Vielse

Hvis I gerne vil giftes så kontakt sognepræsten. Før vielsen kræves der en prøvelsesattest, som har en gyldighed på 4 måneder. Det er folkeregisteret i bopælskommunen, der udsteder attesten.

Ønsker I en kirkelig velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab, så kontakt sognepræsten.

Ønsker I at blive viet i udlandet, skal vielsen forinden være registreret i bopæls- eller udrejsekommunen.

Hvis de kommende ægtefæller ønsker at skifte navn på bryllupsdagen, sker navneændring på www.borger.dk.