Meddelser

Meddelelse 1/2021

Forårets konfirmationer er flyttet

Efter aftale mellem forældre, konfirmander og sognepræsterne er forårets konfirmationer, der var fastlagt til april måned 2021 nu – på grund af covid-19 situationen – flyttet til efteråret 2021.

Konfirmationsgudstjenesterne holdes derfor i stedet i
Hørve Kirke søndag den 5. september 2021 og
Vallekilde Kirke søndag den 12. september 2021.

[Opslået 1/2 2021]

Meddelelse 8/2020 – Konfirmationsforberedelsen begynder 15. september

Kære nye konfirmander i Vallekilde-Hørve sognekirke (2020/2021) – og jeres familier,

Vi har fremrykket datoen for opstart af jeres konfirmationsforberedelse til tirsdag den 15. september 2020. Bemærk datoændring for opstart fra 22. september til 15. september 2020. Grunden til, at vi har fremrykket konfirmationsforberedelsen til at starte tirsdag den 15. september er, at Vallekilde-Hørve Friskole har lejrskole for elever fra 7. klasse. i uge 39, og at det derfor ikke er smart at begynde undervisningen i en uge, hvor flere af jer er væk.

Når konfirmationsforberedelsen begynder får I et print af undervisningsplan/ konfirmandkalender med info om temaer ved den ugentlige undervisning på tirsdage i efteråret 2020, info om udflugter, familiegudstjenester – og dage med heldagsundervisning (med skolefri) i foråret 2021.

Søndag den 27. september er der høstgudstjeneste kl. 10.30 i Vallekilde kirke, hvor konfirmanderne er med til at bære blomster og frugt ind i kirken. (På grund af covid-19 må vi max. være 30 personer i Vallekilde Kirke).

Se herunder, hvad der også står i kirkebladet (for august-november 2020, side 3) om konfirmander. Med hensyn til udflugten 24. oktober forlænger vi den muligvis med et besøg i Skovtårnet ved Haslev på hjemturen fra Fyn … måske, måske!

“Konfirmandopstart og udflugt til Fyn
Konfirmandopstart: 5 vigtige datoer til kalenderen i efteråret: 15. sept., 27. sept., 24. okt., 3. nov. og 29. nov. Alle dage er en obligatorisk del af konfirmandforløbet!

Undervisningsstart 15. september: Alle konfirmander undervises tirsdag eftermiddage fra kl. 14.20 til 15.50 (minus uge 39 og 42) i Vallekilde Præstegårds konfirmandstue (Vallekildevej 152) samt i kirken. Første gang er tirsdag den 15. september! (Konfirmander fra Sydskolen afd. Asnæs hentes fra skole af Vig taxa og køres til præstegården. I sørger selv for hjemtransport).

Konfirmanderne medvirker ved høstgudstjeneste 27. september i Vallekilde kirke kl. 10.30 (mødetid 10.15). Gudstjenesten starter med indgangsoptog ved konfirmander, der bærer frugt, grønt og blomster ind i kirken. Gudstjenesten er en festlig høstgudstjeneste, hvor vi holder auktion efter gudstjenesten af afgrøderne fra årets høst til fordel for provstiets indsamlingsprojekt ’Akuttelefonen’ i Myanmar. Efter gudstjenesten er alle inviteret til kirkekaffe og forfriskninger i konfirmandstuen. (Husk gerne lidt mønter denne dag til dit ”grønne indkøb”, der hjælper andre). Lad os sammen skabe en fest!

Konfirmand-udflugt til Fyn lørdag den 24. oktober. Denne lørdag tager vi med tur bus på heldagsudflugt til Fyn. Vi skal opleve en interaktiv rundvisning på Forsorgsmuseet i Svendborg og høre om nogle af de unge, der boede på fattiggården dengang. Hvem var de? Hvorfor var de endt på fattiggården? Hvordan blev deres fremtid? Vi spiser på restaurant på vejen hjem (kirken betaler). Afgang om morgenen fra P-plads ved Hørve kirke kl. 8:15 og hjemkomst ca. kl. 17.30.

Forældreaften med konfirmanderne til fortælling i Hørve kirke den 3. november kl. 19.00. En aften, hvor der sættes fokus på håb og lys i mørket. I foråret 2018 havde vi en koncert med Fangekoret i Hørve Kirke. I aften fortæller et medlem af ’Fangekoret’ om sit liv som indsat og fri: ’Fordomsbryder’ – et foredrag om forbrydelse, fortrydelse & forandring. Bagefter er der kaffe i tårnrummet og info om konfirmandforløbet. Det er gratis at deltage og alle er velkommen! OBS Forældre og konfirmander følges ad.

Konfirmand- og familiegudstjeneste i Hørve kirke 1. søndag i advent den 29. november kl. 10.30. Konfirmanderne medvirker med sang og læsninger. Gospelsangen ledes af Maud Kofod. Efter gudstjenesten går vi med fakler i optog og tænder juletræet ved stationen (en del af Jul i Hørve).

Konfirmandinfo lægges løbende på kirkens hjemmeside www.vallekildehoervekirker.dk – gå ind på hjemmesiden og meld dig som følger – og på kirkens Facebook side Vallekilde og Hørve Kirker – og gør det samme der.

Forårets undervisning ’21: Hele temadage med skolefri til konfirmationsforberedelse tirsdag 26. januar og torsdag 4. marts, samt undervisning tirsdag eftermiddag i uge 14 og 15 med generalprøve. Undervisere er sognepræsterne Karin Wandall, tlf. 60599512, kkw@km.dk og Jens Kirk tlf. 59656260, jkw@km.dk. Jens forestår selve konfirmationerne den søndag den 18. april 2021 i Hørve kirke og søndag den 25. april 2021 i Vallekilde kirke.

Top-50 – Hvorfor er det nu vi synger? Sogne-, konfirmand- og forældreaften torsdag den 11. marts 2021 kl. 19:00 i Vallekilde Præstegård
Det bliver en aften med fællessang og fortælling ved Per Krøis Kjærsgaard (forfatteren til ’Linedansersangen’).

Vi glæder os til at lære jer alle bedre at kende!

Med venlig hilsen
Karin Wandall og Jens Kirk, sognepræster
Vallekilde præstegård
Karins tlf. 60 59 95 12

[Opslået 26.08.2020]

 

 

 

 

 

 

Meddelelser 7/2020

Der er i år valg til folkekirkens menighedsråd, og derfor holdes der valgforsamling i Vallekilde-Hørve sogne tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00.

Du har som medlem af folkekirken, bosat i Vallekilde og Hørve sogne, mulighed for at opstille som kandidat og/eller suppleant til Vallekilde-Hørve sognes menighedsråd.

Der er også brug for dig, og du har som medlem af menighedsrådet indflydelse på, hvordan kirkens liv i form af gudstjenester, undervisning, koncerter, møder osv. skal gennemføres og tilrettelægges. Og meget mere.

Kom derfor til valgforsamlingen tirsdag den 15. september 2020 for at afgive din stemme på, hvem der skal sidde i det menighedsråd, der tiltræder 1. søndag i advent (29. november 2020).

Valgforsamlingen i Vallekilde-Hørve sogne holdes i Vallekilde Præstegårds mødelokale, Vallekildevej 152, Vallekilde, 4534 Hørve. (Der er indgang fra P-pladsen på Bjergesøvej).

For at have valgret til menighedsrådet skal man stå på valglisten over folkekirkens medlemmer i Vallekilde-Hørve sogne. Derfor skal man kunne fremvise legitimation, fx sundhedskort, pas eller kørekort, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 08/01/2020 om valg til menighedsråd, § 16.

Valgbestyrelsen

Meddelelser 6/2020 – Konfirmationer i Vallekilde-Hørve sogn er flyttet til september 2020

Konfirmationer i Vallekilde-Hørve sogn er flyttet til september 2020

Kære konfirmander og jeres familier,

Det er længe siden vi har været i kontakt med jer – og vi håber I alle har det godt.

Nu er kirkerne blevet åbnet igen for gudstjenester – I kan orientere jer på kirkernes hjemmeside www.vallekildehoervekirker.dk – og vi har også fået lov til at holde møde med jer konfirmander og forældre i kirkerne. Vi synes det vil være rigtig godt at mødes med jer i 2 hold til et forældre- og konfirmandmøde. Tak om I konfirmander hver tager en af jeres forældre med til fyraftensmødet.

Forældre og konfirmander mødes i Vallekilde kirke tirsdag den 16. juni kl. 17:00 og i Hørve kirke onsdag den 17. juni kl. 17:00 – alt efter hvilken kirke I skal konfirmeres i. På mødet vil vi gennemgå selve konfirmationen og de Corona-regler vi har i kirkerne. Og I kan stille spørgsmål.

Men vi vil dog allerede nu meget gerne inddrage jer i en vigtig beslutning/prioritering, som I alle gerne må melde tilbage på pr. mail senest 10. juni. Vi præster træffer så den endelige afgørelse efter flertallets ønske.

Corona-reglerne betyder, at vi max. må være 30 personer i Vallekilde kirke og max. 50 personer i Hørve kirke (eksklusive personale). Vi skal træffe afgørelse om I konfirmander helst vil A) konfirmeres flere sammen med få gæster med i kirke. Eller om I vil B) konfirmeres få sammen med flere gæster med i kirke. Send os en mail om I ønsker model A eller B. (Mailadresser se nederst i dette opslag).

Model A i Vallekilde 6. september 2020 (max. 30 personer):  I Vallekilde kirke konfirmeres I konfirmander i små hold på tre og I kan hver få 9 gæster med i kirken = max. 30 personer. Der kunne blive 4 forkortede konfirmationsgudstjenester den 6. september kl. 9:30, kl. 10:30, kl. 11:30 og kl. 12:30 (gudstjenester af ca. 35 minutters længde + plus tid til udgang og ”Corona ”-rengøring imellem hvert hold).
Model B i Vallekilde 6. september 2020 (max. 30 personer): I konfirmeres sammen i de hold og til de tider I allerede har. De 6 konfirmander kan så kl. 9:30 få 4 gæster med hver = max. 30 personer og de 7 konfirmander kan så kl. 11:00 få hver 3 gæster med.

Model A i Hørve 13. september 2020 (max. 50 personer): I Hørve Kirke konfirmeres 13 konfirmander sammen i det hold og til den tid I allerede har klokken 10:00 og kan få 2 til 3 gæster med hver i kirken.
Model B i Hørve 13. september 2020 (max. 50 personer): Alternativt kan vi lave tre forkortede gudstjenester (af ca. 35 minutters længde plus tid til udgang og ”Corona ”-rengøring mellem hvert hold) kl. 10:00, kl. 11:00 og kl. 12:00. I konfirmander inddeles så i små hold á 4, 4 og 5. Og I kan så få henholdsvis 11 gæster med (i hold med 4 konfirmander) og 9 gæster med (hold med 5 konfirmander).

Lad os høre jeres tilbagemelding per mail til kkw@km.dk.  Deadline for tilbagemelding er 10. juni – men meget gerne så tidligt som muligt, for vi vil gerne kunne udsende en plan til jer inden skoleferien for konfirmationerne i september. Inddelingen i hold vil foregå alfabetisk og efter de datoer og den kirke I allerede har valgt. Når vi har udsendt en foreløbig plan til jer per mail, bliver der mulighed for, at I selv kan bytte indbyrdes og give os besked. Den endelige plan lægges fast til Skt. Hans og mailes til jer den 25. juni 2020.

Generalprøve i Vallekilde kirke og i Hørve kirke bliver efter sommerferien kort tid inden selve konfirmationen, og er obligatorisk: Generalprøve i Vallekilde kirke holdes onsdag den 2. september kl. 16.00. Generalprøven i Hørve kirke onsdag den 9. september kl. 16.00.

I løbet af de næste par uger, kommer vi rundt til jeres hjem med en lille opmuntring til jer og et brev til jeres forældre. Måske ses vi til pinsegudstjeneste i Hørve kirke på søndag 31. maj kl. 10.30. Der bliver festlig musik på orgel, harmonika og violin. 2. pinsedag (mandag 1. juni) er der gudstjeneste i Vallekilde kirke kl. 10.30.
På gensyn.

Karin Wandall, Vallekilde Præstegård, mail: kkw@km.dk telefon 60 59 95 12
Jens Kirk, Vallekilde Præstegård, telefon 24 59 82 85

[Opslået 28.05.2020]

Meddelelse 5/2020

Vallekilde og Hørve kirke genåbner nu for gudstjenester på søn- og helligdage

Den første gudstjeneste finder sted i Hørve Kirke

Kristi Himmelfartsdag – kl. 09.00

Kommende gudstjenester er annonceret på her på hjemmesiden (se: Begivenheder), i kirkebladet og på opslag.

I den forbindelse gælder der følgende retningslinjer:

  • Da vi skal overholde et afstandskrav, er Vallekilde Kirke opmålt til maksimalt at måtte rumme 30 og Hørve Kirke maksimalt 53 personer på samme tid (udover kirkepersonalet). Vi anviser plads på kirkebænkene, og fordeler deltagerne med 2 meters mellemrum. Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som fx medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden på samme bænk.
  • Vi benytter ikke salmebøger, men derimod trykte salmeblade, der ligger på kirkebænkene.
  • Altergangen gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt, og foregår efter nærmere instruks fra præsten.
  • Kirkens toiletbygning er kun åben i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Præster og menighedsråd

[Opslået 20.05.2020]

Meddelelse 4/2020

Arbejdet på Vallekilde-Hørve sognes kirkegårde i Corona-tider

Menighedsrådet er orienteret om, at nogle af kirkegårdenes besøgende har beklaget sig over, at vinterens grandækning endnu ikke er fjernet og forårsblomster endnu ikke er udplantet på nogle gravsteder.

På baggrund af sundhedsmyndighedernes beslutning om at hjemsende offentligt ansatte den 11. marts 2020 har der i en periode på ca. 14 dage været meget begrænset personalemæssig aktivitet på kirkegårdene i forbindelse med begravelser og bisættelse.

Det har naturligvis medført forsinkelser af det arbejde, som vores gravere skulle have udført på kirkegårdene.

Da graverpersonalet i slutningen af marts måned nu igen er ude på kirkegårdene, er det sædvanlige forårsarbejde mv. kommet i gang igen.

Vi beder derfor besøgende om at have forståelse for at arbejdet i nogle tilfælde kan være blevet forsinket, ligesom vi beder om, at man respekterer sundhedsmyndighedernes opslag omkring kontakt med kirkegårdspersonalet.

Vallekilde-Hørve sognes Menighedsråd

[Opslået 07.04.2020]

Meddelelse 3/2020

Corona-virus
Myndighederne arbejder målrettet på at forsinke den markant voksende smittespredning af COVID-19 i Danmark og afbøde konsekvenserne heraf.

Gudstjenesterne i folkekirkens kirker er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det betyder, at alle gudstjenester er aflyst foreløbig.
Det samme gælder undervisning af konfirmander og minikonfirmander, menighedsrådsaktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.
Information vedrørende påsken bringes på kirkens hjemmeside op til påske.

Kirkelige handlinger:
Ved dåb og bryllup må der højst deltage 10 personer inklusive præst og kirkebetjening. Dåbsforældre og brudepar kan få handlingen udsat, hvilket er vores og Kirkeministeriets anbefaling.
Ved begravelse/bisættelse tilstræber vi retningslinjerne for dåb og bryllupper vedrørende antal deltagere i kirken, altså kun de allernærmeste. Det er vigtigt, at vi følger de anbefalede retningslinjer for forsamlinger for at forhindre smittespredning.

Vedrørende konfirmationerne: Vores konfirmationer er udskudt til september. Den 6.september i Vallekilde kl. 9.30 og kl. 11. Den 13.september i Hørve kl. 10.

Der er forståelig bekymring og usikkerhed overalt i denne svære tid. Selv om vi ikke må være tæt på hinanden, må vi holde sammen. Man er altid velkommen til at kontakte præsterne i Vallekilde-Hørve, pr. mail, eller telefon (er vi ikke ved telefonen, kan der lægges besked).
Her kommer en god henvisning til Bibelselskabets hjemmeside, hvor man både kan finde søndagens tekster, samt ord til trøst og mod: https://www.bibelselskabet.dk/

Karin Wandall og Jens Kirk, Vallekilde Præstegård

[Opslået 21/3 2020]

Meddelelse 2/2020

Pressemeddelelse fra Odsherred Provsti i anledning af corona-situationen:

Kirker er omfattet af corona-lukning

Myndighederne arbejder målrettet på at forsinke den markant voksende smittespredning af COVID-19 i Danmark og afbøde konsekvenserne heraf.

Gudstjenesterne i folkekirkens kirker er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det betyder, at alle gudstjenester er aflyst frem til den 1. april 2020. Det samme gælder undervisning af konfirmander og minikonfirmander, menighedsrådsaktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.

Kirkelige handlinger som dåb, bryllup og begravelse/bisættelse er ikke offentlige men er omfattet af forbud mod forsamling af flere end 100 mennesker indendørs. Folkekirkens biskopper har udsendt nærmere vejledning at agere efter til præster og menighedsråd.

Alle ansatte og medarbejdere ved folkekirkens administrationer og menighedsråd skal foreløbigt arbejde hjemmefra og kontakt må foretages pr. mail og telefon.

Vores kirkeminister Joy Mogensen udtaler:

I den nuværende situation vil jeg opfordre alle til at tænke kreativt i forhold til, hvordan vi som mennesker kan tænde håb hos hinanden. Ville det for eksempel være en fx mulighed at bruge nettet, de sociale medier, Skype, lokalradioen eller de gode gamle telefonkæder til at nå de danskere, som ikke kan komme i kirken, men har brug for trøst. Jeg stoler på, at de enkelte menigheder bedst ved hvad der ville give mening for deres sogn, og takker for forståelsen for, at vi er nødt til at hjælpe hinanden, især vores mest sårbare, ved at holde os fra hinanden.

Odsherred Provsti den 12. marts 2020,
Karin Bundgaard Nielsen
Provst

Det er fortsat altid muligt at tale med en præst. Du finder kontaktinformationer her på hjemmesiden under menuen “Kontakt”

[Opslået og opdateret 12/3 2020]

 

Meddelelser 1/2020

Tirsdag den 28. januar 2020 starter vi en ny sæson med babysalmesang i Hørve Kirke fra. kl. 10:00-11:30. Underviser er musikpædagog Gitte K. Nielsen, hvortil man kan tilmelde sig på telefon 23 70 18 86 eller på mail: gitte.k.nielsen@outlook.dk. Babysalmesangen løber over 8 tirsdage.

Download: Babysalmesang folder forår 2020 nyeste (3)

Babysalmesang forløber over følgende tirsdage: 28. januar, 4., 18. og 25. februar samt 3., 10., 17. og 24. marts 2020. Bemærk, at der ikke er babysalmesang tirsdag den 11. februar på grund af skolernes vinterferie.

Tilbuddet om babysalmesang er tilpasset børn i alderen fra 0-12 måneder. Alle er velkomne – også forældre og børn fra de omkringliggende sogne.

[Opslået 22.01.2020]

Meddelelser 7/2019 – Konfirmationsundervisning vinter og forår 2019/2020

Vi har givet jer konfirmander tidlig juleferie, men vil gerne sige tak for sidst og på gensyn. Det var dejligt at være i Hørve kirke sammen med jer konfirmander og jeres familier til 1. søndag i advent. Uden jer var det ikke blevet så festligt. Tak for jeres medvirken. Der er mange, der har sagt til os, at de var glade for at høre jer synge og for det flotte fakkeloptog I gik med i til juletræstænding ved stationen.

I denne meddelelse – der også er udsendt som mail til jer og jeres forældre – finder du information om forårets undervisning. Generalprøverne til konfirmationerne annonceres på kirkens hjemmeside inden påske. Generalprøver afholdes efter påske en hverdags eftermiddag tæt på selve konfirmationen.

Forårets konfirmandundervisning består af temadage, konfirmandtræf, gospelworkshop med fyraftenskoncert, og med en ’Forældresangaften med konfirmanderne’:

21. januar og 27. februar har konfirmanderne fri fra skole til konfirmand-temadage.

Første temadag er tirsdag den 21. januar kl. 8.30 til 14.00 med besøg af ”Konfirmand Aktions” globale fortællere fra Zanzibar. Denne dag er fælles med konfirmander i Grevinge og foregår i Vallekilde Præstegårds konfirmandstue.

Konfirmandtræf: Tirsdag den 4. februar er der fælles aftentur til Konfirmandtræf kl. 17.30 til ca.22.00 med turbus fra parkeringspladsen ved Hørve kirke for konfirmander fra Vallekilde-Hørve og fra Grevinge kirke til Roskilde Domkirkes Konfirmandtræf 2020 (vi er til event i Domkirken fra 19 til 21).

Anden temadag er torsdag 27. februar kl. 11 -18. Program for dagen: Kl. 11.00–13.30 i Vallekilde Præstegård om Påsken. Dernæst med taxa til Grevinge kirke til gospelworkshop kl. 14.00- 16.30 sammen med konfirmanderne i Grevinge og gospelinstruktør Maud Kofod. Dernæst pause med lidt mad inden vi synger en fyraftens-koncert kl 17.00 i Grevinge Kirke for alle konfirmandfamilier og interesserede.

Torsdag den 12. marts kl. 19.00-21.00 ‘Forældresangaften med konfirmanderne’ i Vallekilde præstegård: Top 50 – Den danske sang – hvorfor er det nu vi synger? Det er en aften med Per Krøis Kjærsgaard, forstander på Osted Fri- og Efterskole.

Efter påske er der generalprøver til konfirmationerne (tiderne annonceres her på kirkernes hjemmeside).

For I konfirmander, der er godt i gang med kirkegangen – og I der er nået knap så langt med det (de 10 gange gudstjenestedeltagelse inden konfirmationen) – så er der masser af muligheder for at komme i kirke i juleferien:

Advents-, jule- og nytårsgudstjenester i Vallekilde-Hørve:
søndag den 15. december (3. søndag i advent) holdes en særlig gudstjeneste ’De ni Læsninger’ (uden prædiken) med sang og musik i Hørve kirke klokken 10.30
4. søndag i advent den 22. december. er der højmesse i Vallekilde kirke kl. 10.30
Juleaften 24. december er der gudstjeneste kl. 14.00 i Vallekilde kirke og kl. 15.30 i Hørve Kirke
Juledag den 25. december er der gudstjeneste i Hørve kirke kl. 10.30
2. juledag den 26. december er der gudstjeneste kl. 9.00 i Vallekilde kirke
Julesøndag den 29. december er der gudstjeneste kl. 9.00 i Hørve kirke
Nytårsdag 1. januar 2020 er der gudstjeneste kl. 16.00 i Vallekilde kirke

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt Nytår!

På gensyn Jens Kirk og Karin Kirk Wandall

PS: Også hilsen fra Inge-Lise Christensen og Hans-Jørgen Møllegaard fra menighedsrådet (frivillige ved konfirmandundervisningen)

[Opslået 13/12 2019]