Kirkegårdstakster pr. 1. januar 2018

1. Vedligeholdelse, grandækning mv.

Nedenstående taksterne er inklusive 25 % moms.

Fredningstiden for kistebegravelser er 30 år, for urner 10 år.

Vedligeholdelse i hele fredningstiden betales pr. år forud.

 

Pleje og vedligehold Moms-

belagt

Pris
1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 646,19 kr.
1102 Pleje og vedligehold 2 kistepladser Ja 969,79 kr.
1114 Pleje og vedligehold ekstra kisteplads Ja 116,40 kr.
1121 Pleje og vedligehold 1 urneplads Ja 581,98 kr.
Servitut-obligatoriske ydelser    
2021 Urne i fællesgrav uden plade Ja 322,73 kr.
2022 Urne i fællesgrav med plade Ja 361,88 kr.
2061 Anonym plæne 1 kisteplads Ja 322,73 kr.
2111 Græsgravsted med plade 1 kisteplads Ja 361,88 kr.
Grandækning    
5001 Grandækning 1 kisteplads Ja 319,56 kr.
5002 Grandækning 2 kistepladser Ja 456,07 kr.
5014 Grandækning ekstra kisteplads Ja 136,50 kr.
5015 Grandækning 1 urneplads Ja 266,64 kr.
5850 Timeløn grandækning Ja 325,38 kr.
Kranse og blomster    
 6400 Forårsblomster, pr. stk. Ja 12,69 kr.
 6500 Sommerblomster, pr. stk. Ja 14,29 kr.

 

Arbejder udover renholdelse mv. betales efter regning.

Hvis du ønsker et skriftligt tilbud så kontakt

Graver ved Vallekilde og Hørve Kirker

 

Lars Asger Dall

Tlf. 59 65 71 14

Mail: ld.graver@mail.dk

 

Træffes i ”Huset” ved Hørve Kirkegård, bedst mellem kl. 9.00-9.30 samt fra kl. 12.00-12.30. Mandag fri.

1.Erhvervelse af gravsted og begravelsesudgifter

Udgifterne til erhvervelse og fornyelse af gravsted samt begravelsesudgifter er momsfri.

 

2. Medlemmer af folkekirken

For medlemmer af folkekirken gælder, at der ydes et tilskud.

Tilskuddene er indregnet i nedenstående oversigt:

Erhvervelse af gravsted Moms-

belagt

Pris
8110 Erhvervelse af 1 kisteplads Nej 0,00 kr.
8120 Erhvervelse af to kistepladser Nej 0,00 kr.
8310 Erhvervelse af 1 urneplads Nej 0,00 kr.
Fornyelse af gravsted    
8371 Forlængelse af 1 nummeret gravsted Nej 211,64 kr.
8380 Forlængelse af urneplads Nej 84,65 kr.
8410 Fornyelse af 1 kisteplads Nej 84,66 kr.
8610 Fornyelse af 1 urneplads Nej 42,32 kr.

 

Begravelsesudgifter Moms-

belagt

Pris
9000 Gravkastning Nej 2.586,12 kr.
9010 Gravkastning kistegrav dobbelt dybde (dd) Nej 3.909,85 kr.
9020 Gravkastning barnegrav Nej 0,00 kr.
9050 Urnenedsættelse Nej 526,96 kr.
9060 Urnenedsættelse i dobbelt dybde Nej 628,53 kr.

 

  1. Øvrige (ikke-medlemmer af folkekirken)
Erhvervelse af gravsted Moms-

belagt

Pris
8110 Erhvervelse af 1 kisteplads Nej 211,64 kr.
8120 Erhvervelse af to kistepladser Nej 423,26 kr.
8310 Erhvervelse af 1 urneplads Nej 84,65 kr.
Fornyelse af gravsted    
8371 Forlængelse af 1 nummeret gravsted Nej 211,64 kr.
8380 Forlængelse af urneplads Nej 84,65 kr.
8410 Fornyelse af 1 kisteplads Nej 211,64 kr.
8610 Fornyelse af 1 urneplads Nej 84,65 kr.

 

 

Begravelsesudgifter Moms-

belagt

Pris
9000 Gravkastning Nej 4.137,37 kr.
9010 Gravkastning kistegrav dobbelt dybde (dd) Nej 6.206,04 kr.
9020 Gravkastning barnegrav Nej 0,00 kr.
9050 Urnenedsættelse Nej 671,93 kr.
9060 Urnenedsættelse i dobbelt dybde Nej 806,31 kr.

 

Rev./red. 17.4.2018