Meddelelse 2023/4

Konfirmationsforberedelse i Vallekilde-Hørve 2023/2024

Denne meddelelse supplerer Meddelelse 2023/3 [opslået 9/6 2023]:

I år er der så mange unge tilmeldt til konfirmandundervisning 2023/2024, at der bliver oprettet 2 hold.

Vi er blevet gjort opmærksom på, at undervisningsdagen torsdag er en dårlig dag (valgfag) for eleverne på Vallekilde-Hørve Friskole. Det er derfor besluttet, at eleverne på friskolen undervises på tirsdage (med start 29. august 2023) i uge 35 i Vallekilde Præstegård fra kl. 14:15-15:45.

På udflugter og de 2 dage mel heldagsundervisning – tirsdag den 23. januar og torsdag den 29. februar 2024 vil de to hold blive undervist sammen.

Menighedsrådsformand Inge-Lise Christensen kan kontaktes for yderligere spørgsmål på tlf. 20 43 91 54.

[Opslået 30/6 2023]