Ansøgninger om julehjælp 2022

Det varer ikke længe, før december “banker på”, og det er tid at forberede julehøjtiden. Nogle familier i Vallekilde-Hørve sogn er i en situation, hvor de kan have brug for en håndsrækning til at fejre jul.

Vallekilde-Hørve Sogns menighedsråd har mulighed for – i meget begrænset omfang – at yde hjælp til trængte familier. Sognets menighedspleje samarbejder med Røde Kors og Frelsens Hær i forbindelse med tildeling af julehjælp. Ansøgerlisterne sammenholdes for, at så mange som muligt kan modtage hjælp.

Julehjælpen består af et GAVEKORT til REMA 1000. Gavekortet kan ikke bruges til indkøb af tobak, vin og spiritus og på spil.  Julehjælpen kan kun søges af den, der ønsker at modtage den, og man kan ikke søge på andres vegne. Det er en forudsætning for tildeling af julehjælp, at man bor i Vallekilde-Hørve sogne, at man har hjemmeboende børn under 18 år, og at man ikke modtager julehjælp fra anden side.

Du kan finde ansøgningsskemaet her: Ansøgningsskema – Julehjælp 2022 – Vallekilde-Hørve Menighedsråd – 16.11.2022

Ansøgningsskemaet skal indsendes til og være Vallekilde Præstegård (kirkekontoret), Vallekildevej 152, 4534 Hørve, i hænde senest onsdag den 7. december 2022. Der gives ansøgerne besked om afgørelse for modtagelse af julehjælp pr. mail torsdag den 15. december, og skal afhentes af ansøgeren i Vallekilde Præstegård (kirkekontoret) på ovenstående adresse onsdag den 21. december 2022 mellem kl. 13.00 og 14.30.

Menighedsrådet