Meddelser

Meddelelser 7/2019 – Konfirmationsundervisning vinter og forår 2019/2020

Vi har givet jer konfirmander tidlig juleferie, men vil gerne sige tak for sidst og på gensyn. Det var dejligt at være i Hørve kirke sammen med jer konfirmander og jeres familier til 1. søndag i advent. Uden jer var det ikke blevet så festligt. Tak for jeres medvirken. Der er mange, der har sagt til os, at de var glade for at høre jer synge og for det flotte fakkeloptog I gik med i til juletræstænding ved stationen.

I denne meddelelse – der også er udsendt som mail til jer og jeres forældre – finder du information om forårets undervisning. Generalprøverne til konfirmationerne annonceres på kirkens hjemmeside inden påske. Generalprøver afholdes efter påske en hverdags eftermiddag tæt på selve konfirmationen.

Forårets konfirmandundervisning består af temadage, konfirmandtræf, gospelworkshop med fyraftenskoncert, og med en ’Forældresangaften med konfirmanderne’:

21. januar og 27. februar har konfirmanderne fri fra skole til konfirmand-temadage.

Første temadag er tirsdag den 21. januar kl. 8.30 til 14.00 med besøg af ”Konfirmand Aktions” globale fortællere fra Zanzibar. Denne dag er fælles med konfirmander i Grevinge og foregår i Vallekilde Præstegårds konfirmandstue.

Konfirmandtræf: Tirsdag den 4. februar er der fælles aftentur til Konfirmandtræf kl. 17.30 til ca.22.00 med turbus fra parkeringspladsen ved Hørve kirke for konfirmander fra Vallekilde-Hørve og fra Grevinge kirke til Roskilde Domkirkes Konfirmandtræf 2020 (vi er til event i Domkirken fra 19 til 21).

Anden temadag er torsdag 27. februar kl. 11 -18. Program for dagen: Kl. 11.00–13.30 i Vallekilde Præstegård om Påsken. Dernæst med taxa til Grevinge kirke til gospelworkshop kl. 14.00- 16.30 sammen med konfirmanderne i Grevinge og gospelinstruktør Maud Kofod. Dernæst pause med lidt mad inden vi synger en fyraftens-koncert kl 17.00 i Grevinge Kirke for alle konfirmandfamilier og interesserede.

Torsdag den 12. marts kl. 19.00-21.00 ‘Forældresangaften med konfirmanderne’ i Vallekilde præstegård: Top 50 – Den danske sang – hvorfor er det nu vi synger? Det er en aften med Per Krøis Kjærsgaard, forstander på Osted Fri- og Efterskole.

Efter påske er der generalprøver til konfirmationerne (tiderne annonceres her på kirkernes hjemmeside).

For I konfirmander, der er godt i gang med kirkegangen – og I der er nået knap så langt med det (de 10 gange gudstjenestedeltagelse inden konfirmationen) – så er der masser af muligheder for at komme i kirke i juleferien:

Advents-, jule- og nytårsgudstjenester i Vallekilde-Hørve:
søndag den 15. december (3. søndag i advent) holdes en særlig gudstjeneste ’De ni Læsninger’ (uden prædiken) med sang og musik i Hørve kirke klokken 10.30
4. søndag i advent den 22. december. er der højmesse i Vallekilde kirke kl. 10.30
Juleaften 24. december er der gudstjeneste kl. 14.00 i Vallekilde kirke og kl. 15.30 i Hørve Kirke
Juledag den 25. december er der gudstjeneste i Hørve kirke kl. 10.30
2. juledag den 26. december er der gudstjeneste kl. 9.00 i Vallekilde kirke
Julesøndag den 29. december er der gudstjeneste kl. 9.00 i Hørve kirke
Nytårsdag 1. januar 2020 er der gudstjeneste kl. 16.00 i Vallekilde kirke

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt Nytår!

På gensyn Jens Kirk og Karin Kirk Wandall

PS: Også hilsen fra Inge-Lise Christensen og Hans-Jørgen Møllegaard fra menighedsrådet (frivillige ved konfirmandundervisningen)

[Opslået 13/12 2019]

Meddelelser 6/2019 – Så starter konfirmandundervisning 2019/2020

Kære konfirmander!

Håber I har haft en god sommer.

Vi begynder jeres konfirmationsforberedelse tirsdag den 10. september. Både I, der går på Vallekilde-Hørve Friskole og jer fra Sydskolen, afdeling Asnæs, møder alle klokken 14.15 i Vallekilde præstegårds konfirmandstue.

Konfirmander fra Sydskolen bliver hentet, når I får fri fra skole kl. 14:00 af Vig Bus taxa og køres til præstegården, mens friskoleelever selv går eller cykler selv til Vallekilde. Alle sørger selv for hjemtransport.

I år er 24 konfirmander tilmeldt konfirmationsforberedelse i sognekirken og vil blive undervist på samme hold. (Ved indskrivning i juni fik I et info-brev fra os om, at VHF konfirmander skulle undervises fra kl. 13.15 til 14.45, men det er ikke tilfældet! Det har ikke været muligt for VH-Friskole i år at lave et skema med tidligt fri tirsdag, så alle konfirmander undervises samtidig fra 14.15 til 15.50. Vi skal både være i konfirmandstuen og i Vallekilde kirke. Og der bliver forfriskninger undervejs.

I får en undervisningsplan når vi mødes den 10. september.

Men vigtige datoer til kalenderen allerede nu:

Søndag den 15. september kl. 14:00 i Hørve kirke: Høst- og festgudstjeneste for alle konfirmander, familier og beboere i Vallekilde-Hørve. Denne dag får vi besøg af biskop Peter Fischer Møller, og Hørve kirkes nye kunstdør indvies. Efter gudstjenesten er der reception med kaffebord og forfriskninger til i telt på kirkepladsen.

Tirsdag den 24. september kl. 19:00: Fællesaften for konfirmander og forældre: Koncert med ’Vellyd’ i Hørve kirke ved Lucca og band. En del af undervisningen! (Denne tirsdag er der ikke konfirmandundervisning i præstegården om eftermiddagen).

Lørdag den 28. september er der Konfirmandudflugt til København. Der er afgang med bus kl. 09:15 fra parkeringspladsen ved Hørve Kirke og hjemkomst sammesteds ca. kl. 20:30. Deltagelse i konfirmandudflugten er en obligatorisk del af undervisningen!

Vi glæder os meget til at møde jer

Karin og Jens
Vallekilde præstegård

Karin kan træffes på tlf. 60 59 95 12 eller på e-mail: kkw@km.dk

[Opslået 17/8 2019]

Meddelelse 5/2019

Babysalmesang i Hørve Kirke.

Babysalmesang – hvad er det?  Babysalmesang er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Det er en stemningsfuld vekslen mellem salmesang, remser, dans og bevægelse. Selvom babyerne selvfølgelig ikke kan synge med, bliver deres musikalitet og sanser stimuleret gennem melodier, rytmer og klange. Samtidig er musikken en god måde af skabe kontakt mellem børn og forældre – både følelsesmæssigt og musikalsk.

Skal jeg kunne synge? Nej! Dit barn elsker at lytte tillige præcis DIN stemme, så derfor er det ikke så vigtigt, om du kan synge eller om du kender salmerne; dit barn vil elske at lytte til DIG! Vi synger ofte kun første vers af en sang eller salme, og vi synger verset flere gange, så man lærer hurtigt sange og salmer at kende.

Hvem kan deltage? Forældre med børn i alderen 0-12 måneder. Man behøver ikke være bosiddende i Hørve eller Vallekilde sogne – alle er velkomne!

Mødre-gruppe nr. 2? Måske. For når vi er færdige med selve sang- og rytmik-delen, er der tid til at hygge, give babyerne mad og få en kop kaffe eller te og lidt frugt sammen med de andre forældre.

Praktiske oplysninger: 

Sted: Hørve Kirke, Hørve Kirkevej 12 C, 4534 Hørve
Tid: Tirsdage kl. 10:00-ca. 11:30. 45 minutter sang og dansk, derefter kaffe/the, frugt og hygge
Pris: Gratis
Opstart: Tirsdag den 10. september 2019 kl. 10:00. Sidste gang er tirsdag den 5. november 2019
Øvrige oplysninger og tilmelding: Tilmelding eller spørgsmål til underviser Gitte K. Nielsen, tlf. 23 70 18 86, mail: gitte.k.nielsen@outlook.dk 

[Opslået 23/7 2019; revideret 23/7 2019]

 

 

 

Meddelelse 4/2019 – Opslag af stilling som gravermedhjælper

Gravermedhjælper ved Vallekilde-Hørve sogns kirkegårde

En stilling som gravermedhjælper ved Vallekilde-Hørve sognes kirkegårde er ledig pr. 1. april 2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Stillingen er tidsbegrænset med ophør den 31. december 2019.

Vi forventer, at du har kendskab til arbejdet på en kirkegård, at du er stabil, venlig og imødekommende over for kirkegårdens besøgende, og at du kan deltage i kirkelige handlinger.

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø og gode kolleger, der udgør et team.

Ansættelse sker ved Vallekilde-Hørve sognes Menighedsråd og ved tjeneste ved sognets tre kirkegårde, beliggende i Hørve og Vallekilde.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse uden for Hovedstaden på kr. 248.251,88 (trin 1) og kr. 255.183,20 (trin 2). Den årlige løn for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse uden for Hovedstaden udgør kr. 285.025,60 (trin 1) og kr. 293.559,80 (trin 2). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkeværge Frank Jensen på telefonnummer 59 65 60 82 og mail 7255@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Vallekilde-Hørve Menighedsråd v/ Ingelise-Christensen, Snebærvej 5, 4540 Fårevejle eller på mail 7255fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. marts 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at ske snarest efter ansøgningsfristens udløb. Menighedsrådet gør opmærksom på, at der vil blive indhentet referencer.

Vallekilde-Hørve Menighedsråd, 28. februar 2019

Meddelelse 3/2019

Kære elever i 3. klasse, der bor i Vallekilde-Hørve sogne,

I er nu blevet så store, at I kan “gå til” Minikonfirmand …

Med ørerne lytter vi til fortællinger om Jesus og hans venner. Med munden synger vi og lærer Fadervor. Med øjnene ser vi på det, vi vil skabe med vores hænder. Det kan være tegninger og ting i ler eller karton. Vi skal også lave overraskelser at tage med hjem. Og så skal vi medvirke i børne-gudstjenesten. Husk, at I ikke behøver at være døbt for at være med!

I inviteres til at være minikonfirmand i Hørve Kirke fra onsdag 27/2 og indtil påskeferien med afslutning mandag 27/2 (2. påskedag), dvs. følgende datoer: onsdag 27/2,  søndag 3/3, onsdag 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4 og mandag 22/4 (2. påskedag). Vi mødes første gang onsdag den 27/2 2019Søndag den 3/3 er der fastelavns-børnegudstjeneste i Vallekilde Kirke kl. 13:30. Kom gerne udklædt – eller som du er!

Den 22/4 slutter vi påskeugen og konfirmandforløbet med en familie-gudstjeneste i Vallekilde Kirke kl. 10:30, hvor minikonfirmanderne medvirker. Bagefter er der fællesspisning i Præstegården og påskeleg med æg på kirkebakken.

I bliver hentet fra skole/SFO’en (Vallekilde-Hørve Friskole kl. 13:45 og Vallekilde-Hørve skole kl. 14:15) og vi går sammen ned til Hørve Kirke, hvor vi begynder kl. 14:30. Når vi slutter kl. 16:00 bliver I hentet i Kirken (eller I går selv tilbage til SFO eller hjem).

Tilmelding til Karin Wandall (tlf. 60 59 95 12) eller Anne Nielsen (tlf. 28 85 92 27) hurtigst muligt. Ring/sms eller e-mail til Karin: kkw@km.dk – oplys barnets navn, skole/klasse, forældres navn og kontakt-telefon og e-mail.

Vi glæder os meget til at se jer!

Karin Wandall – minikonfirmandlærer og sognepræst
Anne Nielsen – minikonfirmandlærer

Inge-Lise Christensen og Hans-Jørgen Møllegaard – frivillige fra menighedsrådet

[Opslået 22.02.2019]

Meddelelse 2/2019

Tirsdag den 5/2 2019 tager Vallekilde-Hørves og Grevinges konfirmander til Roskilde Konfirmandtræf 2019 i Roskilde Domkirke.

Deltagelse i konfirmandtræffet indgår som en obligatorisk del af konfirmationsforberedelsen. I forhold til den tidligere meddelelse omkring konfirmationsforberedelsen 2018/2019 er tidspunktet  ændret fra om eftermiddagen til aften.

Konfirmanderne mødes på parkeringspladsen ved Hørve Kirke tirsdag den 5/2 2019 kl. 17.00. Bussen afgår kl. 17.20, og vi forventer at være tilbage i Hørve omkring kl. 22.00.

[Opslået 02.02.2019]

Meddelelser 1/2019

Tirsdag den 19/2 2019 starter en ny sæson med babysalmesang i Hørve Kirke.

Babysalmesang – hvad er det?  Det er en fantastisk livsbekræftende og musikalsk oplevelse sammen med dit barn. Det er en stemningsfuld vekslen mellem salmesang, remser, dansk og bevægelse. Selvom babyerne selvfølgelig ikke kan synge med, bliver deres musikalitet og sanser stimuleret gennem melodier, rytmer og klange. Samtidig er er musikken en god måde at skabe kontakt mellem børn og forældre – både følelsesmæssigt og musikalsk.

Skal jeg kunne synge?  Nej! Dit barn elsker at lytte til lige præcis din  stemme, så derfor er det ikke så vigtigt, om du kan synge eller om du kender salmerne, dit barn vil elske at lytte til dig!  Vi synger ofte kun første vers af en sang eller salme, og vi synger verset flere gange, så man lærer hurtigt sange og salmer at kende.

Hvem kan deltage?  Forældre med børn i alderen 0-12 måneder. Man behøver ikke at være bosiddende i Hørve eller Vallekilde sogne; alle er velkomne!

Mødregruppe nr. 2?  Måske. For når vi er færdige med selve sang og rytmedelen, er der tid til at hygge, give babyerne mad og få en kop kaffe eller te og lidt frugt, sammen med de andre forældre.

Praktiske oplysninger

Hvor: Hørve Kirke, Hørve Kirkevej 12C, 4534 Hørve
Hvad koster det? Det er gratis at deltage
Hvornår: tirsdage kl. 10.00-11.30; 45 minutter sang og dansk, derefter kaffe/the, frugt og hygge
Hvornår starter vi: Der er opstart tirsdag den 19/2 2019 kl. 10.00. Der er babysalmesang 19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4 og 9/4 2019.

Tilmelding sker hos kirkesekretær Anne-Grethe Jensen, der træffes på tlf. 59 64 01 39 onsdag og fredag fra kl. 10.30-14.30 eller på mail agje@km.dk

Download folder om babysalmesang her Babysalmesang folder forår 2019

[Opslået 02.02.2019]

 

 

 

 

 

Menighedsrådsmedlem Tom Trædmark Jensen er gået bort

Tirsdag den 8. januar 2019 modtog vi meddelelsen om, at Tom Trædmark Jensen, der som sognebåndsløser var indvalgt som medlem for Vallekilde sogn, samme morgen pludselig var afgået ved døden, kun 53 år gammel.


Tom har siddet i menighedsrådet i de seneste 6 år og bl.a. været ansvarlig for sognets kommunikation på Facebook. Vore tanker går til Toms efterladte hustru og børn.


Æret være hans minde.

Meddelelser 8/2018

Gå til “Krybbespil” – sjovt og flot!

Går du i 3. klasse eller opefter kan du være med på et teater-hold, der øver til årets krybbespil i Vallekilde Kirke.

Vi skal optræde ved en spaghettigudstjeneste onsdag den 28. november 2018 kl. 17.00 i Vallekilde Kirke. Her er jeres familie, venner og alle, der har lyst, indbudt til at opleve det flotteste og sjoveste krybbespil i byen! Bagefter slutter vi med fællesspisning i Vallekilde Præstegård.

Vi øver nogle onsdage i november i Hørve Kirke efter skoletid fra kl. 15.15 til 16.45. I hentes fra skole eller SFO og vi går sammen ned til Hørve Kirke. Vi øver onsdag 7/11, 14/11 og 21/11. Onsdag den 28/11 øver vi i Vallekilde Kirke kl. 15.15 inden opførelsen ved gudstjenesten. (Kirken arrangerer transport for krybbe-spillerne til Vallekilde Kirke).

Vi starter med en forfriskning hver gang. Ring eller skriv til Karin Wandall og hør nærmere, hvis du har spørgsmål. Det er gratis at gå til krybbespil.

Hvis du går i 3. klasse og har tidligt fri, vil det være godt at være i SFO til de store har fri! Vi henter og går sammen fra Vallekilde-Hørve Friskole og til skolen i Hørve og går videre til Hørve Kirke. OBS! Vi kan aftale nærmere om klokkeslæt for afhentning, når I tilmelder jer! (NB: Større elever er selvfølgelig velkommen til selv at aftale med forældre og os, hvis I ønsker at cykle).

Vi glæder os til at være sammen og have det sjovt sammen om krybbespil. Tilmelding gerne inden 31. oktober til Karin Wandall, Vallekildevej 152, 4534 Hørve), tlf. 6059 9512 eller e-mail: kkw@km.dk.

[Opslået 18.10.2018]

 

 

 

Meddelelser 7/2018

Babysalmesang efteråret 2018 er aflyst.

Menighedsråder har på sit møde den 11/10 2018 besluttet at aflyse den annoncerede babysalmesang i Hørve Kirke på grund af manglende deltagere.

På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til, om vi vil forsøge med en ny runde i foråret 2018.

Menighedsrådet

[Opslået 12.10.2018]