Kirkeskibet i Hørve Kirke

Kirkeskibet er en model af Gislingebåden, en lille ”vikingebåd” på 7,5 meter, der blev fundet i 1993 ved Gislinge i Lammefjorden. Modellen er en kopi i størrelsesforholdet 1:5 af en klinkbygget egetræsbåd. Skibet har kunnet rejse mast og har som fuldt lastet haft en dybgang på under 30 centimeter. Dens bæreevne, tonnage, var over 1 ton – og dermed det dobbelt af, hvad man har kunnet transportere på en kærrevogn på land.

Kirkeskibet er bygget efter udmålinger og tegninger fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde af lokale kræfter i Hørve og Vallekilde, nemlig Reinholt Frandsen og svigersønnen René Hansen. Kirkeskibet blev ophængt som en mindegave i anledning af 140-året for Lammefjordens inddæmning og afvanding, en landvinding, der arealmæssigt fordoblede Hørve sogn.

Kirkeskibets sejl blev lavet af tekstilkunstneren Hanne Løcke fra Skippinge, og skibet binder på den måde symbolsk sognets hjørner sammen. Området fra det gamle Skippinge Herred, som er porten til Odsherred fra Havnsø til Vallekilde over Hørve og langt ud på Lammefjorden. Skipperen på ”Havhingsten”, Carsten Hvid, der selv har sejlet med Gislingebåden på Roskilde Fjord, har lavet rig og tovværk.

Kirkeskibet blev indviet i forbindelse med sognets sommerfest 2013 under medvirken af biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde.

Se tv-indslag om bygningen af kirkeskibet her.

Forfatteren Bent Kjærsgaard sang, skrevet til indvielsen af kirkeskibet, kan ses her.