Menighedsrådsvalg – Orienteringsmøde 14/5 2024 kl. 19.00 i Hørve Kirke

Orienteringsmøde tirsdag den 14. maj 2024 kl. 19.00 i Hørve Kirke

I år er 2024 et valgår. Et vigtigt valg, for landets mange menighedsråd skal have fornyet deres mandat. Selve valget finder sted den 17. september 2024, og det nye menighedsråd tiltræder ved kirkeårets begyndelse den 1. december 2024.

Men allerede den 14. maj 2024 kl. 19.00 vil vi i Vallekilde-Hørve sogne orientere om valget. Så sæt kryds i kalenderen. Mødet finder sted i Hørve Kirke med følgende

DAGSORDEN

  1. Velkomst ved menighedsrådets formand, Inge-Lise Christensen.
  2. Valg af dirigent.
  3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
  4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet – og debat.
  5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
  6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, samt orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
  7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
  8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

På menighedsrådets vegne
Hans-Jørgen Møllegaard
formand for valgbestyrelsen