Sognebladet stopper

Af sparehensyn besluttede menighedsrådet for et års tid siden at ændre udgivelsesfrekvensen af Kirkebladet for Vallekilde-Hørve Sogne fra 4 til 3 gange årligt, så hver udgave dækkede en periode af 4 måneder i stedet for 3.

Udviklingen går meget stærkt, og som følge af, at der er kommet en ny distributør af ugeaviser, reklamer og kirkeblade i Odsherred, og omkostningerne til den årlige distribution er næsten 4-doblet. Derfor har Vallekilde-Hørve Menighedsråd besluttet at ophøre med at udgive Kirkebladet.

I stedet indrykkes “månedsannoncer” i Ugeavisen for Odsherred med en oversigt over gudstjenester og aktiviteter.

Indtil videre “eksperimenterer” vi lidt med et Sognebrev, der indeholder gudstjenesteliste for hver måned samt oplysninger om andre aktiviteter i form af koncerter, møder og foredrag mv.

Indtil videre vil dette sognebrev ligge her på forsiden af hjemmesiden under rubrikken “Nyheder”. Senere vil forsøge at placere det samme sted, som du tidligere kunne finde Sognebladet.

Du kan se sognebrevet ved at klikke på det nedenstående link.

Sognebrev 2023-9 September 2023 (1)