Kirkegårdstakster pr. 1. januar 2017

1. Vedligeholdelse, grandækning mv.

Nedenstående taksterne er inklusive 25 % moms.

Fredningstiden for kistebegravelser er 30 år, for urner 10 år.

Vedligeholdelse i hele fredningstiden betales pr. år forud.

 

Pleje og vedligehold Moms-

belagt

Pris
1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 636,98 kr.
1102 Pleje og vedligehold 2 kistepladser Ja 955,46 kr.
1114 Pleje og vedligehold ekstra kisteplads Ja 114,65 kr.
1121 Pleje og vedligehold 1 urneplads Ja 573,38 kr.
Servitut-obligatoriske ydelser    
2021 Urne i fællesgrav uden plade Ja 317,96 kr.
2022 Urne i fællesgrav med plade Ja 356,53 kr.
2061 Anonym plæne 1 kisteplads Ja 317,96 kr.
2111 Græsgravsted med plade 1 kisteplads Ja 356,53 kr.
Grandækning    
5001 Grandækning 1 kisteplads Ja 314,84 kr.
5002 Grandækning 2 kistepladser Ja 449,33 kr.
5014 Grandækning ekstra kisteplads Ja 134,48 kr.
5015 Grandækning 1 urneplads Ja 262,70 kr.
5850 Timeløn grandækning Ja 320,57 kr.
Kranse og blomster    
  Forårsblomster, pr. stk. Ja 12,50 kr.
  Sommerblomster, pr. stk. Ja 14,08 kr.

 

Arbejder udover renholdelse mv. betales efter regning.

Hvis du ønsker et skriftligt tilbud så kontakt

Graver ved Vallekilde og Hørve Kirker

 

Lars Asger Dall

Tlf. 59 65 71 14

Mail: ld.graver@mail.dk

 

Træffes i ”Huset” ved Hørve Kirkegård, bedst mellem kl. 9.00-9.30 samt fra kl. 12.00-12.30. Mandag fri.

1.Erhvervelse af gravsted og begravelsesudgifter

Udgifterne til erhvervelse og fornyelse af gravsted samt begravelsesudgifter er momsfri.

 

2. Medlemmer af folkekirken

For medlemmer af folkekirken gælder, at der ydes et tilskud.

Tilskuddene er indregnet i nedenstående oversigt:

Erhvervelse af gravsted Moms-

belagt

Pris
8110 Erhvervelse af 1 kisteplads Nej 0,00 kr.
8120 Erhvervelse af to kistepladser Nej 0,00 kr.
8310 Erhvervelse af 1 urneplads Nej 0,00 kr.
Fornyelse af gravsted    
8371 Forlængelse af 1 nummeret gravsted Nej 208,51 kr.
8380 Forlængelse af urneplads Nej 83,40 kr.
8410 Fornyelse af 1 kisteplads Nej 83,41 kr.
8610 Fornyelse af 1 urneplads Nej 41,70 kr.

 

Begravelsesudgifter Moms-

belagt

Pris
9000 Gravkastning Nej 2.547,90 kr.
9010 Gravkastning kistegrav dobbelt dybde (dd) Nej 3.852,07 kr.
9020 Gravkastning barnegrav Nej 0,00 kr.
9050 Urnenedsættelse Nej 519,17 kr.
9060 Urnenedsættelse i dobbelt dybde Nej 619,24 kr.

 

  1. Øvrige (ikke-medlemmer af folkekirken)
Erhvervelse af gravsted Moms-

belagt

Pris
8110 Erhvervelse af 1 kisteplads Nej 208,51 kr.
8120 Erhvervelse af to kistepladser Nej 417,00 kr.
8310 Erhvervelse af 1 urneplads Nej 83,40 kr.
Fornyelse af gravsted    
8371 Forlængelse af 1 nummeret gravsted Nej 208,51 kr.
8380 Forlængelse af urneplads Nej 83,40 kr.
8410 Fornyelse af 1 kisteplads Nej 208,51 kr.
8610 Fornyelse af 1 urneplads Nej 83,40 kr.

 

 

Begravelsesudgifter Moms-

belagt

Pris
9000 Gravkastning Nej 4.076,23 kr.
9010 Gravkastning kistegrav dobbelt dybde (dd) Nej 6.114,33 kr.
9020 Gravkastning barnegrav Nej 0,00 kr.
9050 Urnenedsættelse Nej 662,00 kr.
9060 Urnenedsættelse i dobbelt dybde Nej 794,39 kr.

 

Red. 2.2.2017