Hørve Kirke

Hørve kirke er placeret centralt i den oprindelige bebyggelse på et helt faldt terræn umiddelbart syd for gadekæret. Gadekæret blev som led i Hørves byfornyelse i 2014 renoveret ved frivillig indsats og med økonomisk støtte fra Odsherred Kommune. I forbindelse med renovering af gadekæret er der nu skabt et smukt og åbent kig fra den ny kirkegård (anlagt 1874) ned mod nordsiden af kirken. Her ses kirken fra øst.

Læs meget mere om Hørve kirkes meget spændende historie her.

I 2014 var det 450 år siden Hørve kirke fik sine kalkmalerier. Du kan læse om kalkmalerierne her.