Meddelelser 6/2020 – Konfirmationer i Vallekilde-Hørve sogn er flyttet til september 2020

Konfirmationer i Vallekilde-Hørve sogn er flyttet til september 2020

Kære konfirmander og jeres familier,

Det er længe siden vi har været i kontakt med jer – og vi håber I alle har det godt.

Nu er kirkerne blevet åbnet igen for gudstjenester – I kan orientere jer på kirkernes hjemmeside www.vallekildehoervekirker.dk – og vi har også fået lov til at holde møde med jer konfirmander og forældre i kirkerne. Vi synes det vil være rigtig godt at mødes med jer i 2 hold til et forældre- og konfirmandmøde. Tak om I konfirmander hver tager en af jeres forældre med til fyraftensmødet.

Forældre og konfirmander mødes i Vallekilde kirke tirsdag den 16. juni kl. 17:00 og i Hørve kirke onsdag den 17. juni kl. 17:00 – alt efter hvilken kirke I skal konfirmeres i. På mødet vil vi gennemgå selve konfirmationen og de Corona-regler vi har i kirkerne. Og I kan stille spørgsmål.

Men vi vil dog allerede nu meget gerne inddrage jer i en vigtig beslutning/prioritering, som I alle gerne må melde tilbage på pr. mail senest 10. juni. Vi præster træffer så den endelige afgørelse efter flertallets ønske.

Corona-reglerne betyder, at vi max. må være 30 personer i Vallekilde kirke og max. 50 personer i Hørve kirke (eksklusive personale). Vi skal træffe afgørelse om I konfirmander helst vil A) konfirmeres flere sammen med få gæster med i kirke. Eller om I vil B) konfirmeres få sammen med flere gæster med i kirke. Send os en mail om I ønsker model A eller B. (Mailadresser se nederst i dette opslag).

Model A i Vallekilde 6. september 2020 (max. 30 personer):  I Vallekilde kirke konfirmeres I konfirmander i små hold på tre og I kan hver få 9 gæster med i kirken = max. 30 personer. Der kunne blive 4 forkortede konfirmationsgudstjenester den 6. september kl. 9:30, kl. 10:30, kl. 11:30 og kl. 12:30 (gudstjenester af ca. 35 minutters længde + plus tid til udgang og ”Corona ”-rengøring imellem hvert hold).
Model B i Vallekilde 6. september 2020 (max. 30 personer): I konfirmeres sammen i de hold og til de tider I allerede har. De 6 konfirmander kan så kl. 9:30 få 4 gæster med hver = max. 30 personer og de 7 konfirmander kan så kl. 11:00 få hver 3 gæster med.

Model A i Hørve 13. september 2020 (max. 50 personer): I Hørve Kirke konfirmeres 13 konfirmander sammen i det hold og til den tid I allerede har klokken 10:00 og kan få 2 til 3 gæster med hver i kirken.
Model B i Hørve 13. september 2020 (max. 50 personer): Alternativt kan vi lave tre forkortede gudstjenester (af ca. 35 minutters længde plus tid til udgang og ”Corona ”-rengøring mellem hvert hold) kl. 10:00, kl. 11:00 og kl. 12:00. I konfirmander inddeles så i små hold á 4, 4 og 5. Og I kan så få henholdsvis 11 gæster med (i hold med 4 konfirmander) og 9 gæster med (hold med 5 konfirmander).

Lad os høre jeres tilbagemelding per mail til kkw@km.dk.  Deadline for tilbagemelding er 10. juni – men meget gerne så tidligt som muligt, for vi vil gerne kunne udsende en plan til jer inden skoleferien for konfirmationerne i september. Inddelingen i hold vil foregå alfabetisk og efter de datoer og den kirke I allerede har valgt. Når vi har udsendt en foreløbig plan til jer per mail, bliver der mulighed for, at I selv kan bytte indbyrdes og give os besked. Den endelige plan lægges fast til Skt. Hans og mailes til jer den 25. juni 2020.

Generalprøve i Vallekilde kirke og i Hørve kirke bliver efter sommerferien kort tid inden selve konfirmationen, og er obligatorisk: Generalprøve i Vallekilde kirke holdes onsdag den 2. september kl. 16.00. Generalprøven i Hørve kirke onsdag den 9. september kl. 16.00.

I løbet af de næste par uger, kommer vi rundt til jeres hjem med en lille opmuntring til jer og et brev til jeres forældre. Måske ses vi til pinsegudstjeneste i Hørve kirke på søndag 31. maj kl. 10.30. Der bliver festlig musik på orgel, harmonika og violin. 2. pinsedag (mandag 1. juni) er der gudstjeneste i Vallekilde kirke kl. 10.30.
På gensyn.

Karin Wandall, Vallekilde Præstegård, mail: kkw@km.dk telefon 60 59 95 12
Jens Kirk, Vallekilde Præstegård, telefon 24 59 82 85

[Opslået 28.05.2020]