Meddelelse 3/2021 – Indskrivning til konfirmation og konfirmationsforberedelse i Vallekilde-Hørve for konfirmander bosiddende i Vallekilde-Hørve Sogn

Velkommen til indskrivning 20. juni kl. 10.30

Indskrivning til konfirmation 2022 i Vallekilde eller Hørve kirke sker i forbindelse med deltagelse i en anderledes familiegudstjeneste i Hørve kirke søndag den 20. juni kl.10.30 med efterfølgende indskrivning i tårnrummet.

Ved gudstjenesten får vi besøg af ’Bibelen Live’, hvor skuespiller Klaus Lauersen reciterer fra Bjergprædikenen i Det nye Testamente. Bagefter er der orientering og indskrivning.                                        

HUSK at medbringe kopi af dåbs- eller navneattest!

Konfirmander ledsages af mindst en forælder. Tag gerne søskende med. I er velkommen J

Konfirmationssøndage 2022: 1. maj i Vallekilde kirke og 8. maj i Hørve kirke.

  1. undervisningsgang i september annonceres på kirkens hjemmeside i august. www.vallekildehoervekirker.dk

Med venlig hilsen

Sognepræsterne Karin Wandall og Jens Kirk
Vallekilde-Hørve sognekirker
tlf. 60599512 (Karin) og tlf.24598285 (Jens)
Mail Karin: kkw@km.dk

[Opslået 28/5 2021]