Inge-Lise Christensen er valgt til provstiudvalget

Formanden for Valgbestyrelsen i Ods- og Skippinge Provsti, Karin Bundgaard Nielsen, Asnæs, har i brev af 26/9 2017 meddelt, at Inge-Lise Christensen, Snebærvej 5, 4540 Fårevejle, er valgt som et af de nye medlemmer i provstiudvalget med virkning fra den 1/11 2017-31/10 2021.

Inge-Lise Christensen har været formand for Vallekilde-Hørve menighedsråd i de seneste 12 år.

Som medlemmer af provstiudvalget er i øvrig valgt Jørgen Revsbech Hansen (Odden), Helle Jørgensen (Nykøbing S), Henrik Danielsen (Egebjerg), og som 1. suppleant Jørn Høigaard (Asnæs), Egon Nielsen (Nr. Asmindrup) g 3. (Ivar Hansen (Asnæs). Som repræsentant for præsterne er valgt Caroline Kollenberg Thisted (Nykøbing S) med Michael Nissen (Egebjerg) som suppleant.

Det er samtidig meddelt, at Peter Nielsen (Oden) er valgt som medlem af Roskilde Stiftsråd med Torben H. Nielsen (Nykøbing S) som suppleant, for samme fireårige periode.

Tillykke til de valgte!