Kirkegårdstakster pr. 1. januar 2019

1. Vedligeholdelse, grandækning mv.

Nedenstående taksterne er inklusive 25 % moms.

Fredningstiden for kistebegravelser er 30 år, for urner 10 år.

Vedligeholdelse i hele fredningstiden betales pr. år forud.

 

Pleje og vedligehold Moms-

belagt

Pris
1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 653,64 kr.
1102 Pleje og vedligehold 2 kistepladser Ja 980,46 kr.
1114 Pleje og vedligehold ekstra kisteplads Ja 117,68 kr.
1121 Pleje og vedligehold 1 urneplads Ja 588,38 kr.
Servitut-obligatoriske ydelser    
2021 Urne i fællesgrav uden plade Ja 326,28 kr.
2022 Urne i fællesgrav med plade Ja 365,86 kr.
2061 Anonym plæne 1 kisteplads Ja 326,28 kr.
2111 Græsgravsted med plade 1 kisteplads Ja 365,86 kr.
Grandækning    
5001 Grandækning 1 kisteplads Ja 323,08 kr.
5002 Grandækning 2 kistepladser Ja 461,09 kr.
5014 Grandækning ekstra kisteplads Ja 138,00 kr.
5015 Grandækning 1 urneplads Ja 269,57 kr.
5850 Timeløn grandækning Ja 328,96 kr.
Kranse og blomster    
 6400 Forårsblomster, pr. stk. Ja 12,83 kr.
 6500 Sommerblomster, pr. stk. Ja 14,45 kr.

 

Arbejder udover renholdelse mv. betales efter regning.

Hvis du ønsker et skriftligt tilbud så kontakt

Graver ved Vallekilde og Hørve Kirker

 

Lars Asger Dall

Tlf. 59 65 71 14

Mail: ld.graver@mail.dk

 

Træffes i ”Huset” ved Hørve Kirkegård, bedst mellem kl. 9.00-9.30 samt fra kl. 12.00-12.30. Mandag fri.

1.Erhvervelse af gravsted og begravelsesudgifter

Udgifterne til erhvervelse og fornyelse af gravsted samt begravelsesudgifter er momsfri.

 

2. Medlemmer af folkekirken

For medlemmer af folkekirken gælder, at der ydes et tilskud.

Tilskuddene er indregnet i nedenstående oversigt:

Erhvervelse af gravsted Moms-

belagt

Pris
8110 Erhvervelse af 1 kisteplads Nej 0,00 kr.
8120 Erhvervelse af to kistepladser Nej 0,00 kr.
8310 Erhvervelse af 1 urneplads Nej 0,00 kr.
Fornyelse af gravsted    
8371 Forlængelse af 1 nummeret gravsted Nej 213,97 kr.
8380 Forlængelse af urneplads Nej 85,58 kr.
8410 Fornyelse af 1 kisteplads Nej 84,59 kr.
8610 Fornyelse af 1 urneplads Nej 42,78 kr.

 

Begravelsesudgifter Moms-

belagt

Pris
9000 Gravkastning Ne.j 2.614,57 kr.
9010 Gravkastning kistegrav dobbelt dybde (dd) Nej 3.932,86 kr.
9020 Gravkastning barnegrav Nej 0,00 kr.
9050 Urnenedsættelse Nej 532,76 kr.
9060 Urnenedsættelse i dobbelt dybde Nej 635,44 kr.

 

  1. Øvrige (ikke-medlemmer af folkekirken)
Erhvervelse af gravsted Moms-

belagt

Pris
8110 Erhvervelse af 1 kisteplads Nej 213,97 kr.
8120 Erhvervelse af to kistepladser Nej 427,92 kr.
8310 Erhvervelse af 1 urneplads Nej 85,58 kr.
Fornyelse af gravsted    
8371 Forlængelse af 1 nummeret gravsted Nej 213,97 kr.
8380 Forlængelse af urneplads Nej 85,58 kr.
8410 Fornyelse af 1 kisteplads Nej 213,97 kr.
8610 Fornyelse af 1 urneplads Nej 85,58 kr.

 

 

Begravelsesudgifter Moms-

belagt

Pris
9000 Gravkastning Nej 4.182,88 kr.
9010 Gravkastning kistegrav dobbelt dybde (dd) Nej 6.274,31 kr.
9020 Gravkastning barnegrav Nej 0,00 kr.
9050 Urnenedsættelse Nej 679,32 kr.
9060 Urnenedsættelse i dobbelt dybde Nej 815,18 kr.

 

Rev./red. 7.3.2019