Vallekilde Kirke

Vallekilde-Hørve sogn modtog fra et dødsbo ovenstående oliemaleri af Gudrun Trier Mørch: Vallekilde Kirke set fra nordøst. Maleriet er nu ophængt i forstuen ved præstegårdens mødelokaler.

Vallekilde kirke og kirkegård i Odsherred ligger i den sydøstre udkant af den oprindelige landsby på randen af en sydvendt skråning ned mod Svinninge Vejle. Vejlen er en sydvestlig gren af den udtørrede Lammefjord. Landskabet falder også mod vest ned mod Gammel Vallekilde, mens det stiger jævnt mod nord og især nordøst.

Kirken er så vidt vides en af Sjællands ældste landsbykirker, og rummer bemærkelsesværdige arkitektoniske træk, bestående af kor med tresidet apsis og skib med spor af et oprindeligt vesttårn fra omkring 1200. Hertil blev der omkring 1400 føjet et tårn i vest samt i senmiddelalderen et sakristi på kortes nordside og våbenhuse ud for begge skibets døre.

Du kan læse meget mere om Vallekilde kirke her.