Kirkegårdstakster pr. 1. januar 2023

1. Vedligeholdelse, grandækning mv.

Nedenstående taksterne er inklusive 25 % moms.

Fredningstiden for kistebegravelser er 30 år, for urner 10 år.

Vedligeholdelse i hele fredningstiden betales pr. år forud.

 

Pleje og vedligehold Moms-

belagt

Pris
1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 728,38 kr.
1102 Pleje og vedligehold 2 kistepladser Ja 1.092,58 kr.
1114 Pleje og vedligehold ekstra kisteplads Ja 131,14 kr.
1121 Pleje og vedligehold 1 urneplads Ja 655,66 kr.
Servitut-obligatoriske ydelser    
2021 Urne i fællesgrav uden plade Ja 363,60 kr.
2022 Urne i fællesgrav med plade Ja 407,70kr.
2061 Anonym plæne 1 kisteplads Ja 363,60 kr.
2111 Græsgravsted med plade 1 kisteplads Ja 407,70 kr.
Grandækning    
5001 Grandækning 1 kisteplads Ja 360,03 kr.
5002 Grandækning 2 kistepladser Ja 513,80 kr.
5014 Grandækning ekstra kisteplads Ja 153,78kr.
5015 Grandækning 1 urneplads Ja 300,39 kr.
5850 Timeløn grandækning Ja 366,58 kr.
Kranse og blomster    
 6400 Forårsblomster, pr. stk. Ja  14,29 kr.
 6500 Sommerblomster, pr. stk. Ja  16,10 kr.

 

Arbejder udover renholdelse mv. betales efter regning.

Hvis du ønsker et skriftligt tilbud så kontakt

Graver ved Vallekilde og Hørve Kirker

Lars Asger Dall

Tlf. 59 65 71 14

Mail: ld.graver@mail.dk

Træffes i ”Huset” ved Hørve Kirkegård, bedst mellem kl. 9.00-9.30 samt fra kl. 12.00-12.30. Mandag fri.

 

1.Erhvervelse af gravsted og begravelsesudgifter

Udgifterne til erhvervelse og fornyelse af gravsted samt begravelsesudgifter er momsfri.

 

2. Medlemmer af folkekirken

For medlemmer af folkekirken gælder, at der ydes et tilskud.

Tilskuddene er indregnet i nedenstående oversigt:

Erhvervelse af gravsted Moms-

belagt

Pris
8110 Erhvervelse af 1 kisteplads Nej 0,00 kr.
8120 Erhvervelse af to kistepladser Nej 0,00 kr.
8310 Erhvervelse af 1 urneplads Nej 0,00 kr.
Fornyelse af gravsted    
8371 Forlængelse af 1 nummeret gravsted Nej 238,43 kr.
8380 Forlængelse af urneplads Nej 95,38 kr.
8410 Fornyelse af 1 kisteplads Nej 95,38 kr.
8610 Fornyelse af 1 urneplads Nej 47,67 kr.

 

Begravelsesudgifter Moms-

belagt

Pris
9000 Gravkastning Nej 2.913,56 kr.
9010 Gravkastning kistegrav dobbelt dybde (dd) Nej 4.404,88 kr.
9020 Gravkastning barnegrav Nej 0,00 kr.
9050 Urnenedsættelse Nej 593,68 kr.
9060 Urnenedsættelse i dobbelt dybde Nej 708,11 kr.

 

  1. Øvrige (ikke-medlemmer af folkekirken)
Erhvervelse af gravsted Moms-

belagt

Pris
8110 Erhvervelse af 1 kisteplads Nej 238,43 kr.
8120 Erhvervelse af to kistepladser Nej 476,86 kr.
8310 Erhvervelse af 1 urneplads Nej 95,36 kr.
Fornyelse af gravsted    
8371 Forlængelse af 1 nummeret gravsted Nej 238,43 kr.
8380 Forlængelse af urneplads Nej 95,36 kr.
8410 Fornyelse af 1 kisteplads Nej 238,43 kr.
8610 Fornyelse af 1 urneplads Nej 95,36 kr.

 

 

Begravelsesudgifter Moms-

belagt

Pris
9000 Gravkastning Nej 4.661,2 kr.
9010 Gravkastning kistegrav dobbelt dybde (dd) Nej 6.991,80 kr.
9020 Gravkastning barnegrav Nej 0,00 kr.
9050 Urnenedsættelse Nej 757,01 kr.
9060 Urnenedsættelse i dobbelt dybde Nej 908,40 kr.

 

Rev./red. 14.01.2023