Meddelelse 2/2021 – Kirkesanger søges til sognekirkerne i Vallekilde og Hørve

Kirkesanger søges til sognekirkerne i Vallekilde og Hørve

Vallekilde-Hørve sogns menighedsråd søger en kirkesanger, der kan være med til at forskønne gudstjenester og kirkelige handlinger mv. ved at understøtte salmesangen i vore to kirker.

Stillingen indebærer tjenester i såvel Vallekilde som Hørve kirker, plejehjemsgudstjenester og medvirken ved kirkelige handlinger samt ved diverse musikalske arrangementer i kirker og
sognegård.

Vi forudsætter, at du kan noder og har et godt kendskab til Den Danske Salmebog. Vi ser gerne at du har kendskab til gudstjenestens gang og også kan synge fra højskolesangbogen og andre samlinger.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores organist Daniel Abildgaard.

Stillingen er beregnet med et ugentligt timetal på 8, svarende til 8/37 af en fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Løninterval 255.579 – 373.538 kr. pr. 31/3 2012. Fikspunktet er 262.132 kr. hvilket svarer til en månedsløn på 5.205,85 kr. pr. 1/2 2021. Dertil kommer et årligt OK-tillæg på 850 kr., det er kvoteret i forhold til timetallet. Der er et rådighedstillæg på årligt 19.700 kr. (31/3 2012) der ligeledes kvoteres i forhold til timetallet. Der indbetales 18% til pension.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Daniel Abildgaard på tlf. 30 28 80 29 eller menighedsrådets formand, Inge-Lise Christensen på tlf. 59 65 43 70 / mobil 20
43 91 54.

Ansøgning stiles til Vallekilde-Hørve Menighedsråd og indsendes bilagt eventuelle referencer mv. pr. mail til 7255fortrolig@sogn.dk og skal være os i hænde senest den 26. marts 2021.

[Opslået 1/3 2021]