Renovering på Vallekilde kirkegård

Begravelsesskikkene på Danmarks kirkegårde har i løbet af de senere år ændret sig meget. Antallet af jordfæstelser (begravelser) er faldet og erstattet med bisættelser med efterfølgende urnenedsættelse. Mange ældre familiegravsteder forsvinder, fordi de ikke fornyes. Det er også en tendens, som vi kender fra sognets egne kirkegårde.

Sygdom i buxbomhækkene, der medfører at disse går ud og kommer til at stå brune og nøgne, er også kommet til. Ved genopretning efter et par brandskader på Vallekilde Kirkegård og sløjfning af hjemfaldne gravsteder, blev det besluttet at omlægge grusgange og de nedlagte gravsteder til grønne plæner. På billedet ses nu – hvor græsset er kommet pænt op – hvor smukt den nordvestre del af kirkegården kommer til at se ud.

Vi har fundet en tidligere udarbejdet kirkegårdsplan, og arbejder nu videre i det spor, som planen er et udtryk for. En stor tak til vore kirkegårdsfunktionærer for flot udført arbejde.