-situationen:

Kirker er omfattet af corona-lukning

Myndighederne arbejder målrettet på at forsinke den markant voksende smittespredning af COVID-19 i Danmark og afbøde konsekvenserne heraf.

Gudstjenesterne i folkekirkens kirker er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det betyder, at alle gudstjenester er aflyst frem til den 1. april 2020. Det samme gælder undervisning af konfirmander og minikonfirmander, menighedsrådsaktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.

Kirkelige handlinger som dåb, bryllup og begravelse/bisættelse er ikke offentlige men er omfattet af forbud mod forsamling af flere end 100 mennesker indendørs. Folkekirkens biskopper har udsendt nærmere vejledning at agere efter til præster og menighedsråd.

Alle ansatte og medarbejdere ved folkekirkens administrationer og menighedsråd skal foreløbigt arbejde hjemmefra og kontakt må foretages pr. mail og telefon.

Vores kirkeminister Joy Mogensen udtaler:

I den nuværende situation vil jeg opfordre alle til at tænke kreativt i forhold til, hvordan vi som mennesker kan tænde håb hos hinanden. Ville det for eksempel være en fx mulighed at bruge nettet, de sociale medier, Skype, lokalradioen eller de gode gamle telefonkæder til at nå de danskere, som ikke kan komme i kirken, men har brug for trøst. Jeg stoler på, at de enkelte menigheder bedst ved hvad der ville give mening for deres sogn, og takker for forståelsen for, at vi er nødt til at hjælpe hinanden, især vores mest sårbare, ved at holde os fra hinanden.

Odsherred Provsti den 12. marts 2020,
Karin Bundgaard Nielsen
Provst

Det er fortsat altid muligt at tale med en præst. Du finder kontaktinformationer her på hjemmesiden under menuen “Kontakt”

[Opslået og opdateret 12/3 2020]

 

Meddelelser 1/2020

Tirsdag den 28. januar 2020 starter vi en ny sæson med babysalmesang i Hørve Kirke fra. kl. 10:00-11:30. Underviser er musikpædagog Gitte K. Nielsen, hvortil man kan tilmelde sig på telefon 23 70 18 86 eller på mail: gitte.k.nielsen@outlook.dk. Babysalmesangen løber over 8 tirsdage.

Download: Babysalmesang folder forår 2020 nyeste (3)

Babysalmesang forløber over følgende tirsdage: 28. januar, 4., 18. og 25. februar samt 3., 10., 17. og 24. marts 2020. Bemærk, at der ikke er babysalmesang tirsdag den 11. februar på grund af skolernes vinterferie.

Tilbuddet om babysalmesang er tilpasset børn i alderen fra 0-12 måneder. Alle er velkomne – også forældre og børn fra de omkringliggende sogne.

[Opslået 22.01.2020]

Meddelelser 7/2019 – Konfirmationsundervisning vinter og forår 2019/2020

Vi har givet jer konfirmander tidlig juleferie, men vil gerne sige tak for sidst og på gensyn. Det var dejligt at være i Hørve kirke sammen med jer konfirmander og jeres familier til 1. søndag i advent. Uden jer var det ikke blevet så festligt. Tak for jeres medvirken. Der er mange, der har sagt til os, at de var glade for at høre jer synge og for det flotte fakkeloptog I gik med i til juletræstænding ved stationen.

I denne meddelelse – der også er udsendt som mail til jer og jeres forældre – finder du information om forårets undervisning. Generalprøverne til konfirmationerne annonceres på kirkens hjemmeside inden påske. Generalprøver afholdes efter påske en hverdags eftermiddag tæt på selve konfirmationen.

Forårets konfirmandundervisning består af temadage, konfirmandtræf, gospelworkshop med fyraftenskoncert, og med en ’Forældresangaften med konfirmanderne’:

21. januar og 27. februar har konfirmanderne fri fra skole til konfirmand-temadage.

Første temadag er tirsdag den 21. januar kl. 8.30 til 14.00 med besøg af ”Konfirmand Aktions” globale fortællere fra Zanzibar. Denne dag er fælles med konfirmander i Grevinge og foregår i Vallekilde Præstegårds konfirmandstue.

Konfirmandtræf: Tirsdag den 4. februar er der fælles aftentur til Konfirmandtræf kl. 17.30 til ca.22.00 med turbus fra parkeringspladsen ved Hørve kirke for konfirmander fra Vallekilde-Hørve og fra Grevinge kirke til Roskilde Domkirkes Konfirmandtræf 2020 (vi er til event i Domkirken fra 19 til 21).

Anden temadag er torsdag 27. februar kl. 11 -18. Program for dagen: Kl. 11.00–13.30 i Vallekilde Præstegård om Påsken. Dernæst med taxa til Grevinge kirke til gospelworkshop kl. 14.00- 16.30 sammen med konfirmanderne i Grevinge og gospelinstruktør Maud Kofod. Dernæst pause med lidt mad inden vi synger en fyraftens-koncert kl 17.00 i Grevinge Kirke for alle konfirmandfamilier og interesserede.

Torsdag den 12. marts kl. 19.00-21.00 ‘Forældresangaften med konfirmanderne’ i Vallekilde præstegård: Top 50 – Den danske sang – hvorfor er det nu vi synger? Det er en aften med Per Krøis Kjærsgaard, forstander på Osted Fri- og Efterskole.

Efter påske er der generalprøver til konfirmationerne (tiderne annonceres her på kirkernes hjemmeside).

For I konfirmander, der er godt i gang med kirkegangen – og I der er nået knap så langt med det (de 10 gange gudstjenestedeltagelse inden konfirmationen) – så er der masser af muligheder for at komme i kirke i juleferien:

Advents-, jule- og nytårsgudstjenester i Vallekilde-Hørve:
søndag den 15. december (3. søndag i advent) holdes en særlig gudstjeneste ’De ni Læsninger’ (uden prædiken) med sang og musik i Hørve kirke klokken 10.30
4. søndag i advent den 22. december. er der højmesse i Vallekilde kirke kl. 10.30
Juleaften 24. december er der gudstjeneste kl. 14.00 i Vallekilde kirke og kl. 15.30 i Hørve Kirke
Juledag den 25. december er der gudstjeneste i Hørve kirke kl. 10.30
2. juledag den 26. december er der gudstjeneste kl. 9.00 i Vallekilde kirke
Julesøndag den 29. december er der gudstjeneste kl. 9.00 i Hørve kirke
Nytårsdag 1. januar 2020 er der gudstjeneste kl. 16.00 i Vallekilde kirke

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt Nytår!

På gensyn Jens Kirk og Karin Kirk Wandall

PS: Også hilsen fra Inge-Lise Christensen og Hans-Jørgen Møllegaard fra menighedsrådet (frivillige ved konfirmandundervisningen)

[Opslået 13/12 2019]

Meddelelser 6/2019 – Så starter konfirmandundervisning 2019/2020

Kære konfirmander!

Håber I har haft en god sommer.

Vi begynder jeres konfirmationsforberedelse tirsdag den 10. september. Både I, der går på Vallekilde-Hørve Friskole og jer fra Sydskolen, afdeling Asnæs, møder alle klokken 14.15 i Vallekilde præstegårds konfirmandstue.

Konfirmander fra Sydskolen bliver hentet, når I får fri fra skole kl. 14:00 af Vig Bus taxa og køres til præstegården, mens friskoleelever selv går eller cykler selv til Vallekilde. Alle sørger selv for hjemtransport.

I år er 24 konfirmander tilmeldt konfirmationsforberedelse i sognekirken og vil blive undervist på samme hold. (Ved indskrivning i juni fik I et info-brev fra os om, at VHF konfirmander skulle undervises fra kl. 13.15 til 14.45, men det er ikke tilfældet! Det har ikke været muligt for VH-Friskole i år at lave et skema med tidligt fri tirsdag, så alle konfirmander undervises samtidig fra 14.15 til 15.50. Vi skal både være i konfirmandstuen og i Vallekilde kirke. Og der bliver forfriskninger undervejs.

I får en undervisningsplan når vi mødes den 10. september.

Men vigtige datoer til kalenderen allerede nu:

Søndag den 15. september kl. 14:00 i Hørve kirke: Høst- og festgudstjeneste for alle konfirmander, familier og beboere i Vallekilde-Hørve. Denne dag får vi besøg af biskop Peter Fischer Møller, og Hørve kirkes nye kunstdør indvies. Efter gudstjenesten er der reception med kaffebord og forfriskninger til i telt på kirkepladsen.

Tirsdag den 24. september kl. 19:00: Fællesaften for konfirmander og forældre: Koncert med ’Vellyd’ i Hørve kirke ved Lucca og band. En del af undervisningen! (Denne tirsdag er der ikke konfirmandundervisning i præstegården om eftermiddagen).

Lørdag den 28. september er der Konfirmandudflugt til København. Der er afgang med bus kl. 09:15 fra parkeringspladsen ved Hørve Kirke og hjemkomst sammesteds ca. kl. 20:30. Deltagelse i konfirmandudflugten er en obligatorisk del af undervisningen!

Vi glæder os meget til at møde jer

Karin og Jens
Vallekilde præstegård

Karin kan træffes på tlf. 60 59 95 12 eller på e-mail: kkw@km.dk

[Opslået 17/8 2019]

Meddelelse 5/2019

Babysalmesang i Hørve Kirke.

Babysalmesang – hvad er det?  Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Det er en stemningsfuld vekslen mellem salmesang, remser, dans og bevægelse. Selvom babyerne selvfølgelig ikke kan synge med, bliver deres musikalitet og sanser stimuleret gennem melodier, rytmer og klange. Samtidig er musikken en god måde af skabe kontakt mellem børn og forældre – både følelsesmæssigt og musikalsk.

Skal jeg kunne synge? Nej! Dit barn elsker at lytte tillige præcis DIN stemme, så derfor er det ikke så vigtigt, om du kan synge eller om du kender salmerne; dit barn vil elske at lytte til DIG! Vi synger ofte kun første vers af en sang eller salme, og vi synger verset flere gange, så man lærer hurtigt sange og salmer at kende.

Hvem kan deltage? Forældre med børn i alderen 0-12 måneder. Man behøver ikke være bosiddende i Hørve eller Vallekilde sogne – alle er velkomne!

Mødre-gruppe nr. 2? Måske. For når vi er færdige med selve sang- og rytmik-delen, er der tid til at hygge, give babyerne mad og få en kop kaffe eller te og lidt frugt sammen med de andre forældre.

Praktiske oplysninger: 

Sted: Hørve Kirke, Hørve Kirkevej 12 C, 4534 Hørve
Tid: Tirsdage kl. 10:00-ca. 11:30. 45 minutter sang og dansk, derefter kaffe/the, frugt og hygge
Pris: Gratis
Opstart: Tirsdag den 10. september 2019 kl. 10:00. Sidste gang er tirsdag den 5. november 2019
Øvrige oplysninger og tilmelding: Tilmelding eller spørgsmål til underviser Gitte K. Nielsen, tlf. 23 70 18 86, mail: gitte.k.nielsen@outlook.dk 

[Opslået 23/7 2019; revideret 23/7 2019]

 

 

 

Meddelelse 4/2019 – Opslag af stilling som gravermedhjælper

Gravermedhjælper ved Vallekilde-Hørve sogns kirkegårde

En stilling som gravermedhjælper ved Vallekilde-Hørve sognes kirkegårde er ledig pr. 1. april 2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Stillingen er tidsbegrænset med ophør den 31. december 2019.

Vi forventer, at du har kendskab til arbejdet på en kirkegård, at du er stabil, venlig og imødekommende over for kirkegårdens besøgende, og at du kan deltage i kirkelige handlinger.

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø og gode kolleger, der udgør et team.

Ansættelse sker ved Vallekilde-Hørve sognes Menighedsråd og ved tjeneste ved sognets tre kirkegårde, beliggende i Hørve og Vallekilde.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse uden for Hovedstaden på kr. 248.251,88 (trin 1) og kr. 255.183,20 (trin 2). Den årlige løn for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse uden for Hovedstaden udgør kr. 285.025,60 (trin 1) og kr. 293.559,80 (trin 2). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkeværge Frank Jensen på telefonnummer 59 65 60 82 og mail 7255@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Vallekilde-Hørve Menighedsråd v/ Ingelise-Christensen, Snebærvej 5, 4540 Fårevejle eller på mail 7255fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. marts 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at ske snarest efter ansøgningsfristens udløb. Menighedsrådet gør opmærksom på, at der vil blive indhentet referencer.

Vallekilde-Hørve Menighedsråd, 28. februar 2019