Dåb og navngivning

Dåb finder sted under gudstjenester på søndage og andre helligdage med undtagelse af juleaften og langfredag. Ønsker du/I at få jeres barn døbt – skal du kontakte sognepræsten og aftale en dag, hvor vi kan mødes og tale om dåben, og naturligvis aftale dagen for dåben.

Husk at medbringe navne og adresser på fadderne, samt barnets fars CPR-nr. Skal navngivning ske i forbindelse med dåben, skal barnet døbes senest 6 måneder efter fødslen. Barnet skal navngive senest 6 måneder efter fødslen.

Navngivning

Navngivning foretages på: www.borger.dk