Meddelelse 5/2020

Vallekilde og Hørve kirke genåbner nu for gudstjenester på søn- og helligdage

Den første gudstjeneste finder sted i Hørve Kirke

Kristi Himmelfartsdag – kl. 09.00

Kommende gudstjenester er annonceret på her på hjemmesiden (se: Begivenheder), i kirkebladet og på opslag.

I den forbindelse gælder der følgende retningslinjer:

  • Da vi skal overholde et afstandskrav, er Vallekilde Kirke opmålt til maksimalt at måtte rumme 30 og Hørve Kirke maksimalt 53 personer på samme tid (udover kirkepersonalet). Vi anviser plads på kirkebænkene, og fordeler deltagerne med 2 meters mellemrum. Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som fx medlemmer af den samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden på samme bænk.
  • Vi benytter ikke salmebøger, men derimod trykte salmeblade, der ligger på kirkebænkene.
  • Altergangen gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt, og foregår efter nærmere instruks fra præsten.
  • Kirkens toiletbygning er kun åben i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Præster og menighedsråd

[Opslået 20.05.2020]