Meddelelse 4/2020

Arbejdet på Vallekilde-Hørve sognes kirkegårde i Corona-tider

Menighedsrådet er orienteret om, at nogle af kirkegårdenes besøgende har beklaget sig over, at vinterens grandækning endnu ikke er fjernet og forårsblomster endnu ikke er udplantet på nogle gravsteder.

På baggrund af sundhedsmyndighedernes beslutning om at hjemsende offentligt ansatte den 11. marts 2020 har der i en periode på ca. 14 dage været meget begrænset personalemæssig aktivitet på kirkegårdene i forbindelse med begravelser og bisættelse.

Det har naturligvis medført forsinkelser af det arbejde, som vores gravere skulle have udført på kirkegårdene.

Da graverpersonalet i slutningen af marts måned nu igen er ude på kirkegårdene, er det sædvanlige forårsarbejde mv. kommet i gang igen.

Vi beder derfor besøgende om at have forståelse for at arbejdet i nogle tilfælde kan være blevet forsinket, ligesom vi beder om, at man respekterer sundhedsmyndighedernes opslag omkring kontakt med kirkegårdspersonalet.

Vallekilde-Hørve sognes Menighedsråd

[Opslået 07.04.2020]