Kirkegårdstakster pr. 1. januar 2020

1. Vedligeholdelse, grandækning mv.

Nedenstående taksterne er inklusive 25 % moms.

Fredningstiden for kistebegravelser er 30 år, for urner 10 år.

Vedligeholdelse i hele fredningstiden betales pr. år forud.

 

Pleje og vedligehold Moms-

belagt

Pris
1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 656,25 kr.
1102 Pleje og vedligehold 2 kistepladser Ja 984,35 kr.
1114 Pleje og vedligehold ekstra kisteplads Ja 118,15 kr.
1121 Pleje og vedligehold 1 urneplads Ja 590,73 kr.
Servitut-obligatoriske ydelser    
2021 Urne i fællesgrav uden plade Ja 327,59 kr.
2022 Urne i fællesgrav med plade Ja 367,32 kr.
2061 Anonym plæne 1 kisteplads Ja 327,59 kr.
2111 Græsgravsted med plade 1 kisteplads Ja 367,32 kr.
Grandækning    
5001 Grandækning 1 kisteplads Ja 324,32 kr.
5002 Grandækning 2 kistepladser Ja 462,93 kr.
5014 Grandækning ekstra kisteplads Ja 138,55 kr.
5015 Grandækning 1 urneplads Ja 270,65 kr.
5850 Timeløn grandækning Ja 330,28 kr.
Kranse og blomster    
 6400 Forårsblomster, pr. stk. Ja 12,88 kr.
 6500 Sommerblomster, pr. stk. Ja 14,51 kr.

 

Arbejder udover renholdelse mv. betales efter regning.

Hvis du ønsker et skriftligt tilbud så kontakt

Graver ved Vallekilde og Hørve Kirker

 

Lars Asger Dall

Tlf. 59 65 71 14

Mail: ld.graver@mail.dk

 

Træffes i ”Huset” ved Hørve Kirkegård, bedst mellem kl. 9.00-9.30 samt fra kl. 12.00-12.30. Mandag fri.

1.Erhvervelse af gravsted og begravelsesudgifter

Udgifterne til erhvervelse og fornyelse af gravsted samt begravelsesudgifter er momsfri.

 

2. Medlemmer af folkekirken

For medlemmer af folkekirken gælder, at der ydes et tilskud.

Tilskuddene er indregnet i nedenstående oversigt:

Erhvervelse af gravsted Moms-

belagt

Pris
8110 Erhvervelse af 1 kisteplads Nej 0,00 kr.
8120 Erhvervelse af to kistepladser Nej 0,00 kr.
8310 Erhvervelse af 1 urneplads Nej 0,00 kr.
Fornyelse af gravsted    
8371 Forlængelse af 1 nummeret gravsted Nej 214,83 kr.
8380 Forlængelse af urneplads Nej 85,92 kr.
8410 Fornyelse af 1 kisteplads Nej 85,94 kr.
8610 Fornyelse af 1 urneplads Nej 42,95 kr.

 

Begravelsesudgifter Moms-

belagt

Pris
9000 Gravkastning Ne.j 2.625,03 kr.
9010 Gravkastning kistegrav dobbelt dybde (dd) Nej 3.968,67 kr.
9020 Gravkastning barnegrav Nej 0,00 kr.
9050 Urnenedsættelse Nej 534,89 kr.
9060 Urnenedsættelse i dobbelt dybde Nej 637,98 kr.

 

  1. Øvrige (ikke-medlemmer af folkekirken)
Erhvervelse af gravsted Moms-

belagt

Pris
8110 Erhvervelse af 1 kisteplads Nej 214,83 kr.
8120 Erhvervelse af to kistepladser Nej 429,63 kr.
8310 Erhvervelse af 1 urneplads Nej 85,92 kr.
Fornyelse af gravsted    
8371 Forlængelse af 1 nummeret gravsted Nej 214,83 kr.
8380 Forlængelse af urneplads Nej 85,92 kr.
8410 Fornyelse af 1 kisteplads Nej 214,83 kr.
8610 Fornyelse af 1 urneplads Nej 85,92 kr.

 

 

Begravelsesudgifter Moms-

belagt

Pris
9000 Gravkastning Nej 4.199,61 kr.
9010 Gravkastning kistegrav dobbelt dybde (dd) Nej 6.299,41 kr.
9020 Gravkastning barnegrav Nej 0,00 kr.
9050 Urnenedsættelse Nej 682,04 kr.
9060 Urnenedsættelse i dobbelt dybde Nej 818,44 kr.

 

Rev./red. 25.01.2020