Vi ønsker alle en Glædelig Jul

Præster, kirkefolk og menighedsråd i Vallekilde-Hørve sogne ønsker alle en rigtig Glædelig Jul og en velsignet julefest!

Husk, at der er juleaftensgudstjeneste mandag den 24/12 2018 kl. 14.00 i Hørve Kirke og kl. 15.30 i Vallekilde Kirke.

1. juledag (25/12) er julegudstjeneste i Vallekilde Kirke kl. 10.30.

Fra børnenes krybbespil i Vallekilde Kirke 28/11 2018